فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

16- با توجه به فراگیری ظلم و فساد در سراسر جهان چرا امام ظهور نمی کند

بسیاری بر این باورند که پیامبر فرموده است: هر گاه دنیا پر از ظلم شده مهدی علیه السلام خواهد آمد؛ در حالی که این پندار غلط است و هرگز پیامبر چنین چیزی نفرموده، بلکه آن حضرت فرموده است: یملا الله به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا(110) ؛ خداوند به وسیله ظهور حضرت مهدی علیه السلام زمین را پر از عدل خواهد کردت پس از آن که پر از ظلم و جور شده است.
بنابر حدیث فوق، هر وقت امام مهدی علیه السلام آمد زمین را پر از عدل و داد می کند، نه این هر گاه پر از ظلم و جور شد امام زمان خواهد آمد.
بهترین دلیل بر این ظهور امام زمان (عج) در گروه فراوانی ظلم و فساد در فساد نیست، این است که اکنون ظلم و فساد و بی عدالتی همه جا را فرا گرفته است. اگر ظهور امام زمان (عج) در گرو فراگیر شدن ظلم و ستم در جهان باشد، سال ها پیش باید امام زمان (عج) ظهور می کرد.
استاد بزرگوار آقای مکارم شیرازی در بحث انگیزه پیدایش مذهب که در شب های پنجشنبه ایراد می فرمود، اظهار داشت: فساد، هدف نیست آمادگی، هدف است. بر خلاف آن چه بعضی تصور می کنند، آن چه برای تسریع ظهور مصلح جهانی لازم است، وجود ظلم و فساد در سراسر زمین نیست بلکه، یک آمادگی و تشنگی خواهد بود، چه این که هنگامی که مردم جهان ثمره تلخ و شوم تبعیض ها و بی عدالتی ها را بچشند، ناراحت می شوند و در جست و جوی یک طریق اصلاح و یافتن یک مصلح جهانی گام بر می دارند.
در نتیجه باید گفت: هسته اصلی زمینه برای ظهور، آمادگی و آگاهی از عواقب وضع نابسامان امروز دنیا است، نه این که وجود ظلم و فساد هدف اصلی باشد.

17- با این که بسیاری از علایم به وقوع پیوسته است چرا امام زمان (علیه السلام)

موارد یاد شده که از زبان معصومین علیه السلام بیان شده است، نشانه ای بیش نیستند؛ آن ها علایم ظهور هستند، نه علت ظهور. در روایات برخی از نشانه های ظهور امام زمان (عج) به عنوان نشانه های حتمی معروف شده است؛ همانند: خروج سفیانی و کشته شدن جوانی از آل محمد بین رکن و مقام.
اگر نشانه های حتمی ظاهر شود، بدون شک امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد، اما هنوز آن علایم به وقوع نپیوسته اند.

18- ظهور نمی کند