فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

15 - آیا اوضاع جهان پیش از ظهور پیش بینی شده است

در احادیث فراوانی، پیشگویی های بسیاری در باره اوضاع جهان پیش از ظهور امام زمان (عج) شده است. تمام آن ها حاکی از آن است که دنیا پیش از ظهور حضرت امام زمان (عج) به کانون وحشت و بدبختی مبدل خواهد شد و مردم دچار سر در گمی، حیرت و گرفتاری هایی می شوند که هرگز از آن ها رهایی نمی یابند. جهان پیش از ظهور آن حضرت، دچار جنگ های بسیار و ویران کننده خواهد شد، به گونه ای که همه ملت ها با یک دیگر درگیر می شوند؛ بنابر روایات، در این جنگ ها از هر 7 نفر، 5 نفرشان کشته می شود؛ یهودیان و مسیحیان باهم به دشمنی بر می خیزند و در نابودی یک دیگر از هیچ تلاشی دست بر نمی دارند؛ طغیان تمام شهرها و کشورها را فرا می گیرد؛ شورش های پی در پی بر موج وحشت می افزاید؛ بیش تر دانشمندان و پاسداران دین در اثر امر به معروف و نهی از منکر، به قتل می رسند؛ شرق و غرب با هم می جنگند(106) و عرب و عجم با یک دیگر اختلاف پیدا می کنند(107).
از سوی دیگر، تاثیر این اختلاف و جنگ های خانمان سوز، چیزی جز قحطی و بیچارگی و فقر و بدبختی نخواهد داشت. حمله ملخ ها به مزارع، رعد و برق و طوفان موجب ویرانی شهرها و روستاها می شود. بیماری های بدون درمان همانند(108) و دیگر بیماری های ناشناخته هر روز عده ای را به کام مرگ می فرستد. مردم فرسنگ ها از معارف اسلامی و فرهنگ اهل بیت فاصله خواهند گرفت.
بیا بر روایات، بازار دین رونق خود را از دست می دهد؛ مردم نماز را به دست فراموشی خواهند سپرد؛ در امانت خیانت می کنند، دروغ را حلال خواهند شمرد، ربا خواری دامن بیش تر مردم را فرا می گیرد، رشوه خواری زیاد می شود، مردم دین را به دنیا خواهند فروخت؛ مردم به ستم کردن افتخار می کنند. پیش از ظهور حضرت مهدی (عج) حاکمان، فاجر؛ وزیران، ظالمان؛ سرشناسان، خائن و قاریان قرآن، فاسق هستند... دروغگو را تصدیق می کنند و خائن را امین می شمردند. زنان خود را شبیه مردان خود را شبیه زنان می کنند(109)

16- با توجه به فراگیری ظلم و فساد در سراسر جهان چرا امام ظهور نمی کند

بسیاری بر این باورند که پیامبر فرموده است: هر گاه دنیا پر از ظلم شده مهدی علیه السلام خواهد آمد؛ در حالی که این پندار غلط است و هرگز پیامبر چنین چیزی نفرموده، بلکه آن حضرت فرموده است: یملا الله به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا(110) ؛ خداوند به وسیله ظهور حضرت مهدی علیه السلام زمین را پر از عدل خواهد کردت پس از آن که پر از ظلم و جور شده است.
بنابر حدیث فوق، هر وقت امام مهدی علیه السلام آمد زمین را پر از عدل و داد می کند، نه این هر گاه پر از ظلم و جور شد امام زمان خواهد آمد.
بهترین دلیل بر این ظهور امام زمان (عج) در گروه فراوانی ظلم و فساد در فساد نیست، این است که اکنون ظلم و فساد و بی عدالتی همه جا را فرا گرفته است. اگر ظهور امام زمان (عج) در گرو فراگیر شدن ظلم و ستم در جهان باشد، سال ها پیش باید امام زمان (عج) ظهور می کرد.
استاد بزرگوار آقای مکارم شیرازی در بحث انگیزه پیدایش مذهب که در شب های پنجشنبه ایراد می فرمود، اظهار داشت: فساد، هدف نیست آمادگی، هدف است. بر خلاف آن چه بعضی تصور می کنند، آن چه برای تسریع ظهور مصلح جهانی لازم است، وجود ظلم و فساد در سراسر زمین نیست بلکه، یک آمادگی و تشنگی خواهد بود، چه این که هنگامی که مردم جهان ثمره تلخ و شوم تبعیض ها و بی عدالتی ها را بچشند، ناراحت می شوند و در جست و جوی یک طریق اصلاح و یافتن یک مصلح جهانی گام بر می دارند.
در نتیجه باید گفت: هسته اصلی زمینه برای ظهور، آمادگی و آگاهی از عواقب وضع نابسامان امروز دنیا است، نه این که وجود ظلم و فساد هدف اصلی باشد.

17- با این که بسیاری از علایم به وقوع پیوسته است چرا امام زمان (علیه السلام)

موارد یاد شده که از زبان معصومین علیه السلام بیان شده است، نشانه ای بیش نیستند؛ آن ها علایم ظهور هستند، نه علت ظهور. در روایات برخی از نشانه های ظهور امام زمان (عج) به عنوان نشانه های حتمی معروف شده است؛ همانند: خروج سفیانی و کشته شدن جوانی از آل محمد بین رکن و مقام.
اگر نشانه های حتمی ظاهر شود، بدون شک امام زمان علیه السلام ظهور خواهند کرد، اما هنوز آن علایم به وقوع نپیوسته اند.