فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

سخنان نورانی بقیة الله الاعظم (عج)

(اللهم ارنی الطلعة رشیدة و قرة الحمیده).
(خداوند جمال رشید و نورانی امام زمان (عج) را برای ما نمایان کن).
1- براستی که علم ما بر اوضاع و اخبار شما احاطه دارد و هیچ یک از احوال شما بر ما پوشیده نیست.
2- براستی که حق با ما و در دست ماست، غیر از ما هر کس این ادعا را به زبان آورد دروغگو و افترا زننده و گمراه گشته است.
3- گر نظر لطف و دعای ما نباشد، هر آیینه شیعیان به دست دشمنان و یا توسط مشکلات خورد و شکسته خواهند شد.
4- همانا بین خداوند و هیچ کسی خویشاوندی نیست و هر کس مرا منکر باشد پس از من نیست و سرنوشت او همچون پسر نوح خواهد بود. اگر در بهشت مومنی هوس فرزند کند خداوند برایش می آفریند بدون حمل و زایمان به هر شکلی که بخواهد همان طور که آدم (علیه السلام) را برای عبرت آفرید.
5- از فضائل تربت حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) آن است که اگر تسبیح گلی تربتش را در دست بگیری و ذکر نگویی ثواب ذکر خواهد داشت.
6- سجده بر قبر معصومین (علیه السلام) جایز نیست بلکه می توان طرف راست صورت را بر قبر گذاشت.
7- کسی با ما در مقام ولایت مشاجره و منازعه نمی کند مگر آن که ستمگر و معصیت کار باشد.
8- گرفتن پول یا هر چیزی برای آوازه خوانی حرام می باشد.
9- برای تعجیل در ظهور و فرج من بسیار دعا نمائید که در آن فرج شما خواهد بود.
10- هیچ چیزی مثل نماز، بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خوار نمی کند.
11- حلال نیست برای هیچ کس تصرف در مال دیگری مگر با اجازه اش.
12- افضل وقت نماز جعفر طیار، پیش از ظهر جمعه است.
13- نفرین شده است کسی که نماز صبح را تاخیر بیندازد تا ستارگان ناپدید شوند.
14- سجده شکر بعد از نماز، ثواب دعا و تسبیح را دارد.
15- خدا حق را در بین اهل حق حفظ می نماید و آنرا در جای خود مستقر می گرداند.
16- زمان ظهور مربوط به خداوند است و هر کس زمان آن را تعیین کند دروغ گفته است.
17- آگاه باشید زمین از امام و حجت خداوند خالی نمی شود خواه ظاهر و آشکار باشد و یا مخفی و پنهان.
18- هر کس در حق ما ظلم کند در جمله ظالمین خواهد بود و لعنت خداوند شاملش می گردد.
19- هنگامی که خروج می کنم هیچ قدرتی بر گردن من بیعتی و منتی ندارد.
20- اگر هدایت و رشد بخواهی ارشاد می شوی و اگر جویا شوی می یابی.
21- درهای سوال را از آن چه که مطلوب شما نیست ببندید.
22- من آخرین نفر از اوصیاء هستم، خداوند به وسیله من بلا را از شیعیانم بر طرف می گرداند.
23- به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب نخواهد شد و اراده الهی مردود نگردد و چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد.
24- سجده شکر از لازمترین و واجب ترین مستحبات است.
25- خودت را برای خدمت در اختیار مردم بگذار و محل نشستن خویش را در درب ورودی خانه قرار بده و حوائج مردم را برآور.
26- نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.
27- ظهوری نیست مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمانی طولانی و قساوت دلها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.
28- من باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمد (درود خدا بر همگی آنان باد) هستم.
29- جستجوی معارف از غیر طریق ما خاندان پیامبر (ص) برابر با انکار ما خواهد بود.
30- همانا من برای مردم گیتی امان از عذابم.
31- ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم.
32- من به شما نصیحت می کنم که خداوند متعال شاهد من و شاهد اعمال شماست.
33- حق با ماست و از کناره گیری مردم به وحشت نمی افتیم.


...................) Anotates (.................
1) این کتابی است که اگر فروشنده هم وزنش طلا بگیرد فروشنده ضرر خواهد کرد
2) سوره هود آیه 5
3) سوره رعد، آیه 7
4) سوره رعد، آیه 7
5) سوره اسراء، آیه 95
6) سوره یونس، آیه 47
7) اثبات الهداة، ج 3،ص 262، روایت 109
8) اثبات الهداء، ج 3،ص 363، روایت 112
9) اثبات الهداة، ج 3،ص 482، روایت 189
10) اثبات الهداة، ج 3،ص 532، روایت 463
11) سوره بقره آیه 30
12) سوره بقره، آیه 213
13) سوره بقره، آیه 31
14) سوره اسراء آیه 94 و 95
15) سوره خرف، آیه 57 تا 60
16) الجواهر السنیه،ص 203- 204
17) سفر به معنی کتاب و سفرهای تورات بلا تشبیه نظیر جزءهای قرآن است ، گفته شده است که تورات دارای پنج سفر است، سفر اول شامل آغاز آفرینش و تاریخ از آدم تا یوسف سفر دوم مربوط به مصر و بنی اسرائیل و ظهور موسی (علیه السلام) و هلاکت فرعون و در گذشت هارون (علیه السلام) و نزول الواح دهگانه، سفر سوم آموزش مختصر قوانین و احکام، سفر چهارم شامل تعداد و آمار بنی اسرائیل و نحوه تقسیم زمین بین آنان و نمایندگان که موسی (علیه السلام) آنها را به شام گسیل داشت و اخبار من و سلوی و غمام، سفر پنجم شامل بعضی از احکام و وفات هارون (علیه السلام) برادر حضرت موسی و خلافت یوشع بن نون نبی است.
18) اثبات الهداة، ج 3،ص 541، روایت 511
19) اثبات الهداة، ج 3،ص 588، روایت 809
20) سوره شعرا، آیه 227
21) اثبات الهداة، ج 3،ص 482، روایت 190
22) اثبات الهداة، ج 3،ص 569، روایت 679
23) اثبات الهداة، ج 3،ص 461، روایت 108
24) یعنی اگر حضرت ولی عصر در زمان مقرر خروج ننماید شرایط طوری خواهد شد که به دست ستمکاران می افتد و کشته می شود و در آن صورت، غرض از زنده ماندن حجت در دورذن طولانی غیبت، نقض خواهد شد، پس بنابراین ظهور آن حضرت، حتیم خواهد بود.
25) بحار الانوار، ج 51،ص 132، روایت 1.
26) سوره اسراء آیه 8
27) نجمالثاقب،ص 305، نوشته شیخ ابراهیم کفعمی
28) میکال المکارم، ج 1،ص 232
29) مکیال المکارم، ج 1،ص 230
30) عیون الاخبار رضا (علیه السلام)
31) کتاب شریف، اقوام الائمه، ج 1،ص 329
32) کشن: در لغت هندی نام پیامبر اکرم (ص) است.
33) یعنی حضرت مهدی روحی فداه
34) یعنی حضرت محمد مصطفی (ص)
35) از کتاب شریف مصباح کفعمی (ره).

36) کتاب بحار الانوار جلد 53 مولف علامه مجلسی
37) سوره قصص، آیه 5
38) سوره قصص، آیه 5 و 6
39) بحار الانوار، ج 51،ص 2، روایت 3.
40) سوره قصص، آیه 5
41) بحارالانوار، ج 51،ص 17، روایت 25
42) سوره مریم آیه 29 و 32
43) احتمالا همان علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان رازی کلینی صاحب کتاب اخبار القائم است.
44) بحار الانوار، ج 51،ص 4،روایت 5
45) بحار الانوار، ج 51،ص 17،روایت 25
46) بحرا الانوار، ج 51،ص 23،روایت 36
47) بحار الانوار، ج 51،ص 4، روایت 4
48) بحار الانوار، ج 51،ص 15،روایت 16.
49) بحار الانوار، ج 51،ص 19،روایت 26
50) بحار الانوار، ج 51،ص 23، روایت 35
51) بحار الانوار، ج 51،ص 23،روایت 35
52) اثبات الهداة، ج 3،ص 572، روایت 696
53) سوره آل عمران، آیه 18 و 19
54) بحار الانوار، ج 51،ص 15،روایت 19
55) اثبات الهداة تج 3،ص 479، روایت 180
56) اثبات الهداة، ج 3،ص 480، روایت 183
57) اثبات الهداة، ج 3،ص 570، روایت 683
58) اثبات الهداة، ج 3،ص 460، روایت 102
59) اثبات الهداة، ج 3،ص 485، روایت 204
60) اثبات الهداة، ج 3،ص 530، روایت 451
61) سوره نمل، آیه 62
62) اثبات الهداة، ج 3،ص 553 روایت 576
63) اثبات الهداة، ج 3ت ص 580، روایت 579
64) وی از کسانی است که هیچ خدشه ای در موردش نشده است.
65) اثبات الهداة، ج 3،ص 568، روایت 678
66) اثبات الهداة، ج 3،ص 579، روایت 754
67) بحار الانوار، ج 51،ص 23،روایت 36
68) بحار الانوار، ج 50،ص 334، روایت 5
69) سیائک الذهب ص 78
70) مقدمه ابن خلدون ص 362
71) مطالب الوول فی مناقب آل الرسول.
72) البیان فی اخبار صاحب الزمان آخر باب 20
73) فرائید السمطین.
74) دخائر العقبی،ص 136
75) فتوحات.
76) مطالب الاصول ص 89
77) تذکرة الخواص ص 340
78) فصول المهمةص 306
79) فصول المهمه ص 312
80) شرح نهج البلاغه ج 2،ص 353
81) ینابیع الموده،ص 417
82) از کتاب فصول مهمه،ص 312، همچنین این روایت به طرق دیگری نیز آمده از جمله در کتب: عقاید الجعفریه،ص 250- عیون الاخبار رضا، ج 1ص 266- کمال الدین،ص 280
83) این کتاب شریف در ده جلد و درباره وجود مقدس ولی عصر (عج) می باشد.
84) علاقمندان به کسب اطلاع بیشتر از زندگانی آن بزرگوار را به کتاب امام زمان و سید بن طاووس نوشته آقای سید جعفر رفیعی ارجاع می دهیم.
85) سوره جن، آیه 26 و 27
86) سوره زمر، آیه
87) سوره آل عمران، آیه 7
88) سوره عنکبوت، آیه 49
89) اصول کافی، ج 1،ص 256، روایت 2
90) اصول کافی، ج 1،ص 2121، روایت 1.
91) اصول کافی، ج 1،ص 213، روایت 1.
92) اصول کافی، ج 1،ص 214، روایت 2
93) بحار الانوار، ج 51،ص 36، روایت 5
94) سوره ملک آیه 30
95) اثبات الهداة، ج 3،ص 467، روایت 130
96) اثبات الهداة، ج 3،ص 494، روایت 252
97) سوره ال عمران، آیه 34
98) ظاهراً منظور از گذشتگان شما و آیندگان شما که به کمیل خطاب شده است. همان افرادی نظیر کمیل هستند است نه تمام گذشتگان و آیندگان، چنان که در جای خود بحث می شود که فقط محض الکفر و محض الایمان بر خواهند گشت و نه تمام گذشتگان.
99) بحار الانوار، ج 51،ص 30، روایت 4.
100) ظاهراً مقصود این است که حکم الهی واحد را به استناد کتابهای مختلف آسمانی به مردم اعلام می کند، نه این که هر کتاب حکم جدا و متفاوتی نسبت به کتابهای دیگر داشته باشد و مردم به احکام مختلف عمل نمایند.
101) بحار الانوار، ج 51،ص 29، روایت 2
102) مجلسی رحمة الله علیه فرموده ست: مقصود این است که نام و یادش مرد یا مردم او را مرده پنداشتند، روایت دیگر نیز این مطلب را تایید می کند.
103) بحار الانوار، ج 51،ص 30، روایت 6
104) اثبات الهداة، ج 3،ص 526، روایت 426.
105) اثبات الهداة، ج 3،ص 555، روایت 593
106) اثبات الهداة، ج 3،ص 573، روایت 711
107) طول کشیدن بیش از انتظار زمان غیبت حضرت مهدی (عج) گسترش بی حد و حساب ظلم و فساد در عالم و بر لب آمدن جانها، کار را به جایی می رساندکه حتی متدینین و معتقدان به امامت حضرت مهدی (عج)، ناامید می شوند و می گویند اگر مهدی (عج)وجود داشت باید ظاهر می شد پس معلوم می شود خبری نیست. در این جاست که از ایمانهای معمولی و اخلاص مخلصین (با کسره لام) هم کار چندانی ساخته نیست و فریاد متی نصرالله از همه بلند است و باید به اخلاص مخلصین (با فتح لام یعنی کسانی که خدا خالصشان کرده و جایی برای غیر خدا در دلشان نیست) پناهنده شد و از افتادن در گرداب هلاکت و ارتداد رهایی یافت.
108) سوره یوسف، آیه 90
109) اثبات الهداة، ج 3،ص 442، روایت 17
110) اثبات الهداة، ج 3،ص 532، روایت 460
111) اثبات الهداة، ج 3،ص 583، روایت 778
112) سوره شعرا، آیه 227
113) اثبات الهداة، ج 3،ص 526، روایت 426
114) سوره اعراف، آیه 172
115) بحار الانوار، ج 26،ص 248، روایت 2
116) سوره تغابن، آیه 2
117) بحار الانوار، ج 26،ص 271، روایت 9.
118) بحار الانوار، ج 26،ص 241،روایت 5
119) ادحایث طینت در اصول کافی، ج 2،ص 2 و 3 آمده است.
120) سوره هودآیه 85
121) اثبات الهداة، ج 3 (ص) 470، روایت 142
122) اثبات الهداة، ج 3،ص 471، روایت 143
123) اثبات الهداة، ج 3،ص 476، روایت 163
124) اثبات الهداة، ج 3،ص 479، روایت 177.
125) اثبات الهداة، ج 3،ص 489، روایت 225.
126) اثبات الهداة، ج 3،ص 490، روایت 226
127) اثبات الهداة، ج 3،ص 515، روایت 358
128) اثبات الهداة، ج 3،ص 536، روایت 488.
129) بحار الانوار، ج 52،ص 122، روایت 2.
130) اثبات الهداة، ج 3،ص 540، روایت 503
131) اثبات الهداة، ج 3،ص 560،ص 628
132) اثبات الهداة، ج 3،ص 479،روایت 180
133) اثبات الهداة، ج 3،ص 495، روایت 253
134) این نوع تقسیم بندی فرج، لااقل در کتابهایی که در اختیار عموم مردم است، بی سابقه می باشد، این نوع تقسیم بندی، اعتقاد به آن و علم به لوازمش، از آن میزان سازندگی برخوردار است که در اعتقاد به فرج عمومی- آن طور که متداول بین مردم است- چنین حدی از سازندگی وجود ندارد.
135) سوره انشقاق آیه 19
136) اثبات الهداة، ج 3،ص 486، روایت 212
137) سوره فتح، آیه 25
138) با توجه به این حدیث شاید بتوان گفت مقصود از روایات (اثبات الهداة، ج 3،ص 581، 518، 524، 570) که پیدا شدن گنجهای زمین و بیرون ریختن زمنی گنجهایش را مطرح کرده است همین ودیعه هغاو امانها باشد و شاهد آن هم سخن امام صادق (علیه السلام) است که فرمود: سپس جوان خوشروی حسنی ظاهر می شود که با فریاد رسا به سوی دیلم فریاد می کند: ای آل احمد به فریاد مظلومی که از ناحیه حرم صدایتان می زند پاسخ دهید، و گنجهای الهی در طالقان به او پاسخ خواهند داد، آن هم چه گنجهایی!که از طلا و نقره نیستند بلکه مردانی چون پاره های آهنند... (بحار الانوار، ج 53،ص 15)، و شاید بتوان گفت مقصودد از این که تمام اموال دنیا برایش جمع می شود (بحار الانوار، ج 53،ص 15) و شاید بتوان گفت مقصود از این که تمام اموال دنیا برایش جمع می شود (بحار الانوار، ج 51،ص 29، روایت 2)، همان طلا و نقره و اموال دیگر باشد.
139) اثبات الهداة، ج 3،ص 489، روایت 224 .
140) اثبات الهداة، ج 3،ص 498، روایت 271
141) اثبات الهداة، روایت 462
142) اثبات الهداة، ج 3،ص 532، روایت 463
143) سوره شعرا، آیه 21
144) اثبات الهداة، ج 3،ص 583، روایت 777.
145) بحار الانوار، ج 51،ص 30، روایت 4.
146) اثبات الهداة، ج 3، (ص) 442، روایت 14.
147) اثبات الهداة، ج 3،ص 473،ص 154
148) اثبات الهداة، ج 3،ص 453،ص 154
149) اثبات الهداة، ج 3،ص 456، روایت 84
150) ب اثبات الهداة، ج 3،ص 460
151) سوره آل عمران، آیه 141
152) اثبات الهداة، ج 3،ص 461
153) اثبات الهداة، ج 3،ص 463، روایت 110
154) اثبات الهداة، ج 3،ص 464، روایت 117
155) اثبات الهداة، ج 3،ص 467، روایت 128
156) اثبات الهداة، ج 3،ص 468، روایت 131
157) اثبات الهداة، ج 3،ص 468، روایت 132
158) اثبات الهداة، ج 3،ص 473، روایت 155
159) اثبات الهداة، ج 3،ص 475، روایت 162
160) اثبات الهداة، ج 3،ص 477، روایت 171
161) اثبات الهداة، ج 3،ص 479، روایت 180
162) اثبات الهداة، ج 3،ص 482، روایت 188
163) اثبات الهداة، ج 3،ص 482، روایت 189.
164) اثبات الهداة، ج 3،ص 4888، روایت 20.
165) سوره عصر، آیه 1- 3
166) اثبات الهداة، ج 3،ص 492، روایت 236.
167) اثبات الهداة، ج 3،ص 499، روایت 278.
168) اثبات الهداة، ج 3،ص 510، روایت 329
169) ظاهرا مقصود امام موسی بن جعفر (ع) باشد.
170) سوره توبه ، آیه 16
171) اثبات الهداة، ج 3،ص 510، روایت 330.
172) سوره آل عمران، آیه 142
173) ظاهرا مقصود از کلمه ناس، مردم در روایت، شیعیان باشند نه تمام مردم.
174) اثبات الهداة، ج 3،ص 510، روایت 331.
175) اثبات الهداة، ج 3،ص 510، روایت 332
176) اثبات الهداة، ج 3،ص 510، روایت 334.
177) اثبات الهداة، ج 3،ص 533، روایت 412
178) در روایت دیگری شبیه این روایات، اثبات الهداة، ج 3،ص 527، روایت 490، جمله دیگری نیز اضافه شده است که عبارت است: وای بر سرکشان عرب از اتفاقی که به زودی دامن ایشان را می گیرد.
179) اثبات الهداة، ج 3،ص 537، روایت 489.
180) اثبات الهداة، ج 3،ص 537، روایت 491
181) سوره عنکبوت، آیه 2 و 3
182) ظاهرا عبارت دیگری برای اصطلاح معروف یعنی دوستی با دوستان امامان و دشمنی با دشمنان امامان است که در این جا به عنوان یک اصل جدی برای سالم ماندن و باقی ماندن بر دین ائمه (علیه السلام) به آن توصیه شده است.
183) اثبات الهداة، ج 3،ص 424، روایت 156
184) اثبات الهداة، ج 3،ص 474، روایت 157
185) اثبات الهداة، ج 3،ص 460، روایت 104
186) اثبات الهداة، ج 3،ص 464، روایت 115
187) اثبات الهداة، ج 3،ص 466، روایت 127
188) اثبات الهداة، ج 3،ص 470، روایت 142
189) اثبات الهداة، ج 3،ص 471، روایت 143
190) بحار الانوار، ج 52،ص 126، روایت 17.
191) بحار الانوار، ج 52،ص 131، روایت 32 .
192) بحار الانوار، ج 52،ص 141، روایت 53
193) اثبات الهداة، ج 3،ص 443، روایت 19
194) اثبات الهداة ج 3،ص 477، روایت 170
195) اثبات الهداة، ج 3،ص 480، روایت 181
196) اثبات الهداة، ج 3،ص 490، روایت 229.
197) اثبات الهداة، ج 3،ص 532، روایت 463
198) بحار الانوار، ج 52،ص 92،روایت 6.
199) بحار الانوار، ج 52،ص 92، روایت 7
200) بحار الانوار، ج 52،ص 92، روایت 8.
201) سوره لقمان، آیه 20.
202) اثبات الهداة، ج 3،ص 581، روایت 763.
203) بهار الانوار، ج 53
204) بحار الانوار، ج 52،ص 183،روایت 6.
205) بحار الانوار، ج 52،ص 207، روایت 41.
206) بحار الانوار، ج 52 ،ص 207، روایت 42
207) بحار الانوار، ج 52،ص 207، روایت 43.
208) بحار الانوار، ج 52،ص 209، روایت 50
209) سوره سجده، آیه 21
210) اثبات الهداة، ج 3،ص 564، روایت 646
211) شاید کنایه از نامردها و افراد بی غیرت باشد چنان که در کلام مولی علی (علیه السلام) آمده است: یا اشباه الرجال و لا رجال.
212) اثبات الهداة، ج 3،ص 578، روایت 741
213) اثبات الهداة، ج 3،ص 578، روایت 746
214) سوره بقره، آیه 155
215) سوره آل عمران، آیه 7.
216) اثبات الهداة، ج 3،ص 731، روایت 76
217) سوره شعراء، آیه 4.
218) اثبات الهداة، ج 3،ص 732،روایت 82
219) اثبات الهداة، ج 3،ص 733، روایت 87
220) احتمالا مقصود این است که هر دو دسته بر باطل و اهل آتش هستند.
221) اثبات الهداة، ج 3،ص 739، روایت 118
222) اثبات الهداة، ج 3،ص 738، روایت 111
223) بحار الانوار، ج 52،ص 207، روایت 45
224) بحار الانوار، ج 52،ص 209 روایت 48
225) اثبات الهداة، ج 3،ص 727، روایت 51
226) اثبات الهداة، ج 3،ص 727، روایت 52
227) اثبات الهداة، ج 3،ص 730 روایت 69
228) اثبات الهداة، ج 3،ص 740، روایت 11.
229) در کتاب دارالسلام مولف شیخ محمود عراقی آمده منظور از طلوع خورشید از مغرب چهره نورانی ولی عصر (عج) است که در مکه میان رکن و مقام قیام می کند.
230) بحار الانوار، ج 52،ص 182، روایت 5
231) بحار الانوار، ج 52،ص 209، روایت 48
232) بحار الانوار، ج 52،ص 210،روایت 52
233) بحار الانوار، ج 52،ص 233، روایت 98
234) اثبات الهداة، ج 3،ص 740، روایت 123.
235) سوره رعد، آیه 39
236) بحار الانوار، ج 52،ص 204، روایت 34
237) خسف: فرو کشیدن قسمتی از زمین می باشد.
238) از کتاب شریف دارالسلام، نویسنده شیخ محمود عراقی،ص 377، 387
239) سوره نمل آیه 62
240) در کتاب شریف دارالسلام،ص 348، مولف شیخ محمود عراقی.
241) بحار الانوار، ج 52،ص 205،روایت 37
242) بحار الانوار، ج 52،ص 204، روایت 32
243) بحار الانوار، ج 52،ص 206،روایت 38
244) بحار الانوار، ج 52،ص 215، روایت 72
245) بحار الانوار، ج 50،ص 230، رواتیت 96
246) بحار الانوار، ج 53،ص 8،از روایت 1.
247) بحار الانوار، ج 53،ص 8،از روایت 1.
248) اثبات الهداة، ج 3،ص 482، روایت 189
249) اثبات الهداة، ج 3،ص 536، روایت 483
250) اثبات الهداة، ج 3،ص 574، روایت 721
251) شاید هم معنی این باشد که عصای خشک را در سنگ فرو می برد، چوب خشک در دل سنگ سخت، سبز می شود و برگ و بار می دهد. و این معنی برای توجه به قدرت و فضل آن حضرت، مناسبرت به نظر می رسد.
252) بحار الانوار، ج 53،ص 14- 16 بخشی از روایت 1.
253) بحار الانوار، ج 52،ص 232، رایت 96.
254) رجعت یعنی افراد مومنی که به عشق ولی عصر (عج) از دنیا وفات نموده اند به امر الهی دوباره زنده شده و ملحق به اصحاب مهدی (عج) می شوند.

255) از کتاب شریف دارالسلام نویسنده شیخ محمود عراقی،ص 347
256) سوره هود، آیه 85
257) کتاب بحار الانوار، جلد 52،ص 235، حدیث 104 (چاپ بیروت)
258) کتاب صراط المستقیم، ج 2،ص 264، و کتاب بحار الانوار، جلد 51،ص 131
259) اثبات الهداة، ج 3،ص 545، روایت 533
260) اثبات الهداة، ج 3،ص 545، روایت 534
261) اثبات الهداة، ج 3،ص 555، روایت 588
262) اثبات الهداة، ج 3،ص 560،روایت 624
263) اثبات الهداة، ج 3،ص 585، روایت 798
264) اثبات الهداة، ج 3،ص 550، روایت 559
265) اثبات الهداة، ج 3،ص 555، روایت 592
266) سوره نحل، آیه 10.
267) سوره انفال، آیه 5
268) اثبات الهداة، ج 3،ص 562 روایت 635
269) سوره نمل آیه 62
270) اثبات الهداة، ج 3،ص (ص) 564، روایت 644
271) اثبات الهداة، ج 3،ص 852، روایت 771
272) اثبات الهداة، ج 3،ص 583، روایت 779
273) اثبات الهداة، ج 3،ص 545، روایت 533
274) اثبات الهداة، ج 3 (ص) 716، روایت.
275) اثبات الهداة، ج 3ت ص 722،روایت 29
276) اثبات الهداة، ج 3، 722، روایت 32.
277) اثبات الهداة، ج 3،ص 730، روایت 71.
278) اثبات الهداة، ج 3،ص 558،روایت 613
279) اثبات الهداة، ج 3،ص 473، روایت 152
280) اثبات الهداة، ج 3،ص 466، روایت 144.
281) اثبات الهداة، ج 3،ص 468، روایت 132.
282) اثبات الهداة، ج 3،ص 479، روایت 180.
283) سوره انشقاق، آیه 19.
284) اثبات الهداة، ج 3،ص 486، روایت 212.
285) اثبات الهداة، ج 3،ص 547، روایت 541
286) سوره نمل، آیه 62
287) اثبات الهداة، ج 3،ص 553،روایت 576
288) بحار الانوار، ج 53،ص 9و 10 از روایات طولانی باب 25.
289) سوره قصص، آیه 32
290) سوره فتح آیه 10.
291) بحار الانوار، ج 53،ص 8، از روایت 1.
292) سوره نمل، آیه 62
293) اثبات الهداة، ج 3،ص 546،روایت 538
294) اثبات الهداة، ج 3،ص 583،روایت 774
295) اثبات الهداة، ج 3،ص 491، روایت 234
296) اثبات الهداة، ج 3،ص 456، روایت 85
297) اثبات الهداة، ج 3،ص 575، روایت 725
298) سوره بقره، آیه 148
299) تفسیر البرهان، ج 2،ص 164، روایت 10.
300) سوره نور، آیه 60
301) اثبات الهداة، ج 3 (ص) 517، روایت 377
302) اثبات الهداة، ج 3،ص 494، روایت 247
303) اثبات الهداة، ج 3،ص 494، روایت 248.
304) سوره هود، آیه 80
305) اثبات الهداة، ج 3،ص 494، روایت 249
306) سوره بقره، آیه 148
307) اثبات الهداة، ج 3،ص 493،روایت 246
308) اثبات الهداة، ج 3،ص 517، روایت 378
309) اثبات الهداة، ج 3،ص 546، روایت 537
310) اثبات الهداة، ج 3،ص 546، روایت 539
311) اثبات الهداة، ج 3،ص 547، روایت 540
312) اثبات الهداة، ج 3،ص 496، روایت 259
313) سوره بقره، آیه 249
314) اثبات الهداة، ج 3،ص 516، روایت 367
315) بحار الانوار، ج 52،ص 122، روایت 5.
316) بحار الانوار، ج 52،ص 126،روایت 16.
317) اثبات الهداة، ج 3،ص 536، روایت 486
318) اثبات الهداة، ج 3،ص 571، روایت 692 .
319) اثبات الهدادة، ج 3،ص 495، روایت 255.
320) اثبات الهداة، ج 3،ص 473، روایت 152.
321) اثبات الهداة، ج 3،ص 578،روایت 804
322) بحار الانوار، ج 14،ص 348، روایت 10.
323) سوره نساء آیه 159
324) بحار الانوار، ج 14،ص 349، روایت 13.
325) سوره نساء، آیه 158
326) برای تحقیق پیرامون این آیه و احتمالات آن به المیزان، ج 5،ص 133 مراجعه شود.
327) اثبات الهداة، ج 3،ص 529، روایت 447
328) سوره یونس، آیه 39
329) بحار الانوار، ج 53،ص 40، روایت 4.
330) سوره نمل، آیه 83
331) بحار الانوار، ج 53،ص 40، روایت 6.
332) سوره انبیاء، آیه 95
333) بحار الانوار، ج 53،ص 52،روایت 29.
334) بحار الانوار، ج 53،ص 59، روایت 45
335) بحار الانوار، ج 53،ص 121، روایت 16
336) بحار الانوار، ج 53،ص 121، روایت 161
337) بحار الانوار، ج 53،ص 121،روایت 161
338) بحار الانوار، ج 53،ص 63، روایت 53 مراجعه شود.
339) استاد علامه طباطبائی از تفسیر شریف المیزان.
340) بحار الانوار، ج 53،ص 39
341) بحار الانوار، ج 53،ص 39،روایت 1.
342) سوره آل عمران، آیه 81
343) سوره مومن، آیه 51
344) سوره قاف، آیه 41 و 42
345) بحار الانوار، ج 53،ص 65،روایت 57
346) بحار الانوار، ج 53،ص 39، رویت 2.
347) سوره مدثر، آیه 1 و 2
348) سوره مدثر، آیه 34 و 35
349) سوره سبا، آیه 28
350) بحار الانوار، ج 53،ص 42، روایت 10.
351) سوره قصص، آیه 85
352) بحار الانوار، ج 53،ص 56، روایت 33
353) خلفای ناحق و ستمکار بنی امیه و بنی عباس، خود را امیرالمومنین نامیدند.امامان معصوم ما علی رغم داشتن ولایت الهی، هیچکدام خود را امیرالمومنین ننامیده اند که این لقب مخصوص علی بن ابی طالب (علیه السلام) است.
354) سوره آل عمران، آیه 81.
355) بحار الانوار، ج 53،ص 70، روایت 67
356) بحار الانوار، ج 53،ص 43، روایت 13
357) سوره مائده، آیه 20.
358) بحار الانوار، ج 53،ص 45، روایت 18
359) سوره آل عمران، آیه 83
360) سوره نحل، آیه 37 و 38
361) بحار الانوار، ج 53،ص 50،روایت 21
362) بحار الانوار، ج 53،ص 92،روایت 101
363) بحار الانوار، ج 53،ص 337، از روایت 1.
364) بحار الانوار، ج 53،ص 92،روایت 99
365) بحار الانوار، ج 53،ص 92، روایت 100
366) صحیفه سجادیه، دعای 45
367) کامل الزیارات، (ص) 195، از زیارت 1.
368) کامل الزیارت،ص 199، از زیارت 2.
369) کامل الزیارت، (ص) 202، از زیارت 3.
370) کامل الزیارت،ص 218، از زیارت 13
371) کامل الزیارات،ص 230، از زیارت 18
372) اقبال الاعمال،ص 632، از زیارت مخصوص ماه رجب.
373) بحار الانوار، ج 53،ص 97، روایت 112.
374) کتاب عیون الاخبار رضا (علیه السلام).
375) کتاب عیون الاخبار رضا (علیه السلام) و کتاب اثبات الهداة، جلد 3،ص 722، روایت 29
376) بحار الانوار، جلد 78
377) طبق روایات وارده اگر آسمان اول را با تمام کرات و وسعتی که دارد در آسمان دوم قرار دهیم همچون حلقه ای کوچک در یک بیابان وسیع است. و اگر آسمان دوم را در آسمان سوم قرار دهیم، بار همچون حلقه ای کوچک در بیابان بزرگ است تا به ترتیب آسمان چهارم و پنجم و ششم و هفتم. تا عرش الهی که محل استقرار حق تعالی می باشد. که البته علم و تفکر بشر درباره آن منقطع است و کسی توان تصور آن را ندارد.
378) احتجاج طبرسی ج 2،ص 268 و مجموعه فرمایشات امام زمان (عج)ص 26.
379) وعده گاه یعنی تقاضای بزرگان یهود از حضرت موسی (علیه السلام) که می خواستند خدای موسی را ببینند، که حضرت حق باری تعالی در کوه طور تجلی فرمود و همگی هلاک شده و موسی بیهوش شد و بعد از آن از حق تعالی درخواست نمود که آنان را عفو فرموده و دوباره زنده کند که مورد قبول واقع شد.
380) بحار الانوار، جلد 53،ص 182، و در کتاب مجموعه فرمایشات ولی عصر (عج)،ص 55
381) غیبت طوسی،ص 176 و مجموعه فرمایشات حضرت مهدی (عج)،ص 72
382) غیبت طوسی ص 178
383) بحار الانوار، ج 53،ص 151،مجموعه فرمایشات ص 100
384) بحار الانوار، ج 53،ص 197 مجموعه فرمایشات ص 124
385) بحار الانوار، ج 53،ص 154- مجموعه فرمایشات ص 125
386) کتای احتجاج طبرسی، ج 2،ص 268
387) کتاب مجموعه فرمایشات امام زمان،ص 26