فهرست کتاب


بامداد بشریت

محمد جواد مروجی طبسی

پاسخ

به روایت بسیاری در کتاب های شیعه و اهل تسنن بر خور دار می کنیم که در آن ها، مسلمانان موظف شده اند تا امام زمان خود را بشناسند و او از پیروی بنمایند. بیش تر دانشمندان اهل سنت منظور از امام زمان در این روایات را خلفا و زمامداران دانسته اند. شیعه بر این باور است منظور از امام زمان در روایات، امامان معصوم هستند. بدین جهت، شیعه لزوم شناخت مهدی را جزئی از همین شناخت کلی نسبت به دوازده امام می داند.
سلمان فارسی می گوید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: امامان پس از من، 12 نفر هستند. همه آن ها از قریش می باشند... بدانید که اینان عترت من هستند و از گوشت و خون من می باشند. چرا برخی از مردم مرا درباره آنان آزار می دهند؟ خداوند شفاعت مرا نصیب آن ها نکند.(37)
امام حسن علیه السلام فرمود: امامان پس از رسول خدا، 12 نفر هستند. نه نفر از آن ها از نسل برادرم، حسین می باشند، مهدی این امت از آن هاست.(38)
پس از بیان اصل ضرورت وجود ضرورت وجود امامان، به بیان وظیفه مسلمانان در برابر آن ها و این که چرا باید مسلمانان امام خویش را در هر زمانی بشناسند، می پردازیم. به چند دلیل باید امام مهدی را بشناسیم:

1 - برای جلوگیری از انحراف و گمراهی

ضرورت شناخت حضرت مهدی (عج) وقتی احساس می شود که انسان ها در اثر فاصله گرفتن از امام خودت به فساد و گمراهی کشیده شوند که برای رهایی از این دام خطرناک، راهی جز پیروی از امام نخواهد بود.
امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: امام حجت بندگان است و هر که او را رها کند، گمراه می شود و هر که همراه او باشد، نجات می یابد و رستگار می شود.(39)
ابوجعفر عمری، اولین نایب امام زمان علیه السلام به ابو علی محمد بن همام این گونه نوشته است: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفتنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی،
خدایا! خودت را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی، رسولت را نخواهم شناخت. خدایا! رسولت را به من بشناسان و گرنه حجتت را نخواهم شناخت. خدایا! حجتت را به من بشناسان و گرنه، از دین خود گمراه خواهم شد(40).

2 - برای جلوگیری از بطلان عمل

قبولی اعمال در گرو پذیرفتن ولایت امامان معصوم علیه السلام است. امام باقر علیه السلام به زراره فرمود، اسلام بر 5 چیز بنا نهاده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت زراره می گوید عرض کرده ام: کدام یک از آن ها برتر است؟
امام فرمود: ولایت، زیرا کلید و حاکم و راهنمای آن هاست. اگر مردی شب تا صبح به نماز و روز خود را به روزه سپری کند و تمام ثروت خود را صدقه نماید، و همه ساله به حج برود، اما ولی خدا را نشناخته باشد تا از او پیروی نماید، و تمام کارهایش به راهنمایی او نباشد، هرگز نزد خداوند اجر و ثوابی ندارد و از اهل ایمان نخواهد بود.(41)