فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

2. زمینه سازان حکومت مهدی (علیه السلام)

ایرانیان بر اساس وظیفه دینی خود، تا ظهور مهدی علیه السلام با دشمنان اسلام در دو جبهه به جنگ خواهند پرداخت.
این نبرد از قم شروع می شود و با قیام مردم خراسان با پرچم های سیاه و درگیری خونین آنان با سفیانی پایان می یابد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: سیاتی زمان تکون قم و اهلها حجه علی الخلایق و ذلک فی زمان غیبه قائمنا الی ظهو(ره(127) ؛ زمانی فرا می رسد که قم و ساکنان آن، حجت های تمام آفریده ها می شوند و همان این کار در زمان غیبت است و تا ظهور قائم ما ادامه خواهد داشت.
بنابر این روایت، این نهضت علمی و جهاد بزرگ فرهنگی، پیش از ظهور به مرحله ظهور می رسد و تا ظهور امام زمان علیه السلام است، از قم به گوش جهانیان خواهد رسید؛ آن گونه که همه ساکنان کره زمین با اسلام آشنا خواهند شد.
در بسیاری از روایات آمده است که اهل مشرق، اصحاب الریات السود، اهل خراسان و الرجل الخراسانی زمینه ساز حکومت حضرت مهدی (عج) هستند.
ابن طاووس در ملاحم نوشته است که: لشکر سفیانی به بلاد مشرق رفته و پس از جنگی سخت، عده ای با پرچم های سیاهی که همراه دارند، برای یاری حضرت مهدی علیه السلام از خراسان حرکت می کنند و در پی حضرت خواهند بود تا او بیعت بکنند(128).پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: یخرج ناس من المشرق فیوطون للمهدی سلطان (129) ؛ گروهی از مشرق قیام می کنند و زمینه حکومت مهدی را فراهم می کنند.
در روایات دیگری آمده است که صاحبان پرچم های سیاه که از خراسان حرکت می کنند، کم ترین خوف و وحشتی از کسی یا چیزی ندارند و به راه خود ادامه می دهند تا پرچم های خود را در ایلیا(130) بر فرازند(131).
در برخی روایات، به جای ایلیا نام بیت المقدس ذکر شده است. روشن است که برافراشته شدن پرچم های مردم خراسان در بیت المقدس، بدون غلبه بر یهودیان غاصب به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

3. سپاهیان پا در رکاب

در روایات آمده است که بیش ترین یاران مهدی آل محمد علیه السلام را ایرانیان تشکیل می دهند. بسیاری از یاران حضرت مهدی (عج) از اهالی مرو رود، مرو، طوس، مغان، جابروان، قومس، اصطخر، فاریاب، طالقان، سجستان، نیشابور، طبرستان، قم، گرگان، اهواز، سیراف، ری و کرمان هستند(132).
امیر مومنان در باره طالقان فرمود: خوشا به حال طالقان؛ زیرا برای خداوند - عز و جل - در آن جا گنج های ذخیره شده است که هرگز از جنس طلا و نقره نمی باشند. در آن جا مردانی هستند که خدا را به حق شناختند... و اینان یاران مهدی علیه السلام در آخر الزمان می باشند(133).
همچنین در روایات، در باره مردم طالقان آمده است: این گنج ها دلاور مردانی هستند اهل جنگ و جهاد که شهادت را روزی را در راه خدا را دوست می داند و پیوسته دعا می کنند که خدا شهادت را روزی آنان قرار دهد؛ شعار خود را یا لثارات الحسین می دانند؛ خداوند به وسیله آن ها امام حق را پیروز می گرداند(134).
و از امام صادق علیه السلام سوال منظور آیه بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید چه کسانی هستند؟
آن حضرت فرمود: هم والله اهل قم، هم اهل قم، هم والله اهل قم(135).

4. آموزگاران قرآن در دولت کریمه

اصبغ بن نباته می گوید: حضرت عای فرمود: گویا چادرهای عجم را می بینم که در مسجد کوفه بر پا شده است، به مردم یاد می دهند(136).
آیا افتخاری بالاتر از این هست که ایرانیان در دولت کریمه مهدی (عج) جزو معلمان قرآن به حساب آیند؟!
بخش ششم؛ ویژگی های امام مهدی (علیه السلام)
چهره مقدس و ملکوتی امام مهدی علیه السلام آن قدر روشن و تابناک است که هیچ نیازی به تعریف و توصیف ما ندارد.
او روشن تر از آفتاب و درخشنده تر ماه در آسمان تاریک است.
در این شخصیت عظیم، ویژگی هایی است که به عللی، در سایر امامان معصوم نمی باشد.
بخش پنجم در باره این ویژگی ها است.