فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

4.بیعت کسی به عهده اش نباشد

حدود 10 روایت از معصومین صادر شده است که حکمت غیبت امام عصر را این می داند که بیعتی از سوی مردم عهده آن حضرت نباشد. اگر آن حضرت بدون آماده بودن شرایط، قیام کند یا باید تابع دولتی باشد و یا کشته هوا شد، بدین جهت، آن حضرت قدرتمندانه ظهور خواهد کرد و در برابر هیچ دولتی خضوع و خشوع نخواهد کردت بلکه با قدرت بر تمام قدرت های غاصب و فاسد غلبه پیدا می کند.
علی بن حسن فضایل می گوید: امام رضا علیه السلام به من فرمود: گویا می بینم که شیعیان پس از مفقود شدن سومین فرزندم، به دنبال او خواهند گشت، اما او را پیدا نمی کنند.
عرض کردم: برای چه، ای فرزند رسول خدا؟
فرمودن چون امامشان از آن ها فایب می شود.
گفتم برای چه؟
فرمود: تا بیعت کسی هنگام ظهور به عهده اش نباشد.(96)

5.بیم کشته شدن

در چند روایات از امام باقر و امام صادق علیه السلام آمده است که یکی از حکمت های غیبت امام زمان (عج)، بیم کشته شدن آن حضرت است.
زراره می گوید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: برای آن جوان - حضرت امام مهدی علیه السلام - غیبتی پیش از ظهورش می باشد.
گفتم برای چه؟
فرمود: می ترسد و سپس به شکم مبارک خود اشاره فرمود.
زراره گفت: یعنی از کشته شدن.(97)
سوال: مگر سایر امامان معصوم با وجود این که در معرض خطر کشته شدن بودند، بدون هیچ ترس و وحشتی، بین مردم زندگی نمی کردند؟!
پاسخ: برای امامان معصوم علیه السلام چون شرایط قیام فراهم نبود، در اندیشه قیام علیه خلیفه وقت نبودند، بلکه در انتظار دولت حضرت مهدی (عج) بودند. این عقیده با این که ضرری به فرمانروایان وقت نمی رسانید، موجب شد که آنان، امامان را زندانی کنند و سرانجام همه آن ها را به شهادت برسانند.
ولی وضعیت حضرت صاحب الزمان علیه السلام چنین نیست؛ زیرا آن حضرت با شمشیر قیام می کند و صاحب قدرت را از اریکه قدرت به زیر می کشاند و با برچیدن بساط ظلم و جور، زمین را پر از عدل و داد می کند. پس ممکن نیست که آن حضرت آزادانه در بین مردم زندگی کند و هیچ قدرتی مزاحم او نشود.
از سوی دیگر:، امامی کشته می شد امام دیگری جانشین او می شد. اما اگر امام زمان کشته می شد جانشینی نداشت. از این رو، غیبت او امری است لازم و واجب.
شهادت و کشته شدن در راه خدا یکی از افتخارات معصومین است و امام زمان (عج) نیز سر انجام به شهادت خواهد رسید و در این بحثی نیست، اما باید دید علت ترس او چیست؟
1. اگر آن حضرت کشته می شد، زمین خالی از حجت می ماند.
2. اگر آن حضرت کشته مس شد، حکومت عدل جهانی بدون رهبر می ماند.
دشمن برای کشتن امام زمان (عج) تلاش فراوانی کرد.
ابوخالد کابلی می گوید: امام باقر علیه السلام در خواست کردم نام امام زمان را به من بگوید، تا او را بشناسم.
آن حضرت فرمود: ای ابوخالد! اگر فرزندان فاطمه او را بشناسند، بر کشتن و قطعه قطعه شدن او حریص خواهند بود.(98)
امام صادق علیه السلام به جمعی که در خدمتش بودند، به همین مطلب اشاره کرد و فرمود: بنی امیه و بنی عباس وقتی فهمیدند زوال ملکشان بر دست توانای قائم ما خواهد بود، با ما دشمنی کردند و شمشیرهایشان را برای کشتن ما به کار بردند، تا این که نسل ما را قطع نمایند؛ به این امید که قائم ما را کشته باشند.(99)

6. خالی شدن صلب کافران از مومنان

امام مهدی علیه السلام با دشمنان خدا هیچ گونه سازشی نخواهد کرد، بلکه همه آن ها را به قتل خواهد رساند. از این رو، اراده خدا بر این است که غیبت آن حضرت طول بکشد تا تمام مومنانی که می باید متولد شوند، به دنیا بیایند.
از امام صادق علیه السلام پرسیدند: چرا حضرت علی با مخالفان اول خود جنگ نکرد؟
آن حضرت فرمود: به جهت یک آیه در کتاب خدا که می فرماید:
لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما؛ اگر مومنان و کافران (در مکه) از هم جدا می شدند، کافران را عذاب دردناکی می کردیم.
راوی می گوید: عرض کردم: مقصود از تزایل چیست؟
آن حضرت فرمود: ودیعه های مومنانی است که در اصلاب کفار بوده اند. امام قائم هم چنین می کند. او ظهور نمی کند تا این که تمام ودیعه های خداوند در صلب ها بیرون بیایند. پس هر گاه تمام آن ودیعه ها خارج شدند، آن حضرت ظهور می کند، بر دشمنان خدا مسلط می گردد و همه آن ها را به قتل می رسانند(100).