فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

10. کامل بن ابراهیم.

11. سعد بن عبدالله اشعری (54)

امام حسن عسکری علیه السلام در یکی از روزهای ملاقات با مردم، فرزند خود را به 40 نفر که به دیدارش آمده بودند، نشان داد.(55)

8- چرا امام حسن عسکری (عج) فرزندش را از مردم پنهان کرد

خلفای عباسی، به ویژه معتز و مهتدی و معتمد، از میلاد فرزندی که بنیان ستم را ویران خواهد کرد، بر حکومت خود بیمناک و هراسان بودند. آنان به شدت امام حسن عسکری را زیر نظر قرار داده بودند. از این رو، همان کاری را کردند که فرعون برای جلوگیری از تولد موسی علیه السلام انجام داد. آنان مزدوران خود را می گمارند تا خانه های بنی هاشم، به ویژه خانه امام حسن عسکری علیه السلام را زیر نظر داشته باشند.
خلفای عباسی تلاش فراوان نمودند تا امام حسن عسکری علیه السلام را به قتل برسانند. خلفای عباسی بارها سعی کردند حضرت مهدی را پیدا کنند و به قتل برسانند. اینک به چند نمونه از این اقدامات اشاره می کنیم: