فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

7.نشانه ای از محمد مصطفی (ص)

در روایات، در باره حضرت مهدی (عج) آمده است: یهتدی بهداه و یسیر بسیرته.(185)
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امام مهدی راه و روش رسول خدا را در پیش می گیرد. همچنین روایت شده است که امام مهدی (علیه السلام) نشانه ای که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دارد، این است که با شمشیر قیام می کند.(186)
امام باقر (علیه السلام) نیز فرمود: آن نشانه ای که از محمد صلی الله علیه و آله دارد، این است که سیره و روش آن حضرت را در پیش می گیرد و آثارش را تبیین می کند. سپس شمشیر بر شانه خود می گذارد و در 8 ماه، دشمنان خدا را به قتل می رساند.(187)

چرا حضرت مهدی (ع) با شمشیر قیام می کند

از بین پاسخ هایی که به این پرسش داده شده است، به دو پاسخ از آن ها بسنده می کنیم:
1 - احتمال دارد وقوع جنگ های هسته ای پیش از ظهور، باعث از بین رفتن تمدن بشر شود. از این رو، سلاحی غیر از شمشیر در عصر ظهور وجود نخواهد داشت.
2 - احتمال دارد شمشیر رمز قدرت باشد و حضرت مهدی (علیه السلام) یا سلاح روز با دشمنان بجنگد.

27-آیا میراث پیامبران نزد امام مهدی (عج) وجود دارد

حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) تجلی قدرت لا یتناهی خداوند است اراده و خواست خداست که به این بنده صالحش چنان قدرتی بدهد که تا کنون به هیچ یک از بندگانش نداده است.
قائم آل محمد (علیه السلام) وارث تمام انبیای الهی: پیشوایان معصوم می باشد. بدین جهت، او هنگام ظهور، آثار پیامبران را همراه خود می آورد تا یاد آور خاطره تمام پیامبران باشد.
اینک به معرفی میراث پیامبران که نزد امام مهدی (عج) وجود دارد، می پردازیم: