فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

چرا حضرت مهدی (ع) با شمشیر قیام می کند

از بین پاسخ هایی که به این پرسش داده شده است، به دو پاسخ از آن ها بسنده می کنیم:
1 - احتمال دارد وقوع جنگ های هسته ای پیش از ظهور، باعث از بین رفتن تمدن بشر شود. از این رو، سلاحی غیر از شمشیر در عصر ظهور وجود نخواهد داشت.
2 - احتمال دارد شمشیر رمز قدرت باشد و حضرت مهدی (علیه السلام) یا سلاح روز با دشمنان بجنگد.

27-آیا میراث پیامبران نزد امام مهدی (عج) وجود دارد

حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) تجلی قدرت لا یتناهی خداوند است اراده و خواست خداست که به این بنده صالحش چنان قدرتی بدهد که تا کنون به هیچ یک از بندگانش نداده است.
قائم آل محمد (علیه السلام) وارث تمام انبیای الهی: پیشوایان معصوم می باشد. بدین جهت، او هنگام ظهور، آثار پیامبران را همراه خود می آورد تا یاد آور خاطره تمام پیامبران باشد.
اینک به معرفی میراث پیامبران که نزد امام مهدی (عج) وجود دارد، می پردازیم:

1. عمامه و پیراهن پیامبر اسلام (ص)

حضرت مهدی (عج) هنگام ظهور، عمامه سفید جدش، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله را بر سر می نهد(188) و پیراهن خون آلود پیامبر خدا در جنگ احد را می پوشد.
امام صادق (علیه السلام) به یعقوب بن شعیب فرمود: آیا نمی خواهی پیراهن قائم آل محمد (علیه السلام) را که در روز ظهور به تن می کند، به تو نشان دهم؟
عرض کردم: آری .
آن حضرت صندوقی را خواست که برای او آوردند و پیراهنی از آن بیرون آورد و در مقابل یعقوب باز کرد.
یعقوب می گوید: ناگاه چشمم به آستین چپ پیراهن افتاد که آغشته به خون بود.
آن حضرت فرمود: این پیراهن رسول الله صلی الله علیه و آله است. روزی که دندان های پیشین آن حضرت را شکستند، این پیراهن را پوشیده بود. قائم (علیه السلام) با همین پیراهن قیام می کند.
یعقوب می گوید: خون ها را بوسیدم و به چشم گشیدم. آن گاه امام پیراهن را پیچید و در جای خود قرار داد.(189)