فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

10 - مگر ممکن است انسانی این اندازه عمر کند

عمر طولانی محال نیست، غیر عادی است. غیر عادی به حوادثی گفته می شود که وقوعش محال نیست، اما بسیار کم اتفاق می افتد. شفای بیماران صعب العلاج به وسیله دعا و توسل به امام معصوم، یا سقوط یک انسان از نقطه بسیار بلند و آسیب ندیدن وی را نمی توان محال پنداشت طولانی بودن عمر امام زمان (عج) نیز محال نیست، ولی غیر عادی است؛ همان گونه که معجزات پیامبران و کرامات امامان معصوم غیر عادی اند.
علم پزشکی هنوز نتوانسته است راز مرگ را کشف کند و یا عمر طولانی را نفی کند. عقل بشری نمی تواند زمانی برای عمر انسان معین کند امروز دانشمندان غرب به این نکته پی برده اند که بشر ممکن است صدها سال عمر کند. دکتر گیلورد امریکایی می نویسد:
امروز علم پزشکی به کمک علم تغذیه، قیود و حدود عمر را از سر راه بشر برداشته و امروز بر خلاف اجداد و پدران مان، می توانیم امیدوار باشیم که می توانیم عمر طولانی بکنیم.(65)
هم چنین دکتر ژرژ - که یکی از اساتید دانشگاه هال در آلمان است - یک گیاه را که آن در زبان لاتین ساپرولینا مسکتا می نامند و این گیاه بر پشت مگس های آبی می روید و بیش از دو هفته عمر نمی کند، مورد آزمایش قرار داد و آن را در شرایط خاصی پرورش داد تا بالاخره عمر این گیاه را که 2 هفته بیش نبود، به 6 سال رسانید. این آزمایش مانند آن است که ما عمر انسانی را از وضع کنونی به 10920 سال برسانیم. (66)
اکنون به محضر قرآن می رویم و آیاتی از آن را در باره عمر طولانی ذکر می کنیم:
1. خداوند به شیطان فرمود فانک من المنظر ین الی یوم الوقت المعلوم(67)؛ تو از مهلت یافتگانی تا روز وقت معینی.
بنابر این شیطان که پیش از انسان آفریده شد اکنون زنده است
2. قرآن در باره حضرت نوح علیه السلام می فرماید: فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما(68) ؛ و او در میان آنان 950 سال درنگ کرد.
حضرت نوح علیه السلام 950 سال به ارشاد قوم خود پرداخت. بنابراین، عمر او بیش از این است.
3. قرآن مجید درباره حضرت یونس علیه السلام می فرماید: فلو لا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون (69) ؛ اگر یونس از جمله تسبیح کنندگان نبود، تا روز قیامت در شکم آن ماهی گرفتار می شد.
با توجه به این که زمان روز قیامت برای کسی روشن نیست معلوم می شود که مسئله طول عمر از نظر قرآن پذیرفته شده است.

11- آیا طول عمر پیش از امام زمان (علیه السلام) سابقه داشت

مسئله طول عمر یکی از مسلمات تاریخ بشری است. در کتاب ها به نام های افراد بسیاری برخورد می کنیم که عمری بسیار طولانی داشته اند
طول عمر اختصاص به نیکان ندارد. بسیاری از ستمگران نیز عمر طولانی داشته اند. شداد بن عاد حدود 900 سال عمر کرد(70).عمر بن عامر، زهیر بن عباب، ابن هبل بن عبد الله، مستوعر بن ربیعه، درید بن زید، و قیس بن ساعده، به ترتیب 800(71)، 300(72)، 600(73)، 330(74)، 450(75)، 600(76) سال عمر کردند در بین صالحان پیش از اسلام، لقمان بن عاد 3500 سال عمر کرد(77). و در بین صالحان پس از اسلام، علی بن عثمان (ابن ابی الدنیا) 309 سال عمر کرد(78).
مسئله طول عمر در بین پیامبران آسمانی، امری طبیعی و بسیار عادی بود، چنان که در بسیاری از روایات بدان اشاره شده است. حصرت نوح 1000 یا 1400 یا 1450 یا 1470 یا 2300 یا 2500 سال عمر کرد(79). قرآن تصریح کرده است که آن حضرت 950 سال به ارشاد قوم خود مشغول بود.
این عمر طولانی برای پیامبران دیگر نیز به اثبات رسیده است، مثلا حضرت آدم علیه السلام 930 سال(80)، حضرت سلیمان علیه السلام 712 یا 1000 سال،(81) شیث 920 سال(82) و هود 670 سال عمر کرد(83).
برخی پیامبران مانند الیاس، ادریس، عیسی و خضر علیه السلام تاکنون زنده هستند و هزاران سال از عمرش شریفشان می گذرد(84).
بنابر این، مسئله طول عمر انسانها امری طبیعی است و اختصاص به گروهی خاص ندارد. برخی از بزرگان از جمله آیت الله شیخ محمد رضا طبسی ( پدر نگارنده) کتاب هایی در این باره نوشته اند.
بخش چهارم فلسفه غیبت
خداوند بنابر علت ها و مصلحت های که خود می داند و بسیاری از آن ها بر ما پوشیده است، آخرین ذخیره خود را در پس پرده غیبت نگه داشته است، تا روزی حکومت این جهان را در اختیارش قرار دهد و او را وارث زمین گرداند.
برخی می پرسند: علل این غیبت چیست؟
آیا پیش از امام زمان، چنین اتفاقی رخ داده است؟
معنای انتظار فرج که در روایات به آن اشاره شده است، چیست؟
آثار آن چیست؟
در این بخش، به این پرسش ها پاسخ می دهیم:

12 - آیا چنین غیبتی پیش از امام زمان وجود داشته است

مسئله غیبت یکی از اسرار الهی است و اختصاص به حضرت حجت علیه السلام ندارد. برخی از پیامبران آسمانی نیز غیبت داشتند.
آدم البشر علیه السلام، نوح علیه السلام، ادریس علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام، شعیب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، الیاس علیه السلام، سلیمان علیه السلام، لوط علیه السلام، دانیال علیه السلام، عزیز علیه السلام، عیسی علیه السلام و پیامبر بزرگوار اسلام صل الله علیه و آله غیبت های کوتاه مدتی داشتند. برخی نیز اکنون در پس پرده غیب به سر می برند.
حضرت صالح علیه السلام مدتی از قوم خود غایب شد. پس از بازگشت آن حضرت، مردم سه دسته شدند: گروهی منکر (پیامبری) او شدند. گروهی در شک و تردید به سر بردند. گروهی نیز به عهد و پیمان خود وفادار ماندند(85).
حضرت ادریس علیه السلام پس از 20 سال مبارزه با طاغوت زمان خود، از دید پیروان خود غایب شد. او پیش از غیبت، به 10 نفر که پیرو او بودند، فرمود: من نفرین کرده ام که بر این شهر باران نبارد. شما از این جا بیرون بروید(86).
حضرت الیاس علیه السلام 7 سال(87) به بیابان و دشت ها رفت و از اقوام خود پنهان شد. حضرت موسی علیه السلام 28 سال(88) و حضرت دانیال علیه السلام 90 سال غایب گشت(89).