فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

4. شهیدان.

چهارمین گروهی که در ایام ظهور مهدی (علیه السلام) زنده می شوند و به دنیا باز می کردند، شهیدان هستند؛ آنان که پیکر شان در راه اسلام و قرآن، آماج تیرهای دشمن قرار گرفت و با بدنی غرقه به خون به دیدار معبود خود شتافتند. آنان نیز بر می گردند تا پس از درک محضر امام زمان (عج) به مرگ طبیعی از دنیا بروند. امام باقر (علیه السلام) در گفت و گویی که با زراره داشت، ضمن این که بین مرگ طبیعی و کشته شدن در راه خدا فرق گذاشت، به وی فرمود لیس من قتل بالسیف کمن مات علی فراشه، ان من قتل لابد ان یرجع الی الدنیا حتی یذوق الموت؛ چنین نیست کسی که کشته شود، با آن که در رختخواب مرده باشد، یکسان باشد، و هر که در این دنیا کشته شود به ناچار باید برگردد تا مرگ را بچشد.(266)

5. مومنان .

پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان فرمود: سلمان! هر که همانند تو باشند و یا اهل ولایت و معرفت باشد، او نیز بر می گردد. شکی نیست که سلمان مصداق بارز مومن است. هم چنین پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان فرمود: و کل من محض الایمان محضا؛ و هر که ایمان محض داشته باشد، او نیز باز خواهد گشت.(267)

35-آیا پیامبران در حکومت مهدی (علیه السلام) نقشی دارند؟

یکی از وعده های بزرگ خداوند به پیامبران این بود که آن ها را یاری خواهد داد، اما بسیاری از آنان شکست خوردند و کشته شدند.
خداوند در قرآن می فرماید: انالننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاه الدنیا و یوم یقوم الاشهاد(268) ؛ ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند، در زندگی دنیا و (در آخرت) روزی که گمراهان به پا می خیزند، یاری می دهیم.
امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه فرمود: به خدا قسم! مصداق این آیه در رجعت خواهد بود. آیا نمی دانی بسیاری از پیامبران در دنیا نشدند و کشته شدند؟ همچنین امامان معصوم (علیه السلام) کشته شدند و یاری نشدند. این، در رجعت به تحقق خواهد رسید.(269)
آن حضرت در روایت دیگری فرمود: همراه امام حسین (علیه السلام) 70 پیامبر خواهند آمد؛ همان گونه که همراه موسی بن عمران (علیه السلام) آمده بودند.(270) از روایت امام محمد باقر (علیه السلام) که در تفسیر همین آیه از امیر مومنان (علیه السلام) آمده است، معلوم می شود که تمام پیامبران به امر پروردگار زنده خواهند شد و همه رجعت می شود و به کمک حضرت علی (علیه السلام) می آیند و در رکاب او شمشیر خواهند زد.(271)
ممکن است این 70 پیامبر فقط همراه امام حسین (علیه السلام) رجعت می کنند و بقیه به تنهایی یا همراه برخی دیگر باز می گرداند.
ظاهرا پیامبران کم کم رجعت می کنند، مثلا گروهی با امام زمان و گروهی دیگری با امام علی (علیه السلام) رجعت می کنند. در روایات، از چند پیامبر نام برده شده است که رجعت خواهند کرد. عبارتند از: