فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

خاندان پاک پیامبر

پنج تن آل عبا

پیامبر در خانه ام سلمه است. فاطمه سلام الله علیها هر کاره ای را که در آن آبگوشتی است می آورد. به او می فرماید:همسرت و دو پسرت را به خانه من دعوت کن. فاطمه رفته با علی و حسن و حسین علیهم السلام می آیند و در بهار خوابی که پیامبر در آن می خوابد می نشینند. زیر پای آنان چادر مشکی دستباف یمن گسترده است. از آن غذا می خورند. ام سلمه در اطاق مشغول خواندن نماز می شود که خداوند متعال این آیت را فرو می فرستد:
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیراً.
بیگمان فقط خدا می خواهد تا پلیدی را از شما خاندانپیامبر بزداید و شما را پاک گرداند پاک گرداندنی.
بلافاصله پیامبر گوشه آن چادر مشکی را بلند کرده بر روی آنان می کشد و دستهایش را به آسمان می برد و می فرماید:خدایااینان خاندان منند و نزدیکان من. پلیدی را از آنان بزدای و آنان را پاک گردان پاک گرداندنی. ام سلمه که نمازش را به پایان برده است سر خود را به زیر چادر کرده می گوید:من هم با شمایم ای رسول خدا. می فرماید:تو عاقبت به خیری.(493)

همسران پیامبر و همه مردان و زنان نیکوکار

روی سخن از خاندان پاک نبوت، از پنج تن آل عبا به همسران پیامبر باز گردانده می شود:
و آنچه از آیات خدا و حکمت در خانه های شما زنان پیامبر تلاوت می شود یاد کنید زیرا خدا باریکدانی آگاه است. بیگمان مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان مومن، و مردان وزنان فرمانبردار، و مردان وزنان راستگو، و مردان و زنان روزه دار، و مردان وزنانی که پاسدار شرمگاههای خویشند، و مردان وزنانی که خدا را بسیار یاد می کنند، خدا برای آنان آمرزشی و پاداش هنگفتی آماده کرده است. هرگاه خدا و پیامبرش فرمانی برانند هیچ مرد مومنی یا زن مومنی را این حق نباشد که در کارشان اختیار نمایند، و هر کس نافرمانی خدا و پیامبرش کند بیقین گمراه شود گمراهی آشکاری.(494)