فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

1. حمایت همه جانبه از اسلام

در روایات آمده است که ایرانیان تنها گروهی هستند که در زمان غربت اسلام، از دین و قرآن پاسداری می کنند.
عبایه بن عبد الله اسدی می گوید: روز جمعه ای در محضر علی نشسته بودم و ایشان بر فراز منبر نشسته بود و خطبه می خواند و ابن صوحان نیز حضور داشت. اشعث آمد و گفت: ای امیر مومنان! اینم سرخ پوستان - مقصودش ایرانیان بود که ساکن کوفه بودند و به حمراء شهرت داشتند از توجه ویژه ای که به آن ها می کنی، بر ما مسلط گشته اند.
امیر مومنان علیه السلام که از سخنان اشعث به چشم آمده بود، فرمود: امروز در باره عرب چیزی را روشن کنم که پیش از این پنهان بود. سپس فرمود: چه کسی سخن ما را در باره ظلم این انسان های راحت طلب و سبک مغز، منصفانه می پذیرد که شب ها را تا صبح روی فرش های خود می غلتید، آن گاه پیش من آمده و درباره گروهی که پیوسته به یاد خدا بوده و هستند، طعنه می زنند و دستور داده تا آن ها را از کنار خود برانم و بدین وسیله در صف ظالمین قرار گیرم
قسم به آن که دانه را شکافت و بنده را آفرید، از پیامبر شیندم که می فرمود: به خدا قسم! اینان در آینده به خاطر پذیرش دین، بر شما خواهند کوبید! همچنان که در روزهای نخست برای پذیرش اسلام با آن ها به مقابله پرداختند(126).
ایرانیان در زمان معصومین علیه السلام با عناوین فرس، اعجم، موالی، بنوالحمراء، قوم سلمان و چند عنوان دیگر، می شناختند. در روایات، گاه از ایرانیان با عناوین اهل خراسان، اهل قم، اهل طاقان و دیگر شهرهای مشهور ایران در آن دوره، یاد می کردند.
روایت، از مردمی با عنوان اهل مشرق سخن گفته شده است که بنابر نظر بسیاری، منظور از آن ها مردم ایران هستند.
نکته دیگر این است که اشعث بن قیس و عده ای که از دشمنان علی علیه السلام و گروه خوارج بودند، همیشه از حضور ایرانیان در کنار علی علیه السلام ناراحت بودند و پیوسته تلاش می کردند تا حضرت علی علیه السلام آنان را رها سازد.

2. زمینه سازان حکومت مهدی (علیه السلام)

ایرانیان بر اساس وظیفه دینی خود، تا ظهور مهدی علیه السلام با دشمنان اسلام در دو جبهه به جنگ خواهند پرداخت.
این نبرد از قم شروع می شود و با قیام مردم خراسان با پرچم های سیاه و درگیری خونین آنان با سفیانی پایان می یابد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: سیاتی زمان تکون قم و اهلها حجه علی الخلایق و ذلک فی زمان غیبه قائمنا الی ظهو(ره(127) ؛ زمانی فرا می رسد که قم و ساکنان آن، حجت های تمام آفریده ها می شوند و همان این کار در زمان غیبت است و تا ظهور قائم ما ادامه خواهد داشت.
بنابر این روایت، این نهضت علمی و جهاد بزرگ فرهنگی، پیش از ظهور به مرحله ظهور می رسد و تا ظهور امام زمان علیه السلام است، از قم به گوش جهانیان خواهد رسید؛ آن گونه که همه ساکنان کره زمین با اسلام آشنا خواهند شد.
در بسیاری از روایات آمده است که اهل مشرق، اصحاب الریات السود، اهل خراسان و الرجل الخراسانی زمینه ساز حکومت حضرت مهدی (عج) هستند.
ابن طاووس در ملاحم نوشته است که: لشکر سفیانی به بلاد مشرق رفته و پس از جنگی سخت، عده ای با پرچم های سیاهی که همراه دارند، برای یاری حضرت مهدی علیه السلام از خراسان حرکت می کنند و در پی حضرت خواهند بود تا او بیعت بکنند(128).پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: یخرج ناس من المشرق فیوطون للمهدی سلطان (129) ؛ گروهی از مشرق قیام می کنند و زمینه حکومت مهدی را فراهم می کنند.
در روایات دیگری آمده است که صاحبان پرچم های سیاه که از خراسان حرکت می کنند، کم ترین خوف و وحشتی از کسی یا چیزی ندارند و به راه خود ادامه می دهند تا پرچم های خود را در ایلیا(130) بر فرازند(131).
در برخی روایات، به جای ایلیا نام بیت المقدس ذکر شده است. روشن است که برافراشته شدن پرچم های مردم خراسان در بیت المقدس، بدون غلبه بر یهودیان غاصب به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

3. سپاهیان پا در رکاب

در روایات آمده است که بیش ترین یاران مهدی آل محمد علیه السلام را ایرانیان تشکیل می دهند. بسیاری از یاران حضرت مهدی (عج) از اهالی مرو رود، مرو، طوس، مغان، جابروان، قومس، اصطخر، فاریاب، طالقان، سجستان، نیشابور، طبرستان، قم، گرگان، اهواز، سیراف، ری و کرمان هستند(132).
امیر مومنان در باره طالقان فرمود: خوشا به حال طالقان؛ زیرا برای خداوند - عز و جل - در آن جا گنج های ذخیره شده است که هرگز از جنس طلا و نقره نمی باشند. در آن جا مردانی هستند که خدا را به حق شناختند... و اینان یاران مهدی علیه السلام در آخر الزمان می باشند(133).
همچنین در روایات، در باره مردم طالقان آمده است: این گنج ها دلاور مردانی هستند اهل جنگ و جهاد که شهادت را روزی را در راه خدا را دوست می داند و پیوسته دعا می کنند که خدا شهادت را روزی آنان قرار دهد؛ شعار خود را یا لثارات الحسین می دانند؛ خداوند به وسیله آن ها امام حق را پیروز می گرداند(134).
و از امام صادق علیه السلام سوال منظور آیه بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید چه کسانی هستند؟
آن حضرت فرمود: هم والله اهل قم، هم اهل قم، هم والله اهل قم(135).