فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

3. هر که شبیه سلمان فارسی باشد.

در گفت و گویی که پیامبر صلی الله علیه و آله بزرگوار اسلام با سلمان فارسی داشت، آن حضرت پس از برشمردن نام امامان معصوم (علیه السلام) به سلمان فرمود یا سلمان! انک مدرکه و من کان مثلک و من تولاه هذه المعرفه ؛ ای سلمان! تو او را درک خواهی کرد و هم چنین هر که همانند تو باشد و هر که چنین ولایت و معرفتی نسبت به او داشته باشد.(265)

4. شهیدان.

چهارمین گروهی که در ایام ظهور مهدی (علیه السلام) زنده می شوند و به دنیا باز می کردند، شهیدان هستند؛ آنان که پیکر شان در راه اسلام و قرآن، آماج تیرهای دشمن قرار گرفت و با بدنی غرقه به خون به دیدار معبود خود شتافتند. آنان نیز بر می گردند تا پس از درک محضر امام زمان (عج) به مرگ طبیعی از دنیا بروند. امام باقر (علیه السلام) در گفت و گویی که با زراره داشت، ضمن این که بین مرگ طبیعی و کشته شدن در راه خدا فرق گذاشت، به وی فرمود لیس من قتل بالسیف کمن مات علی فراشه، ان من قتل لابد ان یرجع الی الدنیا حتی یذوق الموت؛ چنین نیست کسی که کشته شود، با آن که در رختخواب مرده باشد، یکسان باشد، و هر که در این دنیا کشته شود به ناچار باید برگردد تا مرگ را بچشد.(266)

5. مومنان .

پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان فرمود: سلمان! هر که همانند تو باشند و یا اهل ولایت و معرفت باشد، او نیز بر می گردد. شکی نیست که سلمان مصداق بارز مومن است. هم چنین پیامبر صلی الله علیه و آله به سلمان فرمود: و کل من محض الایمان محضا؛ و هر که ایمان محض داشته باشد، او نیز باز خواهد گشت.(267)