فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

1. عمامه و پیراهن پیامبر اسلام (ص)

حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور، عمامه سفید جدش، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله را بر سر می نهد(188) و پیراهن خون آلود پیامبر خدا در جنگ احد را می پوشد.
امام صادق (علیه السلام) به یعقوب بن شعیب فرمود: آیا نمی خواهی پیراهن قائم آل محمد (علیه السلام) را که در روز ظهور به تن می کند، به تو نشان دهم؟
عرض کردم: آری .
آن حضرت صندوقی را خواست که برای او آوردند و پیراهنی از آن بیرون آورد و در مقابل یعقوب باز کرد.
یعقوب می گوید: ناگاه چشمم به آستین چپ پیراهن افتاد که آغشته به خون بود.
آن حضرت فرمود: این پیراهن رسول الله صلی الله علیه و آله است. روزی که دندان های پیشین آن حضرت را شکستند، این پیراهن را پوشیده بود. قائم (علیه السلام) با همین پیراهن قیام می کند.
یعقوب می گوید: خون ها را بوسیدم و به چشم گشیدم. آن گاه امام پیراهن را پیچید و در جای خود قرار داد.(189)

2. زره و شمشیر ذوالفقار پیامبر (صلی الله علیه و آله)

امام صادق (علیه السلام) داشتن سلاح های رسول الله را از نشانه های امامت می داند. حارثه بن المغیره نصری می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: امام به چه چیز شناخته می شود؟
آن حضرت فرمود: به سکینه و وقار.
عرض کردم: و دیگر به چه چیز؟
آن حضرت فرمود: او را به وسیله شناختن حلال و حرام و نیاز مردم به او و بی نیازی او از مردم و سلاح پیامبر نزد او می شناسی.(190)

3. پرچم رسول الله

پرچم رسول الله پر افتخار پیامبر صلی الله علیه و آله که جبرئیل در روز بدر برای آن حضرت آورد و با به اهتزاز در آمدنش مسلمانان پیرو شدند، همراه مهدی خواهد بود.
حضرت علی (علیه السلام) نیز این پرچم را در بصره به اهتزاز در آورد و چشم فتنه را کور کرد. مومنان اصرار ورزیدند تا حضرت علی (علیه السلام) آن پرچم را در صفین به اهتزاز در آورد، ولی آن حضرت نپذیرفت، و فرمود: این پرچمی است که بعد از من، کسی جز حضرت قائم (علیه السلام) آن را به اهتزاز در نمی آورد.(191)
امام سجاد (علیه السلام) به ابو خالد کابلی فرمود: گویا می بینم صاحب شما بر بلندی نجف در پشت کوفه قرار گرفته است در حالی که پرچم رسول الله را برافراشته است و آن را به سوی هیچ گروهی نمی برد مگر آن که خداوند نابودشان می سازد.(192)