فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

8. کتاب های آسمانی

تمام کتاب های آسمانی توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به اهل بیت (علیه السلام) انتقال یافت. اکنون همه آن ها در اختیار آخرین ذخیره الهی است. روزی که حضرت بقیه الله (عج) به فرمان پروردگار از پس پرده غیبت برون آید، تمام آن ها را با خود می آورد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند هیچ چیز به پیامبران نداد مگر این که آن را به محمد صلی الله علیه و آله نیز اعطا کرد. آن صحفی که قرآن در باره اش فرمود: صحف ابراهیم (علیه السلام) و موسی (علیه السلام)، نزد ماست.(199)

9. قرآنی که علی (ع) گرد آورد

روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله دار فانی را وداع گفت، علی (علیه السلام) به سفارش وی در خانه نشست تا قرآن را گرد آورد. او پس از پایان کار، قرآن را به مسجد برد و به ابوبکر عرضه کرد. عمر گفت: ای علی! این قرآن را به جای خود برگردان. ما نیازی به آن نداریم.
حضرت علی (علیه السلام) آن را گرفت و به خانه برگشت. هنگامی که عمر به خلافت رسید، روزی به علی (علیه السلام) گفت: اگر بخواهی، می توانی قرآنی که نزد ابوبکر آوردی، اکنون بیاوری تا گرد آن جمع شویم.
حضرت فرمود: هیهات راهی برای رسیدن به آن نیست.
من در زمان ابوبکر چنان کردم تا بر شما اتمام حجت کرده باشم و در روز قیامت نگویید ما از این غافل بودیم، یا برای ما نیاوردی.
اکنون این قرآن نزد من است و جز پاکان و جانشینان من کسی به آن دست نمی زند.
عمر گفت: آیا زمانی برای اظهار این قرآن وجود دارد؟
حضرت فرمود: آری! هنگامی که قائم از فرزندانم ظهور کند.(200)
همچنین تمام کتاب ها و نوشته های معصومین (علیه السلام) به نام های صحیفه جامعه(201) که املای رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی بود، کتاب علی (علیه السلام)(202)، مصحف فاطمه(203)، جفر ابیض(204)، جفر احمر(205) و صحیفه هایی که نام تمام پیامبران، پادشاهان و پیروان اهل بیت (علیه السلام) بر آن نوشته است، نزد امام عصر قرار به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله جمع کرد و می خواست آن را عرضه کند که با مخالفت شدید عمربن الخطاب رو به رو گردید.
بخش هفتم دولت جهانی مهدی (ع)
بر اساس آیات قرآن و روایات، دولت کریمه امام مهدی (علیه السلام) از ویژگی هایی بر خوردار است که تاکنون هیچ دولتی، حق یا باطل بر آن دست نیافته است. خداوند تمام آن زیبایی ها را برای حکومت آخرین ذخیره اش که در آخرالزمان استقرار خواهد یافت، قرار داده است.
این بخش، به بیان تحولات عظیم آن روز، از جمله زنده شدن برخی مردگان و آمدن عیسی و سایر پیامبران می پردازد.

28 - آیا حکومت امام زمان جهانی است

1. قرآن در باره جهانی شدن دین اسلام می گوید: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظره علی الدین کله ولو کره المشرکون(206) ؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و آئین حق فرستاد، تا آن ها را بر همه آئین غالب گرداند؛ هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.
با توجه به این که هنوز دین اسلام، دین تمام مردم جهان نشده است و وعده خداوند تخلف نا پذیر است، باید روزی برسد که این دین بر تمام جهان سایه افکند و این وعده ممکن نیست مگر با آمدن مهدی موعود (علیه السلام)، که با تشکیل حکومت جهانی، دین اسلام را طبق وعده الهی، در جهان پیاده می کند.
2. در قرآن آمده است: لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون (207) ؛ در زبور، بعد از ذکر - تورات - نوشتیم: بندگان شایسته ام وارث - حکومت - زمین خواهند شد.
چون این وعده تاکنون تحقق نیافته است، بنابر روایات این وراثت به دست توانای امام مهدی (علیه السلام) تحقق خواهد ساخت.(208)
3. امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه وله اسلم من فی السموات طوعا و کرها(209) ؛ و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند، از روی اختیار یا از روی اجبار، در برابر - فرمان - او تسلیم اند، فرمود: اذا قام القائم لا یبقی ارض الا نودی فیها شهاده ان لا اله الا الله(210) ؛ هنگام قیام قائم (آل محمد) جایی روی زمین نمی ماند مگر در آن شهادت به وحدانیت خدا داده خواهد شد.
4. بنا بر روایات بسیاری از پیامبر صلی الله علیه و آله و معصومین (علیه السلام)، حضرت مهدی (علیه السلام) زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. همان گونه که پر از ظلم و جور شده بود. این روایات در تمام کتاب های سنی و شیعه آمده است.
5. امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: و یفتح الله له شرق الارض و غربها(211) ؛ خداوند برای او شرق و غرب زمین را فتح خواهد کرد.
6. افزون بر آنچه گذشت، برخی دیگر از روایات از حکومت مهدی (علیه السلام) بر حجاز، ایران، عراق، شام، روم، قسطنطنیه، ارمینیه، چین، و بسیاری از کشورهای خبر داده است.