فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

4. یونس (علیه السلام)

امام حسین (علیه السلام) پیش از شهادت خود، در مورد رجعت امیر مو منان و برخی پیامبران در زمان حکومت مهدی، به یاران خود چنین فرمود:... دانیال و یونس به سوی امیر مومنان می روند و اظهار می دارند: خدا و پیامبرش راست می گفتند، سپس آن دو را همراه هفتاد مرد (به سوی بصره) روانه می کند تا جنگجویان - و شورشیان علیه دولت مهدی (علیه السلام) را سرکوب نمایند. آن نیز در پی فرمان - شورشیان را به قتل می رسانند.(278)

36- آیا امام مهدی (علیه السلام) احکام جدیدی می آورد؟

در برخی از روایات آمده است که امام زمان (علیه السلام) هنگام ظهور، امر جدیدی خواهد آورد؛ همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله در آغاز اسلام، امر جدید آورد.(279)
مراد از امر جدید احکامی نیست که خارج از دستورهای قرآن و اسلام باشد؛ چون احکام اسلام از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است، گر چه برخی از آن ها بنا به علت و مصلحت هایی، هنوز گفته نشده یا به مرحله اجرا گذارده نشده است. شاید مراد از امر جدید، طرح های جدیدی در ارائه احکام الهی باشد که ممکن است برای مردم تازگی داشته باشد؛ زیرا در روایت آمده است: و ان الاسلام بداء غریبا و سیعود غریبا(280) فاصله گرفتن مردم از اسلام و قرآن، آن دو را به غربت می کشاند. بنابراین، مردم در زمان ظهور آن حضرت با قرآن و اسلام کاملا بیگانه خواهند بود و با آمدن حجت خدا، فکر می کنند آن حضرت احکام جدیدی را آورد است.
امام صادق (علیه السلام) در این باره فرمود: و هداهم الی امر قد دثر ؛ آن ها را به چیزی که پنهان شده بود، هدایت خواهد کرد.(281)

37-محل حکومت امام زمان کدام شهر است؟

از این که امام مهدی (علیه السلام ) در مسجد سهله سکونت می کند و این مسجد در کنار شهر کوفه است، معلوم می شود که مرکز حکومت امام زمان شهر کوفه می باشد. افزون بر این، از ظواهر احادیث بر می آید که تمام برنامه های امام مهدی (علیه السلام ) در شهر کوفه به اجرا گذارده می شود.
امام عصر (علیه السلام ) اگر چه در مکه ظهور می کند، اما در مکه نمی ماند؛ بلکه همراه نیروها به طرف شهر کوفه حرکت خواهد کرد. بدین سبب است که امام صادق (علیه السلام ) فرمود: هر کس خانه ای در کوفه دارد، آن را از دست ندهد.(282)
امیر مومنان (علیه السلام ) نیز فرمود: به اندازه موضع یک قدم در کوفه برایم بهتر است که در مدینه خانه ای داشته باشم.(283) حضرت مهدی (عج) در کنار مسجد کوفه مسجدی می سازد که هزار در دارد.(284)
امام زمان (علیه السلام ) نیروهای خود را از کوفه به سراسر جهان می فرستد.(285)