فهرست کتاب


پیامبری و جهاد

استاد جلال الدین فارسی

افترا بستن به عایشه- أم المومنین

عایشه- همسر رسول خدا- می گوید: پیامبر هر وقت می خواست به سفر جنگی برود میان همسرانش قرعه می کشید و قرعه به نام هریک در می آمد او را با خود می برد. ولی دوست می داشت که چه در حین اقامت و چه در سفر من همراهش باشم. وقتی تصمیم گرفت به مریسیع لشکر بکشد میان ما قرعه کشید و قرعه به نام من وام سلمه افتاد، و ما با او رفتیم... زنان در آنزمان مایل بودند خوش اندام و لاغر باشند. بهمین جهت جز بهنگام صبحانه و نهار و شام چیزی نمی خوردند آنهم کم می خوردند و از خوردن گوشت و چربی که موجب شاقی می گشت پرهیز داشتند. من هم لاغر و سبک بودم. مسوول شتری که من سوار بودم دو مرد بودند که یکی آزاد شده پیامبر بنام ابو موهبه بود و افسار شترم را او می گرفت و راه می برد. من در اطاقک می نشستم. او می آمد و آن اطاقک را بلند کرده روی شتر می گذاشت و آن را با ریسمان بر تن شتر می بست، آنگاه شتر را بر می خیزاند، و دهانه آن را گرفته راه می برد. أم سلمه هم بهمین ترترتیب سوار و پیاده می شد. ما در کنار سپاه راه می پیمودیم. هر سوار یا پیادهای به ما نزدیک می شد. او را می راندند و دور می ساختند. گاهی پیامبر سواره در کنار من حرکت می کرد و گاهی در کنار ام سلمه. وقتی نزدیک مدینه رسیدیم در نقطه ای اردو زدیم، و چند ساعتی از شب را در آنجا گذراندیم. بعد، پیامبر فرمان حرکت صادر فرمود و به سپاهیان خبر داده شد تا سپاه آهنگ راه کرد. من برای قضای حاجت از اردوگاه دور شدم. گردنبندی از چوب گرانبهای ظفار در گردنم بود که مادرم شب عروسیم به من داده بود. هنگامی که در آن نقطه بودم از گردنم فرو افتاده بود و من متوجه نشده بودم. وقتی به کنار اطاقک رسیدم دست به گردن خویش بردم تا ببینم هست یا نه، دیدم نیست. سپاهیان جز تنی چند به حرکت در آمده بودند. من فکر می کردم اگر یکماه هم بتوانم تا وارد اطاقک نشوم آن را بالای شتر ننهاده و شتر را نخواهند راند. بدین گمان به جستجوی گردنبندم رفتم و دیدم در همان نقطه ای که حدس می زدم افتاده است. در حالی که من در جستجوی گردنبندم بودم آن دو مرد مسوول در غیاب من آمده و به گمان این که من در داخل آن نشسته ام آن را برداشته بالای شتر می گذارند و شتر را هی زده به راه می اندازند. آنان بدین سبب شکی در بودن من در داخل آن نکردند که همیشه وقتی داخل آن بودم با آنها حرفی نمی زدم. بهمین جهت، برای آنان غیر عادی نبوده است. یکی افسار شتر را می گیرد و دیگری آن را از دنبال می راند و می روند. وقتی به اردگاه برگشتم دیدم خبری از کسی نیست و نه صدای آدمی را می شنوم و نه صدای راندن شتری را! جامه ام را به دور خودم پیچیدم و روی زمین غلتیدم و یقین داشتم وقتی ببینند من نیستم حتماًبر خواهند گشت به همین نقطه. همانطور که در نقطه اقامتم دراز کشیده بودم بی اختیار به خواب رفتم. صفوان بن معطل سلمی که مأمور بود از دنبال سپاه بیاید از جای خود حرکت کرده با تاریک و روشن هوا به نقطه اقامت من می رسد و می بیند سیاهی انسانی به چشم می خورد. پیش می آید و مرا می بیند. چون مرا پیش از فرود آمدن حکم حجاب دیده است مرا همچنان که خود را در جامه پیچیده ام می شناسد و از سر تعجب و ناراحتی می گوید: انالله و انا الیه راجعون! من از صدای او بیدار شدم. تا او را دیدم با ملافه ای که داشتم صورتم را پوشاندم. بخدا قسم کلمه ای با من حرف نزد. تنها وقتی شترش را می خواباند صدای انالله و انا الیه راجعون او را شنیدم. بعد صورت خودش را بر گرداند تا سوار شتر او شدم، و افسار شتر را گرفته به راه افتاد تا در گرما گرم روز به اردوگاه سپاه رسیدیم. در میان سپاه، ولوله افتاد. آن افترا بندان لب به سخن خود گشودند و اصل افترا را عبدالله بن ابی به زبان آورد. من از آن حرف کاملاًبی خبر بودم ولی مردم پیوسته درباره حرف آن افترا بندان سخن می گفتند بی آنکه کلمه ای از آن به گوش من برسد.
از آنجا به مدینه آمدیم. بمحض رسیدن، بیمار شدم. خبری در آن باره به من نرسید. ولی پدر و مادرم آن را می شنوند و کلمه ای با من در میان نمی گذارند. فقط دیدم پیامبر لطف و مرحمتی را که به من داشته است دیگر ندارد. دیدم آن مهربانی که در موقع بیماری نسبت به من می ورزید در او پیدا نیست. او وارد خانه می شد و پس از سلام می گفت: حالت چطور است؟ وقتی بیمار می شدم با من مهربان تر می شد و به کنارم می نشست. ما مردمی بودیم که وضو ساختن در خانه را نمی پسندیدیم بلکه آن را کار کثیفی می شمردیم و گرد آن نمی گشتیم. برای تطهیر بین مغرب و عشاءبه مستراحی که دور از خانه بود می رفتیم. شبی همراه ما در مسطح که پارچه پشمینی بر خود پیچیده بود از خانه بیرون رفتم. دامن پارچه به پایش پیچید، گفت: جوانمرگ بشود مسطح! گفتم: بخدا بد حرفی زدی! به این مرد که از مجاهدان بدر است چنین حرفی می زنی؟! در جوابم گفت: سیل تهمت ترا فرا گرفته است و بی خبری! سراسیمه گفتم: چه داری می گویی! برایم گفت که افترا بندان چه ها گفته اند. تاب رفتن از پایم سلب گشت، و بربیماریم بیماریی افزوده شد. آنشب و فردایش را سراسر گریستم. بعد، رسول خدا به خانه آمد. من که می خواستم از طریق پدر و مادر از حقیقت ماجرا آگاه شوم به او گفتم: به من اجازه بده تا پیش پدرم بروم. اجازه فرمود. به خانه پدرم رفتم و به مادرم گفتم: خدا از تو در گذرد، مردم این حرفها را می زنند و این چیزها را بر زبان دارند و تو هیچ از آن با من در میان نمی گذاری! گفت: دختر جان! عصبانی نشو. بخدا هر جا دختر جوان زیبایی در خانه مردی بوده است که او را دوست می داشته است و هووهایی داشته است هم آنها خیلی حرفها برایش درست کرده اند و هم مردم خیلی چیزها علیه او گفته اند. گفتم: پناه بر خدا! مردم همه این حرفها را زده اند! آنشب خواب به چشمم نیامد و تا صبح یکدم گریه ام بند نیامد. در آن ایام، پیامبر، علی و اسامه را بخواند و با آنان در مورد ترک همسر خویش مشورت کرد. اظهار نظر یکی از آن دو نفر نرم تر از دیگری بود. اسامه گفت: ای پیامبر خدا، این حرف، بی اساس و دروغ است. ما جز اصلاح از او ندیده ایم. و بریره حقیقت قضیه را به تو خواهد گفت. علی علیه السلام گفت: خداوند راه چاره را بر تو نبسته است. زن بسیار هست، و خدا هم برای تو حلال و روا گردانیده است. او را طلاق بده و زنی دیگر بگیر. این دو نفر از خانه برفتند، و رسول خدا به تنهایی با بریره به گفتگو نشست و از او پرسید: به نظر تو عایشه چگونه زنی است )) گفت: او از پاک هم پاک تر است! بخدا قسم من جز خوبی در باره وی نمی دانم. بخدا سوگند ای پیامبر خدا، اگر غیر از این می بود قطعاًخدا آن حقیقت را به تو خبر می داد. تنها عیبی که او دارد این است که کنار تغار خمیر خوابش می برد تا گوسفند آمده خمیر را می خورد. چندین بار هم به خاطر این غفلت،او را سرزنش کرده ام. پیامبر از ام ایمن درباره من پرسید. ام ایمن گفت: گوش و دیده ام از وی جز خوبی ندیده و به تصور نیاورده است.
آنگاه پیامبر به منبر بر آمد و پس از سپاس و ستایش خداوند، فرمود: چه کسی می تواند جلو کسانی را بگیرد که در مورد خانواده ام به من نیش میزنند، و درباره مردی حرف نادرست می زنند که بخدا سوگند از او جز خوبی ندیده ام و هرگز جز همراه من به یکی از خانه های من در نیامده است. و علیه وی حرف ناحق می زنند؟ سعد بن معاذ برخاسته گفت: من ای رسول خدا جلو او را خواهم گرفت. اگر از قبیله اوس باشد سرش را برایت خواهم آورد، و اگر از برادران خزرجی ما باشد درباره اش هر فرمانی می خواهی صادر کن تا به اجرا در آوریم. سعد بن عباده- که تا آنوقت مرد صالحی بود- دستخوش خشم گشت ام نه تا حدی که به منجلاب نفاق فرو رود بلکه دستخوش خشم گردید، و گفت: این حرف را فقط باین خاطر زدی که می دانستی آنشخص از قبیله خزرج است. و اگر از قبیله اوس بود این حرف را نمی زدی. در وقع، تو تحت تأثیر دشمنی هایی که در دوره جاهلیت بین ما و شما بود و خدا آنها را محو کرد این حرف را می زنی. اسید بن حضیر گفت: بخدا نادرست می گویی. ما بر خلاف تمایل تو او را خواهیم کشت. تو منافقی هستی که از منافقان دفاع می کنی! بخدا قسم اگر بدانم رسول خدا چنین چیزی را در مورد یکی از نزدیک ترین کسانم می خواهد هنوز از جایش بلند نشده سر بریده او را به آستانش خواهم نهاد. ولی من نمی دانم خواست قلبی پیامبر خدا چیست. سعد بن عباده گفت: شما قبیله اوس همه اصرارتان بر این است که تلافی آن دشمنی هایی را که در دوره جاهلیت بود سر ما در آورید، بخدا شما احتیاجی ندارید که آن وقایع را به یاد یا به زبان آورید، و خود می دانید که در آن جنگها غلبه با کدام قبیله بود. اما خداوند همه آن وقایع و کینه ها را در سایه اسلام از میان برد. اسید بن حضیر برخاسته گفت: خودت دیدی که در جنگ بعاث ما چه کردیم! آنگاه سخنان درشت به یکدیگر گفتند. سعد بن عباده به خشم آمده فریاد بر آورد: آی قبیله خزرج! و مردان خزرج همگی به دور او جمع شدند. سعد بن معاذ هم فریاد بر آورد که آی قبیله اوس! و همه مردان اوس به دور او گرد آمدند. حارث بن حزمه دوید و شمشیری آورده گفت: سر دسته نفاق و پناهگاه آن را با همین شمشیر خواهم زد! اسید بن حضیر که رئیس عشیره او بود به او پرخاش کرد که بینداز شمشیر را!بدون اجازه پیامبر خدا اسلحه برمی داری! اگر می دانستیم پیامبر خدا مایل به این کار است یا آن را در خط اطاعت از خود می داند پیش از تو این کار را کرده بودیم! حارث به خانه برگشت. مردان دو قبیله اوس و خزرج صف خود را جدا ساختند. پیامبر خدا به هر دو قبیله اشاره فرمود تا ساکت شوند. از منبر فرودآمدو همچنان به آرام کردن و خاموش کردن آنان پرداخت تا از هم جدا شده برفتند.
پیامبر به خانه پدرم آمد و پیش من نشست. یک ماه می شد که وحی درباره من بر او نازل نشده بود. وقتی نشست زبان به گواهی توحید و رسالت خویش گشود آنگاه فرمود: ای عایشه، به من چنین و چنان خبر رسیده است. اگر تو بیگناه و پاک باشی خداوند ترا تبرئه می فرماید. و اگر تو به پاره ای از آنچه مردم می گویند آلوده شده باشی باید به درگاه خدای عزوجل استغفار کنی، زیرا بنده اگر به گناه خویش اعتراف نماید و بعد به درگاه خدا توبه برد خداوند توبه او را بپذیرد. وقتی فرمایش رسول خدا به پایان رسید اشک در چشمانم خشکید تا قطره ای در آن نماند. و رو به پدرم کردم که جواب رسول خدا را بده! گفت: بخدا قسم نمی دانم چه بگویم و درباره تو چه جوابی به او بدهم! رو به مادرم کردم که از طرف من جواب رسول خدا را بده. گفت: بخدا سوگند نمیدانم از طرف تو چه جوابی به رسول خدا بدهم! من زن نوجوان کم سن و سالی بودم و از قرآن بسیار نخوانده بودم. گفتم: من بخدا قسم می دانم که شما این حرف را از مردم شنیده اید و در شما اثر کرده تا آنرا درست پنداشته اید. بهمین جهت، اگر به شما بگویم که من بیگناهم شما سخنم را راست نمی شمارید، و اگر اعتراف به کاری کنم که خدا می داند که من از آن مبرا هستم البته حرفم را تصدیق خواهید کرد! بخدا قسم برای حال خودم مثالی جز پدر یوسف نمی یابم آندم که گفت:
بل سولت لکم انفسکم امراًفصبر جمیل و الله المستعان علی ماتصفون.(462)
واقع این است که نفس شما کاری را برای شما آراسته کرد، بناچار شکیبایی پسندیده خواهم داشت و از خدا بر آنچه می گویید مدد باید خواست. بخدا از بس خشمناک و در تب و تاب بودم اسم یعقوب به یادم نیامد و گفتم: پدر یوسف! بعد هم که رفتم به گوشه اطاق و روی تختم خوابیدم، و در دل گفتم: خدا می داند که من پاک و بیگناهم، و من به خدا اطمینان دارم که بخاطر پاکی دامنم مرا تبرئه خواهد فرمود. ابوبکر گفت: در میان عرب خانواده ای نمی شناسم که آنچه بر سر خانواده ابوبکر آمده است بر سرش آمده باشد. بخدا قسم در دوره جاهلیت و زمانی که خدای یگانه را نمی پرستیدیم و به درگاهش نیایش نمی بردیم چنین چیزی به ما گفته نشده بود، حالا در دوره اسلام بیایند و چنین چیزی به ما بگویند! آنگاه در حالیکه خشمناک بود رو به من گرداند. من به گریه افتادم و در دل گفتم: بخدا هرگز از آنچه بر زبان آوردید به درگاه خدا توبه نخواهم برد.باز به خدا سوگند من خودرا پیش خودم کمتر و ناچیزتر از آن می دیدم که درباره من آیه قرآنی فرود آید که مردم آنرا در نمازشان بخوانند. همینقدر امیدوار بودم که رسول خدا در خواب چیزی ببیند که خدا که می داند من منزه و بیگناهم آنهارا دروغگو سازد یا اطلاعی به وی بدهد. اما این که آیات قرآنی نازل شود نه بخدا این هرگز به خیالم راه نمی یافت! بخدا سوگند، هنوز پیامبر از جایش برنخاسته بود و هیچیک از افراد خانواده از آنجا بیرون نرفته بودند که آن حال که به امر خدا به وی دست می داد به وی دست داد. جامه اش را بر خود کشید و بالشی چرمی که زیر سرش بود جمع گردید. من وقتی آن صحنه را دیدم بی نهایت خوشحال شدم و دانستم که من بیگناهم و بیشک خدای متعال به من ستم نخواهد کرد. ولی پدر و مادرم! قسم به آنکه جانم در دست اوست همین که حالت وحی از پیامبر خدا بر طرف شد دیدم از ترس این که مبادا امری از جانب خدا در تأیید آنچه مردم گفته اند بیاید به چنان حالی افتاده اند که نزدیک است قالب تهی کنند! در این هنگام، جامه از روی صورتش بیکسو زد در حالیکه خنده بر لب داشت و قطره های عرق از سر و صورتش مثل مروارید غلطان می ریخت. عرق از پیشانی بسترد. نخستین کلمه ای که بر زبان آورد این بود: آی عایشه! اینک خداوند، بیگناهی تو را فرو فرستاد! پدر و مادرم آرامش یافتند، و مادرم به من گفت: بلند شو برو پیش رسول خدا! گفتم: بخدا، بلند می شوم اما با شکر خدا و نه با شکر تو! خداوند این آیت را فرو فرستاده بود:
ان الذین جاءوابالافک عصبه منکم لا تحسبوه...(463)
پیامبر شادمان از خانه ابوبکر بیرون می آید و به منبر فرا می رود و پس از حمد و ستایش شایسته آفریدگار، آنچه را که درباره بیگناهی و پاکی عایشه بر او فرود آمده است بر می خواند.(464)

سوره مبارکه نور

بنام خداوند بخشاینده مهربان

سوره ای است که آنرا فرو فرستادیم و در آن احکامی مقرر داشتیم و در آن آیاتی که دلائل روشن است فرو فرستادیم تا مگر شما پند گیرید. زن و مرد زناکار را باید هر یک صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و دوران آخرت ایمان آورده باشید نباید شما را نسبن به آن رأفتی در دین خدا بگیرید، و باید عده ای از مومنان شاهد عذاب آندو باشند. مرد زناکار جز زن زناکار یا زن مشرک را به عقد خویش در نیاورد و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مرد مشرک به عقد خویش در نیاورد و آن بر مومنان حرام گشته است. و کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می کنند آنگاه چهار شاهد نمی آورند باید آنان را هشتاد تازیانه بزنید و هیچگاه از آنان شهادتی نپذیرید و اینان همان زشتکارانند، مگر کسانی که پس از آن توبه آوردند و کار شایسته کردند زیرا خدا آمرزنده ای مهربان است. و کسانی که همسران خویش را به زنا متهم می کنند و جز خویشتن شاهدی ندارند پس شهادت یکنفرشان است چهار بار شهادت با سوگند به خدا که او از راستگویان است و بار پنجم این که لعنت خدا بر او اگر از دروغگویان باشد. و عذاب را از زن بگرداند که چهار بار شهادت دهد با سوگند به خدا که آنمرد از دروغگویان است و بار پنجم این که خشم خدا بر او آنزن باد اگر آنمرد که از راستگویان باشد. و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود و این که خدا توبه پذیری حکیم است به تباهی می رفتید. بیگمان کسانی که این بهتان تهمت زدن به عایشه بیاوردند دسته ای از شما بودند، آنرا شری برای خویشتن مپندارید در واقع آن برای شما خیری است، هر یک از آنان سهمی از آن گناه دارد و آن کس که گناه سهمگین ساختن آنرا مرتکب گشت عذابی سهمگین دارد. چرا نباید وقتی آن را شنیدند مردان و زنان مومن در حق خویشتن گمان نیک برند و بگویند:این بهتانی آشکار است؟ چرا چهار شاهد بر آن نگذراندند؟ حال که شاهدانی نیاوردند پس آنان نزد خدا همان دروغگویانند. و اگر فضل خدا بر شما و رحمتش در دنیا و آخرت نبود حتماًبخاطر آنچه گفتید به عذابی سهمگین گرفتار می شدید، آنگاه که آنرا با زبانهایتان دریافت می کردید و با دهانتان چیزی را می گفتید که هیچ اطلاعی از آن نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید حال آنکه آن تهمت نزد خدا سهمگین است. و چرا نباید وقتی که آن تهمت و شایعه را شنیدند بگویید ما حق نداریم که این تهمت و شایعه را بر زبان آوریم، منزهی تو، ای خدا این بهتانی هولناک است. خدا شما را اندرز می دهد که اگر مومن باشید هیچگاه مانند این تکرار نکنید. و خدا آیات را برای شما بیان می دارد خدا دانایی حکیم است. بیگمان کسانی که دوست می دارند که فحشاءدر میان کسانی که ایمان آوردند منتشر شود عذابی دردناک در دنیا و آخرت دارند و خدا می داند و شما نمی دانید. و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود و این که خدا مهر پویی مهربان است به تباهی می رفتید. هان ای کسانی که ایمان آوردند در پی گامهای شیطان مروید، و هر کس در پی گاهای شیطان رود بداند که او به فحشاءو ناپسند فرمان دهد، و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز کسی از شما پاک نمی شد اما خدا هر که را بخواهد پاک گرداند و خدا شنوایی داناست.(465)
آن کس که گناه سهمگین ساختن آن را مرتکب گشت(466)
اشاره به عبدالله بن ابی است. از جمله افترا بندان مسطح بن اثاثه، و حسان بن ثابت هستند.(467)
چند روز پس از آن، رسول خدا دست سعد بن معاذ را می گیرد و با چند نفر می برد به خانه سعد بن عباده که با چند نفر نشسته است. ساعتی با هم گفتگو می کنند. سعد بن عباده غذایی می آورد. پیامبر و سعد بن معاذ و همراهانش از آن غذا می خورند، و از خانه او بیرون می آیند. چند روز می گذرد. دست سعد بن عباده را می گیرد و ب چند نفر همراه او می برد به خانه سعد بن معاذ. ساعتی به صبحت می گذرانند. سعد بن معاذ غذایی می آورد. پیامبر و سعد بن عباده و همراهان از غذا می خورند و از خانه او بیرون می آیند. رسول خدا با این کار، کدورتی را که از سخنان تند آن روز در دلشان نسبت به یکدیگر پدیدآمده است از دلشان می زداید.
روزی که عبدالله بن ابی در آن ماجرا آن حرفها را می زند از جمله از جعیل بن سراقه و جهجا که از مهاجران فقیرند به زشتی یاد می کند، و می گوید: ما محمد را آوردیم و در خانه های با شکوه نشاندیم و به عزت اقتدار رساندیم، آنوقت مثل این دو نفر می آیند و در برابر قوم من عرض اندام می کنند! بخدا جعیل خوشحال بود که ساکت باشد و سخنی نگوید، حالا کارش به جایی رسیده است که زبان درازی هم می کند! بعد هم که صفوان بن معطل را متهم می نماید. حسان بن ثابت، حرفهای او را به شعر در می آورد:
امسی الجلابیب قدراعوا کثروا - و ابن الفریعه امسی بیضه البلد
پیراهن کلفتها همراه مردم شهر می گردند و فزونی یافته اند و کار به جایی رسیده که پسر فریعه یکه تاز شهر گشته است! پس از این که سپاه اسلام وارد مدینه می شود صفوان بن معطل پیش جعیل بن سراقه آمده به او می گوید: بیا برویم حسان بن ثابت را بزنیم، چون منظورش در آن بیت من و تو بوده ایم، حال آنکه ما از او به پیامبر نزدیک تریم. جعیل حاضر به این کار نمی شود و به او می گوید: تا رسول خدا دستوری به من ندهد چنین کاری نخواهم کرد. تو هم تا در این خصوص از رسول خدا دستوری نگرفته ای چنین کاری نکن. صفوان توصیه او را نمی پذیرد و شمشیرش را بر دوشش نهاده می رودو بر حسان بن ثابت که در انجمن عشیره اش نشسته است می زند. انصار برخاسته او را دستگیر کرده و ثابت پسر قیس بن شماس به او دستبند می زند، و به شکلی هم او را می بندند. عماره بن حزم، آنها را می بیند، و می پرسد: چکار دارید می کنید. آیا این کار را به دستورپیامبر کرده اید یا از پیش خود؟ می گویند: رسول خدا از این کار خبری ندارد! به ثابت بن قیس می گوید: کار گستاخانه ای کرده ای. او را رها کن! بعد، صفوان و ثابت هر دو را جلو می اندازد و رهسپار خدمت پیامبر می شود. ثابت بن قیس می خواهد برود دنبال کارش. عماره بن حزم نمی پذیرد و آنها را به خدمت پیامبر می برد. حسان بن ثابت هم می گوید: ای پیامبر خدا، در حالیکه در انجمن عشیره ام نشسته بودم به روی من شمشیر کشید و ضربه ای به قصد کشت بر من وارد آورد، و فکر می کنم از این زخم که برداشته ام جان بدر نبرم. پیامبر که به خشم آمده است به تندی از صفوان می پرسد: چرا به روی او اسلحه کشیدی و او را زدی! می گوید: ای رسول خدا، او مرا آزرد و هجو گفت و به خاطر مسلمان شدنم به من حسد برد و آن را عیب گرفت! آنگاه پیامبر رو به حسان کرده می پرسد: اشخاصی را که مسلمان شده اند نادان شمرده ای؟ و دستور می دهد تا صفوان را زندانی کنند، و می فرماید: اگر حسان مرد، او را به کیفر قتل وی اعدام کنید. صفوان را برده بازداشت می کنند. خبر به سعد بن عباده می رسد. با عده ای از خزرج پیش دوستان حسان آمده به آنها می گوید: شما به جان مردی از یاران پیامبر افتاده او را اذیت می کنید و شعر در هجوا می بندید و به او ناسزا می گویید، تا از آنچه به وی گفته اید به خشم می آید، بعد هم او را به بدترین شکلی می بندید، و اینهمه در حالی است که پیامبر خدا در میان شما حضور دارد! می گویند: شخص پیامبر به ما دستور داده تا او را زندانی کنیم. و فرمود: اگر دوست شما مرد او را به کیفر قتل وی بکشید. سعد می گوید: بخدا، خوش ترین چیزها برای رسول خدا عفو است. اما او در میان شما حکم به حق قانون کیفری اسلام فرموده است. ولی منظور پیامبر این است که بهتر است صفوان را آزاد کنید. بخدا از اینجا نمی روم تا صفوان آزاد شود! حسان می گوید: هر حقی که من دارم به تو می بخشم. اما عشیره وی حاضر به گذشت از حقشان نمی شوند. قیس پسر سعد بن عباده سخت عصبانی می شود و می گوید: عجیب است کار شما! چنین وضعی را تا کنون ندیده ام! حسان از حق خودش می گذرد آنوقت شما حاضر به گذشت نیستید! من فکر نمی کردم در میان قبیله خزرج کسی باشد که کاری را که سعد بن عباده مایل است انجام بشود نپذیرد! آنها هم از این سخن شرم می کنند و صفوان را آزاد می سازند. سعد، او را به خانه خویش برده جامه ای ابریشیمن می پوشاند. صفوان با آن جامه به مسجد می آیدتا نماز بگزارد. پیامبر او را می بیند، و با شگفتی می گوید: صفوان! عرض می کنند: بله، صفوان است ای رسول خدا! می پرسد: چه کسی این جامه زیبا را به او داده است؟ عرض می کنند: سعد بن عباده. می فرماید: خدا به او از جامه های ابریشیمن بهشت بپوشاند. سپس سعد بن عباده به حسان بن ثابت می گوید: اگر نروی به خدمت پیامبر و نگویی هر حقی را نسبت به صفوان دارم به شما ای رسول خدا می بخشم، تا زنده ام با تو کلمه ای حرف نخواهم زد! حسان در میان افراد عشیره اش به خدمت رسول خدا آمده می ایستد و عرض می کند: ای رسول خدا، هر حقی را نسبت به صفوان بن معطل دارم دارم به شما می بخشم! می فرمایدآفرین بر تو! من این را می پذیرم. بعدها، رسول خدا، زمین پهناوری را که بیرحاءنام دارد و اطراف آن را با سرین به حسان می بخشد. سعد بن عباده نیز باغی را که در آمد بسیار دارد در ازای گذشتی که وی کرده است به او می دهد.(468)