فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

4. آزمایش سخت حضرت ایوب (علیه السلام)

حضرت ایوب (علیه السلام) مورد آزمایش بسیار سخت قرار گرفت و در پایان با سر بلندی از این آزمایش بیرون آمد و رحمت گسترده خداوند او را فرا گرفت و گرفتاری هایش رفع شد. امام زمان (عج) نیز پس از آزمایش بزرگ الهی، سر انجام گشایش برای او حاصل می شود و ظهور می کند.
امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: نشانه ای از ایوب (علیه السلام) در او هست، فرج پس از گرفتاری و آزمایش است(180).

5. جوانی حضرت یونس بن متی (علیه السلام)

یونس بن متی (علیه السلام) پس از سال ها دوری و غیبت از قوم خود بار دیگر به میان آن ها بازگشت. مردم فکر می کردند یونس (علیه السلام) پیر شده است، اما دیدند که او هنوز جوان است(181).
امام زمان (عج) پس از یک غیبت طولانی که روشن نیست چه قدر طول بکشد، در سیمای جوانی 40 ساله ظهور خواهد کرد. امام باقر (علیه السلام) به محمد بن مسلم فرمود: آن شباهتی که از یونس بن متی (علیه السلام) در او هست، این است که پس از بازگشت از غیبت، به سیمای جوان خواهد بود(182).
امام رضا (علیه السلام) نیز فرمود: از نشانه های امام دوازدهم این است که آن بزرگوار از نظر سن، پیر است؛ اما سیمایی جوان دارد که هر بیننده ای گمان می برد آن حضرت 40 ساله است و یا کم تر از 40 سال دارد.(183)

6. نشانه ای از حضرت عیسی (علیه السلام)

گروهی در باره حضرت عیسی گفتند که او هرگز متولد نشده و گروهی دیگر گفتند که وی مرده است.(184) در باره امام عصر (عج) نیز چنین سخن هایی گفته شده است.