فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

6. نشانه ای از حضرت عیسی (علیه السلام)

گروهی در باره حضرت عیسی گفتند که او هرگز متولد نشده و گروهی دیگر گفتند که وی مرده است.(184) در باره امام عصر (عج) نیز چنین سخن هایی گفته شده است.

7.نشانه ای از محمد مصطفی (ص)

در روایات، در باره حضرت مهدی (عج) آمده است: یهتدی بهداه و یسیر بسیرته.(185)
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امام مهدی راه و روش رسول خدا را در پیش می گیرد. همچنین روایت شده است که امام مهدی (علیه السلام) نشانه ای که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دارد، این است که با شمشیر قیام می کند.(186)
امام باقر (علیه السلام) نیز فرمود: آن نشانه ای که از محمد صلی الله علیه و آله دارد، این است که سیره و روش آن حضرت را در پیش می گیرد و آثارش را تبیین می کند. سپس شمشیر بر شانه خود می گذارد و در 8 ماه، دشمنان خدا را به قتل می رساند.(187)

چرا حضرت مهدی (ع) با شمشیر قیام می کند

از بین پاسخ هایی که به این پرسش داده شده است، به دو پاسخ از آن ها بسنده می کنیم:
1 - احتمال دارد وقوع جنگ های هسته ای پیش از ظهور، باعث از بین رفتن تمدن بشر شود. از این رو، سلاحی غیر از شمشیر در عصر ظهور وجود نخواهد داشت.
2 - احتمال دارد شمشیر رمز قدرت باشد و حضرت مهدی (علیه السلام) یا سلاح روز با دشمنان بجنگد.