فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

3. دانیال (علیه السلام)

4. یونس (علیه السلام)

امام حسین (علیه السلام) پیش از شهادت خود، در مورد رجعت امیر مو منان و برخی پیامبران در زمان حکومت مهدی، به یاران خود چنین فرمود:... دانیال و یونس به سوی امیر مومنان می روند و اظهار می دارند: خدا و پیامبرش راست می گفتند، سپس آن دو را همراه هفتاد مرد (به سوی بصره) روانه می کند تا جنگجویان - و شورشیان علیه دولت مهدی (علیه السلام) را سرکوب نمایند. آن نیز در پی فرمان - شورشیان را به قتل می رسانند.(278)

36- آیا امام مهدی (علیه السلام) احکام جدیدی می آورد؟

در برخی از روایات آمده است که امام زمان (علیه السلام) هنگام ظهور، امر جدیدی خواهد آورد؛ همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله در آغاز اسلام، امر جدید آورد.(279)
مراد از امر جدید احکامی نیست که خارج از دستورهای قرآن و اسلام باشد؛ چون احکام اسلام از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است، گر چه برخی از آن ها بنا به علت و مصلحت هایی، هنوز گفته نشده یا به مرحله اجرا گذارده نشده است. شاید مراد از امر جدید، طرح های جدیدی در ارائه احکام الهی باشد که ممکن است برای مردم تازگی داشته باشد؛ زیرا در روایت آمده است: و ان الاسلام بداء غریبا و سیعود غریبا(280) فاصله گرفتن مردم از اسلام و قرآن، آن دو را به غربت می کشاند. بنابراین، مردم در زمان ظهور آن حضرت با قرآن و اسلام کاملا بیگانه خواهند بود و با آمدن حجت خدا، فکر می کنند آن حضرت احکام جدیدی را آورد است.
امام صادق (علیه السلام) در این باره فرمود: و هداهم الی امر قد دثر ؛ آن ها را به چیزی که پنهان شده بود، هدایت خواهد کرد.(281)