فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

1. تلاش برای کشتن امام حسن عسکری علیه السلام

هنگامی که حضرت حجت علیه السلام متولد گردید، امام عسکری علیه السلام فرمود: ستمکاران پنداشتند مرا می کشند و نسل امامت را قطع می کنند. آن ها قدرت خداوند را چگونه یافته اند؟!(56)

2. تفتیش خانه امام

هنوز لحظاتی از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام نگذشته بود که خانه آن حضرت از طرف معتمد عباسی به محاصره در آمد. ماموران حکومت به بازرسی دقیق خانه امام حسن عسکری علیه السلام پرداختند. سپس به جست جوی فرزندش پرداختند. آنان زنان قابله را احضار نمودند تا کنیزان باردار را بیابند. قابله ای گفت: فلان کنیز باردار است. کنیز را در اتاقی باز داشت کردند و نگهبانان مسلح و جمعی از زنان را مامور کردند تا هنگام زایمان آن کنیز، مراقب او باشند.(57)

4. گزارش جعفر و دستگیری صیقل

پس از گزارش جعفر مبنی بر ای که فرزند خرد سالی در خانه امام حسن عسکری علیه السلام وجود دارد، بار دیگر معتمد بر آشفت و خدمتگزاران خود را فرستاد که صیقل، کنیز امام حسن عسکری علیه السلام را پیدا کنند و از او بخواهند تا طفل را به آن ها نشان دهد. صیقل وجود چنان فرزندی را انکار کرد. او برای آن که وجود مقدس امام عصر علیه السلام را از گزند خطر برهاند، به آنان گفت: من از امام حسن عسکری علیه السلام بار دارم.
آنان تصمیم گرفتند صیقل را در خانه ای زندانی کنند تا فرزندش را به دنیا بیاورد، تا پس از ولادت او را بکشند. ناگاه با مرگ عبد الله بن یحیی وزیر خلیفه مواجه شدند. از طرفی، صاحب الزنج در بصره خروج کرد و اوضاع مملکت برآشفت. صیقل از این موقعیت استفاده کرد و به خانه خود باز گشت (58)