فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

34- چه کسانی هنگام ظهور زنده می شوند؟

کسانی که برای بهره جستن از حکومت امام زمان (عج) و کمک به آن حضرت زنده می شوند، دو دسته هستند.
1. دسته اول کسانی هستند که نامشان در روایات آمده است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: از پشت شهر کوفه،(257) همراه حضرت قائم، 27 مرد خارج می شوند. 15 نفر از آنان جزو یاران حضرت موسی (علیه السلام) هستند. هفت نفر از آنان جزو اصحاب کهف هستند. یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانه انصاری، مقداد و مالک اشتر نیز جزو آنان هستند. پس اینان در خدمت امام زمان، به عنوان یاران و فرمانروایان حکومتش خواهند بود.(258)
امام صادق به مفضل بن عمر فرمود: ای مفضل! تو همراه 44 نفر، زنده می شوی و همراه حضرت قائم (علیه السلام) خواهی بود و تو در طرف راست قائم (علیه السلام) خواهی بود و امر و نهی می کنی.(259)
هم چنین در باره داود رقی فرمود: هر که دوست دارد که به مردی از اصحاب حضرت قائم (علیه السلام) بنگرد، به این مرد نگاه کند.(260)
نیز در باره یاران امام حسین (علیه السلام) فرمود: امام حسین (علیه السلام) همراه یاران خود که - که در کربلا شهید شدند - خواهد آمد.(261)
طبری در دلائل الامامه نام عده ای از زنان را آورده است که برای یاری رساندن به امام زمان (علیه السلام)، زنده می شوند. مفضل می گوید: امام صادق فرمود: 13 زن همراه قائم آل محمد(عج) خواهند آمد.
عرض کردم: برای چه کاری؟
حضرت فرمود: به مداوای مجروحان و سرپرستی بیماران خواهند پرداخت؛ همان گونه که همراه رسول الله بودند.
عرض کردم: آن ها را برایم نام ببرید.
حضرت فرمود: قنواء دختر رشید هجری؛ ام ایمن؛ حبابه والیه؛ سمیه مادر عمار یاسر؛ زبیده؛ ام خالد احمسیه؛ ام سعید حنفیه؛ صیانه ماشطه و ام خالد جهنیه.(262)
2. دسته دوم کسانی هستند که نامشان در روایات نیامده، اما اوصافشان ذکر شده است. این افراد عبارتند از:

1. کسانی که 40 صبح، دعای عهد را بخوانند.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: آنان از یاوران قائم ما باشند و اگر چنین کسی پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبر بیرون خواهد آورد، تا در خدمت آن حضرت باشد.(263)

2. کسانی که هر شب جمعه، سوره اسراء را بخوانند.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که هر شب جمعه سوره بنی اسرائیل را بخواند، نخواهد مرد تا حضرت قائم را درک کند و جزو یارانش قرار بگیرد.(264)