فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

5. جوانی حضرت یونس بن متی (علیه السلام)

یونس بن متی (علیه السلام) پس از سال ها دوری و غیبت از قوم خود بار دیگر به میان آن ها بازگشت. مردم فکر می کردند یونس (علیه السلام) پیر شده است، اما دیدند که او هنوز جوان است(181).
امام زمان (عج) پس از یک غیبت طولانی که روشن نیست چه قدر طول بکشد، در سیمای جوانی 40 ساله ظهور خواهد کرد. امام باقر (علیه السلام) به محمد بن مسلم فرمود: آن شباهتی که از یونس بن متی (علیه السلام) در او هست، این است که پس از بازگشت از غیبت، به سیمای جوان خواهد بود(182).
امام رضا (علیه السلام) نیز فرمود: از نشانه های امام دوازدهم این است که آن بزرگوار از نظر سن، پیر است؛ اما سیمایی جوان دارد که هر بیننده ای گمان می برد آن حضرت 40 ساله است و یا کم تر از 40 سال دارد.(183)

6. نشانه ای از حضرت عیسی (علیه السلام)

گروهی در باره حضرت عیسی گفتند که او هرگز متولد نشده و گروهی دیگر گفتند که وی مرده است.(184) در باره امام عصر (عج) نیز چنین سخن هایی گفته شده است.

7.نشانه ای از محمد مصطفی (ص)

در روایات، در باره حضرت مهدی (عج) آمده است: یهتدی بهداه و یسیر بسیرته.(185)
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امام مهدی راه و روش رسول خدا را در پیش می گیرد. همچنین روایت شده است که امام مهدی (علیه السلام) نشانه ای که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دارد، این است که با شمشیر قیام می کند.(186)
امام باقر (علیه السلام) نیز فرمود: آن نشانه ای که از محمد صلی الله علیه و آله دارد، این است که سیره و روش آن حضرت را در پیش می گیرد و آثارش را تبیین می کند. سپس شمشیر بر شانه خود می گذارد و در 8 ماه، دشمنان خدا را به قتل می رساند.(187)