فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

7. نمایان شدن دستی در آسمان

امام صادق علیه السلام فرمود: و کف تطلع من السماء من المحتوم!(119) و دستی که در آسمان ظاهر می گردد، از جمله امور و نشانه های حتمی که در روایات است. همچنین به نشانه های دیگری بر خورد می کنیم که در روایات، جزو نشانه های ظهور شمرده شده، اما هرگز از آن ها تعبیر به حتمی نشده است.
محرث قمی در باره ای: گونه علائم می نویسد: و اما علامات غیر حتمیه: پس آن ها بسیار است، بعضی ظاهر شده و بعضی هنوز واقع نشده و ما در این جا به بعضی از آن ها، به نحو اجمال اشاره می کنیم:
1. خراب شدن دیوار مسجد کوفه؛
2. جاری شدن نهری از شط فرات در کوچه های کوفه؛
3. آباد شدن شهر کوفه بعد از خراب شدن آن؛
4. آب در آوردن در یای نجف؛
5. جاری شدن نهری از فرات به غری که نجف اشرف باشد؛
6. ظاهر ستاره دنباله دار در نزدیکی ستاره جدی؛
7. ظاهر شدن قحطی شدید پیش از ظهور؛
8. وقوع زلزله و طاعون شدید در بسیاری از شهرها؛
9. کشتار بیوج، یعنی کستار بسیاری که آرام نمی گیرند؛
10. خراب شدن مسجد براثا؛
11. ظاهر شدن آتش در سمت مشرق زمین که تا سه یا هفت، در نیان آسمان می شود که باعث تعجب و ترس باشد؛
12. ظاهر شدن سرخی شدیدی که در آسمان پهن می شود؛
13. آمدن باران شدید در ماه جمادی الثانیه و ماه رجب که همانند آن دیده نشده است؛
15. فرو گرفتن ظلمت کفر و فسوق و گناهان تمام جهان را به کام خود می گیرد(120).

19 - آیا بین نشانه های حتمی و ظهور امام فاصله زمانی تعیین شده است؟

1 - کم تر از یک سال: بنابر روایات، بین آمدن سفیانی و ظهور حضرت امام علیه السلام یک سال فاصله نیست. امام باقر علیه السلام فرمود: سفیانی و قائم علیه السلام در یک سال هستند(121).
در روایات آمده است: اگر سفیانی بر 5 شهر حکومت کرد، از همان روز تا 9 ماه حساب کنید، سپس امام مهدی ظهور می کند(122).
2 - 15 شب: بین کشته نفس زکیه و ظهور امام زمان علیه السلام 15 شب فاصله است. امام صادق علیه السلام می فرماید: لیس بین قیام قائم آل محمد علیه السلام و بین قتل النفس الزکیه الاخمسه عشر لیله(123).
3 - دو شب پیش از ظهور: عبدالله علی حلبی می گوید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: برای صاحب این غیبتی در برخی این دره ها می باشد. سپس دست خود را به طرف کوه ذی طوی اشاره نمود. دو شب پیش از ظهور، پیشکار آن حضرت به عده ای از یاران ملاقات می کند و می گوید: عده شما به چند نفر رسیده است؟
می گویند 40 نفر.
به آن ها می گوید: چه می کنید که اگر صاحب خود را ملاقات کنید؟
پاسخ می دهند: اگر ما را به سوی کوه ها ببرد، همراه او خواهیم بود.
در شب بعد، 10 نفر از آن ها را به انتخاب خودشان، به حضور امام مهدی علیه السلام می برد که آن حضرت پس از ملاقات با آن ها، وعده شب آینده را می دهد(124).
4 - فاصله بسیار کم: امام صادق علیه السلام فرمود: اذا رایتم علامه فی السماء نارا عظیمه من قبل المشرق تطلع لیال فعندها فرج الناس و هی قدام القائم بقلیل ؛ اگر علامتی در آسمان از سوی مشرق پدیدار خواهد شد، پس از آن فرج مردم خواهد بود و این آتش پیش از آمدن حضرت قائم خواهد بود به فاصله بسیار کم(125).

20 - آیا ایرانیان در دوران غیبت و ظهور امام مهدی (علیه السلام) نقشی دارند؟

از دیگر نشانه های ظهور حضرت مهدی (عج) تلاش گسترده ایرانیان مسلمان در دوران غیبت کبری است.
در روایات، از تلاش گسترده ایرانیان برای تشکیل حکومت حضرت مهدی (عج) بسیار تجلیل شده است، این تلاش ها عبارتند از: