فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

17- با این که بسیاری از علایم به وقوع پیوسته است چرا امام زمان (علیه السلام)

موارد یاد شده که از زبان معصومین علیه السلام بیان شده است، نشانه ای بیش نیستند؛ آن ها علایم ظهور هستند، نه علت ظهور. در روایات برخی از نشانه های ظهور امام زمان (عج) به عنوان نشانه های حتمی معروف شده است؛ همانند: خروج سفیانی و کشته شدن جوانی از آل محمد بین رکن و مقام.
اگر نشانه های حتمی ظاهر شود، بدون شک امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد، اما هنوز آن علایم به وقوع نپیوسته اند.

18- ظهور نمی کند

1. خروج سفیانی

سفیانی از فرزندان خالد بن یزید بن ابی سفیان(111) است و در دمشق، از محلی به نام وادی یابس، قیام می کند. او با رعب و وحشتی که در دل های مردم به وجود می آورد، سبب می شود هر که پرچم آن ها را از دور ببیند، پا به فرار بگذارد(112).
او به بسیاری از شهرها از جمله کوفه، بصره و مدینه هجوم می برند و دست به کشتارهای وسیعی می زند. وی حرمت های اسلامی را یکی پس از دیگری از بین می برد. سفیانی به کشتن دانشمندان و آتش زدن قرآن ها می پردازد. او مساجد را خراب می کند، حرام را حلال می شمرد هرگز از ظلم و ستم دست بر نمی دارد و روز به روز بر فسق و فجور و طغیان و تمردش افزوده می شود.
سفیانی با کینه ای که آل پیامبر دارد، هر فردی را که نامش محمد احمد، علی جعفر، حسن، حسین، فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم، و خدیجه باشد، به قتل می رساند(113).
این وضعیت تا ظهور امام زمان (عج) ادامه پیدا می کند.