فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

1. خروج سفیانی

سفیانی از فرزندان خالد بن یزید بن ابی سفیان(111) است و در دمشق، از محلی به نام وادی یابس، قیام می کند. او با رعب و وحشتی که در دل های مردم به وجود می آورد، سبب می شود هر که پرچم آن ها را از دور ببیند، پا به فرار بگذارد(112).
او به بسیاری از شهرها از جمله کوفه، بصره و مدینه هجوم می برند و دست به کشتارهای وسیعی می زند. وی حرمت های اسلامی را یکی پس از دیگری از بین می برد. سفیانی به کشتن دانشمندان و آتش زدن قرآن ها می پردازد. او مساجد را خراب می کند، حرام را حلال می شمرد هرگز از ظلم و ستم دست بر نمی دارد و روز به روز بر فسق و فجور و طغیان و تمردش افزوده می شود.
سفیانی با کینه ای که آل پیامبر دارد، هر فردی را که نامش محمد احمد، علی جعفر، حسن، حسین، فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، و خدیجه باشد، به قتل می رساند(113).
این وضعیت تا ظهور امام زمان (عج) ادامه پیدا می کند.

2. کشته شدن نفس زکیه

نوجوانی از آل محمد علیه السلام به نام محمد بن حسن که معروف به نفس زکیه است، بین رکن و مقام در مسجد الحرام کشته می شود(114).

3. ندای آسمانی از سوی جبرئیل

در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان، فریاد جبرئیل از آسمان شنیده می شود. امام باقر علیه السلام فرمود: منادی از آسمان به نام حضرت قائم فریاد می زند که به گوش تمام اهل مشرق و مغرب خواهد رسید؛ به گونه ای که هیچ انسان خفته ای در خواب نمی ماند و وحشت زده از خواب بیدار می شود و هیچ ایستاده ای نمی باشد مچر آن که خواهد نشست و نه نشسته ای مگر آن که از جای بر می خیزد(115).