فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

27-آیا میراث پیامبران نزد امام مهدی (عج) وجود دارد

حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) تجلی قدرت لا یتناهی خداوند است اراده و خواست خداست که به این بنده صالحش چنان قدرتی بدهد که تا کنون به هیچ یک از بندگانش نداده است.
قائم آل محمد (علیه السلام) وارث تمام انبیای الهی: پیشوایان معصوم می باشد. بدین جهت، او هنگام ظهور، آثار پیامبران را همراه خود می آورد تا یاد آور خاطره تمام پیامبران باشد.
اینک به معرفی میراث پیامبران که نزد امام مهدی (عج) وجود دارد، می پردازیم:

1. عمامه و پیراهن پیامبر اسلام (ص)

حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور، عمامه سفید جدش، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله را بر سر می نهد(188) و پیراهن خون آلود پیامبر خدا در جنگ احد را می پوشد.
امام صادق (علیه السلام) به یعقوب بن شعیب فرمود: آیا نمی خواهی پیراهن قائم آل محمد (علیه السلام) را که در روز ظهور به تن می کند، به تو نشان دهم؟
عرض کردم: آری .
آن حضرت صندوقی را خواست که برای او آوردند و پیراهنی از آن بیرون آورد و در مقابل یعقوب باز کرد.
یعقوب می گوید: ناگاه چشمم به آستین چپ پیراهن افتاد که آغشته به خون بود.
آن حضرت فرمود: این پیراهن رسول الله صلی الله علیه و آله است. روزی که دندان های پیشین آن حضرت را شکستند، این پیراهن را پوشیده بود. قائم (علیه السلام) با همین پیراهن قیام می کند.
یعقوب می گوید: خون ها را بوسیدم و به چشم گشیدم. آن گاه امام پیراهن را پیچید و در جای خود قرار داد.(189)

2. زره و شمشیر ذوالفقار پیامبر (صلی الله علیه و آله)

امام صادق (علیه السلام) داشتن سلاح های رسول الله را از نشانه های امامت می داند. حارثه بن المغیره نصری می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: امام به چه چیز شناخته می شود؟
آن حضرت فرمود: به سکینه و وقار.
عرض کردم: و دیگر به چه چیز؟
آن حضرت فرمود: او را به وسیله شناختن حلال و حرام و نیاز مردم به او و بی نیازی او از مردم و سلاح پیامبر نزد او می شناسی.(190)