فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

1 - برای جلوگیری از انحراف و گمراهی

ضرورت شناخت حضرت مهدی (عج) وقتی احساس می شود که انسان ها در اثر فاصله گرفتن از امام خودت به فساد و گمراهی کشیده شوند که برای رهایی از این دام خطرناک، راهی جز پیروی از امام نخواهد بود.
امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: امام حجت بندگان است و هر که او را رها کند، گمراه می شود و هر که همراه او باشد، نجات می یابد و رستگار می شود.(39)
ابوجعفر عمری، اولین نایب امام زمان علیه السلام به ابو علی محمد بن همام این گونه نوشته است: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفتنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی،
خدایا! خودت را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی، رسولت را نخواهم شناخت. خدایا! رسولت را به من بشناسان و گرنه حجتت را نخواهم شناخت. خدایا! حجتت را به من بشناسان و گرنه، از دین خود گمراه خواهم شد(40).

2 - برای جلوگیری از بطلان عمل

قبولی اعمال در گرو پذیرفتن ولایت امامان معصوم علیه السلام است. امام باقر علیه السلام به زراره فرمود، اسلام بر 5 چیز بنا نهاده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت زراره می گوید عرض کرده ام: کدام یک از آن ها برتر است؟
امام فرمود: ولایت، زیرا کلید و حاکم و راهنمای آن هاست. اگر مردی شب تا صبح به نماز و روز خود را به روزه سپری کند و تمام ثروت خود را صدقه نماید، و همه ساله به حج برود، اما ولی خدا را نشناخته باشد تا از او پیروی نماید، و تمام کارهایش به راهنمایی او نباشد، هرگز نزد خداوند اجر و ثوابی ندارد و از اهل ایمان نخواهد بود.(41)

3-برای رسیدن به حیات معنوی

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید: ای مردم هر که بخواهد در زندگی همانند من باشد و همانند من بمیرد، ولایت علی علیه السلام را بپذیرد و از امامان پس از او پیروی کند.(42)