فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

7.مجموعه ای دیگر از آثار پیامبران

امام صادق (علیه السلام) فرمود: لوح ها و عصای موسی و خاتم سلیمان نزد من است، ظرفی که حضرت موسی در آن برای خدا قربانی می کرد، تابوتی که فرشتگان آن را حمل کردند و آوردند و نیز نامی که پیامبر خدا برای حفظ مسلمانان از تیرهای مشرکان آن را در میان صف های لشکر قرار می داد، پیش من است.(198)

8. کتاب های آسمانی

تمام کتاب های آسمانی توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به اهل بیت (علیه السلام) انتقال یافت. اکنون همه آن ها در اختیار آخرین ذخیره الهی است. روزی که حضرت بقیه الله (عج) به فرمان پروردگار از پس پرده غیبت برون آید، تمام آن ها را با خود می آورد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند هیچ چیز به پیامبران نداد مگر این که آن را به محمد صلی الله علیه و آله نیز اعطا کرد. آن صحفی که قرآن در باره اش فرمود: صحف ابراهیم (علیه السلام) و موسی (علیه السلام)، نزد ماست.(199)

9. قرآنی که علی (ع) گرد آورد

روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله دار فانی را وداع گفت، علی (علیه السلام) به سفارش وی در خانه نشست تا قرآن را گرد آورد. او پس از پایان کار، قرآن را به مسجد برد و به ابوبکر عرضه کرد. عمر گفت: ای علی! این قرآن را به جای خود برگردان. ما نیازی به آن نداریم.
حضرت علی (علیه السلام) آن را گرفت و به خانه برگشت. هنگامی که عمر به خلافت رسید، روزی به علی (علیه السلام) گفت: اگر بخواهی، می توانی قرآنی که نزد ابوبکر آوردی، اکنون بیاوری تا گرد آن جمع شویم.
حضرت فرمود: هیهات راهی برای رسیدن به آن نیست.
من در زمان ابوبکر چنان کردم تا بر شما اتمام حجت کرده باشم و در روز قیامت نگویید ما از این غافل بودیم، یا برای ما نیاوردی.
اکنون این قرآن نزد من است و جز پاکان و جانشینان من کسی به آن دست نمی زند.
عمر گفت: آیا زمانی برای اظهار این قرآن وجود دارد؟
حضرت فرمود: آری! هنگامی که قائم از فرزندانم ظهور کند.(200)
همچنین تمام کتاب ها و نوشته های معصومین (علیه السلام) به نام های صحیفه جامعه(201) که املای رسول الله صلی الله علیه و آله و خط علی بود، کتاب علی (علیه السلام)(202)، مصحف فاطمه(203)، جفر ابیض(204)، جفر احمر(205) و صحیفه هایی که نام تمام پیامبران، پادشاهان و پیروان اهل بیت (علیه السلام) بر آن نوشته است، نزد امام عصر قرار به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله جمع کرد و می خواست آن را عرضه کند که با مخالفت شدید عمربن الخطاب رو به رو گردید.
بخش هفتم دولت جهانی مهدی (ع)
بر اساس آیات قرآن و روایات، دولت کریمه امام مهدی (علیه السلام) از ویژگی هایی بر خوردار است که تاکنون هیچ دولتی، حق یا باطل بر آن دست نیافته است. خداوند تمام آن زیبایی ها را برای حکومت آخرین ذخیره اش که در آخرالزمان استقرار خواهد یافت، قرار داده است.
این بخش، به بیان تحولات عظیم آن روز، از جمله زنده شدن برخی مردگان و آمدن عیسی و سایر پیامبران می پردازد.