فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

25 - چرا به امام زمان (عج) قائم آل محمد گفته می شود

یونس بن عبدالرحمن از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسید: آیا تو همان قائم به حق هستی؟
آن حضرت فرمود: آری من قائم به حق هستم، اما آن قائم به حقی که زمین را پر از عدل و داد می کند، پر از آن که پر از ظلم و جور شده است، او پنجمین فرزند از اولاد من است که غیبتش طولانی خواهد شد(164).
عبدالعظیم حسنی به امام جواد علیه السلام گفت: من امیدوارم که تو همان قائم از اهل بیت باشی که زمین را پر از عدل و داد می کند؛ همان گونه که پر از جور و ستم شده است. آن حضرت در پاسخ او فرمود: ای ابوالقاسم! هر یک از ما قائم به امر خدا و هدایت کننده به سوی دین می باشد، اما آن قائمی که خداوند به وسیله او زمین را از اهل کفر پاک می گرداند، همان است که ولادتش بر مردم مخفی شده است و از نظرها غایب خواهد(165).
با عنایت به این که تمام معصومین علیه السلام دارای این صفت هستند، اما این لقب مخصوص امام زمان علیه السلام است و تقریبا در تمام احادیثی که نام ایشان را می برند، این لقب در باره وجود مقدس امام زمان به کار رفته است.
در شرح این لقب سخنانی گفته شده است که به جهت اختصار به چند سخن بسنده می کنیم:

1.قیام و حمایت از دین

حضرت علی علیه السلام فرمود: مرد عربی پس از مسلمان شدن، از پیامبر پرسید: آیا پس از تو پیامبری هست؟
آن حضرت فرمود: نه، من خاتم پیامبران هستم، اما بدان که پس از من امامانی از نسل من خواهند بود که قائم به قسط می باشند و تعدادشان همان تعداد نقبای بنی اسرائیل می باشند. اولین نفر آن ها علی بن ابی طالب است که امام و خلیفه پس از من و 9 نفر از صلب این است - و در همان حال دست بر سینه ام گذارد- و قائم، نهمین فرد از آن هاست که در آخر الزمان، برای دین قیام می کند، همان گونه که من در نخستین روز برای دین چنین کردم...(166)

2.قیام به وسیله شمشیر

علقمه بن محمد حضر می گوید: از امام صادق خواستم نام امامان را به من بگوید. آن حضرت فرمود: از گذشتگان علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، علی بن الحسین ، محمد بن علی، سپس خودم. عرض کردم: باین رسول الله پس از تو کیست؟
فرمود: من به فرزندم، موسی وصیت کردم که او پس از من است.
عرض کردم: و پس از موسی چه کسی خواهد بود؟
فرمود: فرزند او، علی است که رضا لقب گرفته است و پس از او فرزندش؛ محمد، فرزندش؛ علی و پس از علی؛ فرزندش؛ حسن و فرزند حسن؛ مهدی علیه السلام.
سپس افزود: پدرم از پدرش، از جد خود، از علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است که قائم ما هر گاه خروج کرد، 313 نفر به عدد رزمندگان جنگ بدر، گرد او جمع می شوند.
پس زمانی که ظهور او فرا می رسد، شمشیری در غلاف بوده و در مقابلش قرار دارد، فریاد برمی آورد: قم یا ولی الله فا قتل اعداء الله(167)؛ برخیز، ای ولی خدا و دشمنان خدا را به قتل برسان!