فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

24 - امام زمان (علیه السلام) از چه کسانی انتقام می گیرد؟

از روایات گذشته چنین روشن شد که امام عصر علیه السلام از دشمنان خدا پیامبر و امامان، به ویژه از دشمنان حسین بن علی علیه السلام انتقام می گیرد.
اما چه گونه این انتقام قابل تصور است، که در حالی که قاتلان جدش بیش از هزاران سال از مرگشان گذشته است، است؟
این انتقام به دو صورت ممکن است انجام گیرد:
1 - حضرت مهدی علیه السلام قاتلان امام حسین را زنده می کند و از آن ها انتقام می گیرد.
2 - امام عصر از نوادگان قاتلان امام حسین علیه السلام انتقام می گیرد؛ هر چند ده ها واسطه بین آنان و اجدادشان که قاتلان امام حسین علیه السلام هستند، باشد.
این انتقام به این دلیل است که آنان جنایت های اجداد خود را تایید می کنند. به همین جهت است که آنان نیز مشمول انتقام حضرت حجت قرار خواهند گرفت؛ اگر چه هزاران سال از ماجرای کربلا گذشته باشد.
امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند! حضرت مهدی نوادگان امام حسین را به سبب کارهای گذشته پدرانشان مواخذ می کند و از آنان انتقام می گیرد(161).
هروی از امام رضا علیه السلام پرسید: ای فرزند رسول خدا! چه می گویی در باره این سخن امام صادق علیه السلام که فرمود: اگر قائم آل خروج کند، نوادگان قاتلان سید الشهدا را به سبب اعمال پدرانشان به قتل می رساند؟ امام رضا علیه السلام فرمود: همین است.
هروی گفت: پس فرمایش خداوند که می گوید:و لا تزر وازره وزر اخری(162)؛ هیچ گنهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی کشد چه شود؟
آن حضرت فرمود: راست گفت خداوند در تمام گفته هایش! بدان نوادگان قاتلان امام حسین علیه السلام به اعمال پدرانشان راضی بودند و بدین کار افتخار می کنند، و هر که از چیزی راضی باشد مثل آن است که خودش آن عمل را انجام داده است. اگر مردی در مشرق کشته شود و در کشته شود و در مغرب زمین کسی پیدا شود که به کشته شدن او راضی باشد، آن شخص در نزد خداوند شریک قاتل است. پس از این که می بینی حضرت قائم علیه السلام آن ها را می کشد، بدین سبب است که آنان به کارهای پدرانشان راضی می باشند(163).

25 - چرا به امام زمان (عج) قائم آل محمد گفته می شود

یونس بن عبدالرحمن از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسید: آیا تو همان قائم به حق هستی؟
آن حضرت فرمود: آری من قائم به حق هستم، اما آن قائم به حقی که زمین را پر از عدل و داد می کند، پر از آن که پر از ظلم و جور شده است، او پنجمین فرزند از اولاد من است که غیبتش طولانی خواهد شد(164).
عبدالعظیم حسنی به امام جواد علیه السلام گفت: من امیدوارم که تو همان قائم از اهل بیت باشی که زمین را پر از عدل و داد می کند؛ همان گونه که پر از جور و ستم شده است. آن حضرت در پاسخ او فرمود: ای ابوالقاسم! هر یک از ما قائم به امر خدا و هدایت کننده به سوی دین می باشد، اما آن قائمی که خداوند به وسیله او زمین را از اهل کفر پاک می گرداند، همان است که ولادتش بر مردم مخفی شده است و از نظرها غایب خواهد(165).
با عنایت به این که تمام معصومین علیه السلام دارای این صفت هستند، اما این لقب مخصوص امام زمان علیه السلام است و تقریبا در تمام احادیثی که نام ایشان را می برند، این لقب در باره وجود مقدس امام زمان به کار رفته است.
در شرح این لقب سخنانی گفته شده است که به جهت اختصار به چند سخن بسنده می کنیم:

1.قیام و حمایت از دین

حضرت علی علیه السلام فرمود: مرد عربی پس از مسلمان شدن، از پیامبر پرسید: آیا پس از تو پیامبری هست؟
آن حضرت فرمود: نه، من خاتم پیامبران هستم، اما بدان که پس از من امامانی از نسل من خواهند بود که قائم به قسط می باشند و تعدادشان همان تعداد نقبای بنی اسرائیل می باشند. اولین نفر آن ها علی بن ابی طالب است که امام و خلیفه پس از من و 9 نفر از صلب این است - و در همان حال دست بر سینه ام گذارد- و قائم، نهمین فرد از آن هاست که در آخر الزمان، برای دین قیام می کند، همان گونه که من در نخستین روز برای دین چنین کردم...(166)