فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

2. الیاس پیامبر (علیه السلام)

دومین پیامبری که همراه مهدی آل محمد (علیه السلام) خواهد بود، حضرت الیاس پیامبر است که گفته می شود وی جد حضرت نوح است. برخی گفته اند: او الیسع را دینی اسرائیل جانشین خود کرده است و خدا را به آسمان بالا برده است. همه ساله در روز عرفه، او و خضر(علیه السلام) در صحرای عرفات حضور پیدا می کنند و در کنار یک دیگر می باشند.(276)
از گفت و گوی امام صادق (علیه السلام) با الیاس (علیه السلام) در کنار کعبه، معلوم می شود که وی از جمله پیامبرانی است که همراه مهدی (عج) خواهند بود؛ چون او در ضمن گفت و گو شمشیر خود را به امام نشان داد، سپس نقاب از چهره کنار زد و اظهار داشت: من الیاس هستم.(277)

3. دانیال (علیه السلام)

4. یونس (علیه السلام)

امام حسین (علیه السلام) پیش از شهادت خود، در مورد رجعت امیر مو منان و برخی پیامبران در زمان حکومت مهدی، به یاران خود چنین فرمود:... دانیال و یونس به سوی امیر مومنان می روند و اظهار می دارند: خدا و پیامبرش راست می گفتند، سپس آن دو را همراه هفتاد مرد (به سوی بصره) روانه می کند تا جنگجویان - و شورشیان علیه دولت مهدی (علیه السلام) را سرکوب نمایند. آن نیز در پی فرمان - شورشیان را به قتل می رسانند.(278)