فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

36- آیا امام مهدی (علیه السلام) احکام جدیدی می آورد؟

در برخی از روایات آمده است که امام زمان (علیه السلام) هنگام ظهور، امر جدیدی خواهد آورد؛ همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله در آغاز اسلام، امر جدید آورد.(279)
مراد از امر جدید احکامی نیست که خارج از دستورهای قرآن و اسلام باشد؛ چون احکام اسلام از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است، گر چه برخی از آن ها بنا به علت و مصلحت هایی، هنوز گفته نشده یا به مرحله اجرا گذارده نشده است. شاید مراد از امر جدید، طرح های جدیدی در ارائه احکام الهی باشد که ممکن است برای مردم تازگی داشته باشد؛ زیرا در روایت آمده است: و ان الاسلام بداء غریبا و سیعود غریبا(280) فاصله گرفتن مردم از اسلام و قرآن، آن دو را به غربت می کشاند. بنابراین، مردم در زمان ظهور آن حضرت با قرآن و اسلام کاملا بیگانه خواهند بود و با آمدن حجت خدا، فکر می کنند آن حضرت احکام جدیدی را آورد است.
امام صادق (علیه السلام) در این باره فرمود: و هداهم الی امر قد دثر ؛ آن ها را به چیزی که پنهان شده بود، هدایت خواهد کرد.(281)

37-محل حکومت امام زمان کدام شهر است؟

از این که امام مهدی (علیه السلام ) در مسجد سهله سکونت می کند و این مسجد در کنار شهر کوفه است، معلوم می شود که مرکز حکومت امام زمان شهر کوفه می باشد. افزون بر این، از ظواهر احادیث بر می آید که تمام برنامه های امام مهدی (علیه السلام ) در شهر کوفه به اجرا گذارده می شود.
امام عصر (علیه السلام ) اگر چه در مکه ظهور می کند، اما در مکه نمی ماند؛ بلکه همراه نیروها به طرف شهر کوفه حرکت خواهد کرد. بدین سبب است که امام صادق (علیه السلام ) فرمود: هر کس خانه ای در کوفه دارد، آن را از دست ندهد.(282)
امیر مومنان (علیه السلام ) نیز فرمود: به اندازه موضع یک قدم در کوفه برایم بهتر است که در مدینه خانه ای داشته باشم.(283) حضرت مهدی (عج) در کنار مسجد کوفه مسجدی می سازد که هزار در دارد.(284)
امام زمان (علیه السلام ) نیروهای خود را از کوفه به سراسر جهان می فرستد.(285)

38-سرنوشت اقلیتهای دینی در حکومت امام مهدی عج چیست؟

یکی از وعده های الهی که در حکومت قائم آل محمد (علیه السلام ) تحقق پیدا می کند، این است که بساط شرک و کفر برچیده خواهد شد، بلکه طبق فرموده قرآن کریملیظفر علی الدین کله(286)؛ ندای توحید سر تا سر جهان را فرا خواهد گرفت؛ و به فرموده امام محمد باقر (علیه السلام ): جز دین محمد دینی نمی ماند.(287)
در این جا روایات بر دو دسته هستند. دسته اول بر آن اند: که حضرت با آن ها مصالحه می کند، اما در عین حال کاملا محدود خواهند شد. ابو بصیر گوید: به امام صادق عرض کردم: صاحب الامر (علیه السلام ) با اهل ذمه چه خواهد کرد؟
حضرت فرمود: مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آنان مصالحه می کند و آن ها با کمال ذلت جزیه می پردازند.(288)
و از دسته دوم چنین بدست می آید که پس از اتمام حجت بر آن ها و نپذیرفتن حق از سوی آنان نابود خواهند شد؛ چرا که با فرود آمدن حضرت عیسی از آسمان و حضور وی در نماز جماعت امام مهدی (علیه السلام ) و تبلیغ او از اسلام و شکستن صلیب توسط وی، دیگر جای هیچ عذر و بهانه ای برای پیروان مسیح - که در آن زمان پیروان زیادی خواهند داشت - باقی نخواهد بود؛ با این بیان فقط خداپرستان روی زمین باقی خواهند ماند.
بخش هشتم؛ یاران امام مهدی (علیه السلام) در دوران غیب و حضور
در بسیاری از روایات سخن از یاران امام مهدی به میان آمده است.
لابد می پرسید: اینان چه کسانی هستند؟ چند نفراند؟ دارای چه ملیتی هستند؟ از چه طایفه ای می باشند؟ در کدام یک از شهرها زندگی می کنند؟ اکنون چه می کنند؟ و در حکومت امام مهدی (عج) چه خواهند کرد؟
پاسخ این پرسش ها را در این بخش خواهید یافت.