فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

18- ظهور نمی کند

1. خروج سفیانی

سفیانی از فرزندان خالد بن یزید بن ابی سفیان(111) است و در دمشق، از محلی به نام وادی یابس، قیام می کند. او با رعب و وحشتی که در دل های مردم به وجود می آورد، سبب می شود هر که پرچم آن ها را از دور ببیند، پا به فرار بگذارد(112).
او به بسیاری از شهرها از جمله کوفه، بصره و مدینه هجوم می برند و دست به کشتارهای وسیعی می زند. وی حرمت های اسلامی را یکی پس از دیگری از بین می برد. سفیانی به کشتن دانشمندان و آتش زدن قرآن ها می پردازد. او مساجد را خراب می کند، حرام را حلال می شمرد هرگز از ظلم و ستم دست بر نمی دارد و روز به روز بر فسق و فجور و طغیان و تمردش افزوده می شود.
سفیانی با کینه ای که آل پیامبر دارد، هر فردی را که نامش محمد احمد، علی جعفر، حسن، حسین، فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، و خدیجه باشد، به قتل می رساند(113).
این وضعیت تا ظهور امام زمان (عج) ادامه پیدا می کند.

2. کشته شدن نفس زکیه

نوجوانی از آل محمد علیه السلام به نام محمد بن حسن که معروف به نفس زکیه است، بین رکن و مقام در مسجد الحرام کشته می شود(114).