فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

رجعت در زمان ظهور حضرت مهدی (عج)

1- امام صادق (علیه السلام) فرمود: ...رجعت، عمومی نیست بلکه مربوط به عده خاصی است، (340)جز آنها به کافر خالص هستند کسی رجعت نمی کند. (341)
2- فیض بن ابی شیبه می گوید: امام صادق (علیه السلام) در حالی که آیه (و اذ اخذ الله میثاق النبیین) (342) وقتی خدا از پیامبران پیمان گرفت. را تلاوت می کرد فرمود: تا به پیامبر (ص) ایمان آورند و امیر المومنین علی (علیه السلام) را یاری کنند فیض می گوید: عرض کردم: تا این که امیرالمومنین را یاری کنند؟ امام (علیه السلام) فرمود: آری، به خدا قسم، از زمان آدم گرفته تا آخر، خداوند پیامبری را برنمی انگیخته مگر این که همه را به دنیا بر می گرداند تا تحت فرماندهی امیر المومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) با دشمنان، جنگ کنند.
3- جمیل بن دراج می گوید: در خدمت امام صادق (علیه السلام)، آیه
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیواة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد (343)ما پیامبرانمان و کسانی را که در دنیا ایمان آوردند یاری می کنیم، و روزی که شاهدان قیام کنند. را تلاوت کردم، امام (علیه السلام) فرمود: به خدا قسم، این به رجعت مربوط است، آیا نمی دانی که بیشتر پیامبران در دنیا یاری نشده و کشته شدند و امامان همه یاری نشده و کشته شدند؟ پس، این به رجعت مربوط است. جمیل می گوید: آیه
واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق، ذلک یوم الخروج (344)
گوش فرا دار روزی که فریادگر، از جایی نزدیک، صدا می کند، روزی که فریاد دعوت به حق را می شنوند، آن روز، روز خروج است. را قرائت کردم. باز امام (علیه السلام) فرمود: آن مربوط به رجعت است. (345)
4- بکیر بن اعین می گوید: کسی که هیچ تردید در او و درستی سخنش ندارم،یعنی امام باقر (علیه السلام) به من فرمودند: پیامبر و علی رجعت(346)
می کنند.
5- جابر بن یزید، درباره آیه (یا ایها المدثر قم فانذر )(347)؛ ای در لباس پیچیده برخیز و بیم ده. از امام باقر (علیه السلام) نقل می کند- فرمود، مقصود آیه، محمد (ص) و قیامش در هنگام رجعت است که مدرم را می ترساند و مقصود از (آنها لاحدی اکلبر نذیراً) یعنی محمد (ص) و (نذیراًللبشر)(348)؛ آن یکی از امور بزرگ است که ترساننده بشر است. به رجعت مربوط است و (انا ارسلناک کافة للناس) (349)؛ ما تو را برای هدایت تمام بشر فرستادیم. آیه به این صورت است: (و ما ارسلناک الا کافة للناس). نیز به رجعت مربوط است. (350)
6- ابو خالد کابلی از امام زین العابدین (علیه السلام) درباره آیه (ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد) (351)؛ آن که قرآن را بر تو نازل و واجب گردانید و تو را به جایگاه برگشت (یعنی رجعت)، بر می گرداند. نقل می کند که فرمود: پیامبر شما به سوی شما بر می گردد. (352)
7- سلام بن مستنیر از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: اسمی بر خود نهادند، که خداوند، جز علی بن ابیطالب (علیه السلام) کسی را به این اسم ننامید (353) و حقیقت آن هنوز روشن نشده است. عرض کردم: فدایت شوم!حقیقت آن چه موقع معلوم می شود؟ امام (علیه السلام) فرمود: وقتی موقع آن برسد، خداوند، پیامبران و مومنان را در رکابش گرد می آورد تا او را یاری کنند، و خدا فرموده است: (اذا اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة) تا آن جا که می فرماید: (انا معکم من الشاهدین )(354) آن هنگام که خداوند درباره کتاب و حکمتی که به شما داده شده، از پیامبران پیمان بگیرد... و من با شما، از شاهدان خواهم بود. در آن روز، پیامبر، پرچم را به علی بن ابیطالب (علیه السلام) می سپارد و او امیر تمام مخلوقات خواهد بود، همه مخلوقات زیر پرچم او هستند و او امیر آنهاست، پس این حقیقت آیه خواهد بود. (355)
8- یونس بن طبیان از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: کسی که قبل از قیامت به حساب مردم می رسد حسین بن علی (علیه السلام) است، اما روز قیامت، هنگامه برانگیخته شدن به سوی بهشت و جهنم است. (356)
9- محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش نقل می کند که گفت: از امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه (وجعلکم انبیاء و جعلکم ملوکاً) (357) شما را پیامبران و پادشاهان قرار داد. سوال کردم، امام (علیه السلام) فرمود: پیامبران، رسول الله، ابراهیم ، اسماعیل و فرزندانش هستند و ملوک و پادشاهان، ما هستیم، عرض کردم: کدام ملک و پادشاهی به شما داده شده است؟ فرمود: ملک بهشت و ملک رجعت. (358)
10- صالح بن میثم از امام باقر (علیه السلام) درباره آیه:
و له اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً (359)
آن که در آسمانها و زمین است، خواه ناخواه تسلیم امر اوست. نقل می کند که فرمود: آن مربوط به وقتی است که علی (علیه السلام) بفرماید: من از تمام مردم به آیه واقسموا بالله جهد ایمانهم لایبعث الله من یموت بلی وعداً علیه حقاً اکثر الناس لا یومنون...کاذبین (360)
کسانی که به خداوند، سوگند شدید خوردند که خداوند، آن کسی را که می میرد بر نمی انگیزد، بلکه چنین نیست و این وعده حقی است که خداوند مقرر فرموده است ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. (361)
11- در کتاب من الایحضره الفقیه آمده است: امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس 1- به رجعت ما ایمان نداشته باشد و 2- عقد موقت و صیغه و متعه ما را حلال نشمارد از ما نیست. (362)
12- هروی از امام رضا از پدرانش از امیرالمومنین (علیه السلام) از پیامبر (ص) نقل میکند که خداوند سبحان در شب معراج، در تجلیل از جانشینان پیامبر (ص) به پیامبرش فرمود: ...زمین را به وسیله آخرین آنها از دشمنانم پاک می کنم. تا آنجا که فرمود: حکومتش را دوام بخشم و تا روز قیامت در میان اولیائم دست به دست بگردانم. (363)
13- موسی بن عبدالله نخعی از قول امام هادی (علیه السلام)، در زیارت جامعه نقل می کند: ... و- خداوند- مار از کسانی که از آثار و گامهای شما پیروی می کنند و راه شما را طی می نمایند و به هدایت شما، راه می یابند و در گروه شما محشور می شوند و در رجعت شما، به دنیا بر می گردند و در دولت شما به سلطنت می رسند و با سلامت شما بزرگی می یابند و در روزگار قدرت شما، قدرت می یابند و فردا چشمشان به دیدن شما روشن می شود قرار دهد. (364)
14- صفوان بن مهران جمال در زیارت اربعین از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل می کند: گواهی می دهم که به شما ایمان دارم و به رجعت و بازگشت شما یقین دارم و به احکام دین و عواقب امورم ملتزم هستم. (365)
15- در دعای عرفه امام سجاد (علیه السلام) می خوانیم: پروردگارا بر اولیاء آنها که به مقامشان معترفند... و ایام (رجعت) آنها را انتظار می کشند و به سوی آنها چشم دوخته اند درود فرست. (366)
16- در زیارت امام حسین (علیه السلام) که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده آمده است: تو خون به ناحق ریخته در زمین هستی، خونی که جز به دست اولیاء تو، خونخواهی نخواهد شد. (367)
17- از همان بزرگوار نقل شده است: ... به دست شما خونخواهی هر مومنی انجام می شود. (368)
18- از همان بزرگوار نقل شده است: خداوند و شما را گواه می گیرم که به شما ایمان و به رجعت شما یقین دارم. (369)
19- از همان بزرگوار نقل شده است: ... دل من تسلیم شما، امر من تابع شما، و نصرت و یاریم برای شما حاضر و آماده است تا این که خداوند حکم کند و او بهترین حاکم در دین من است، شما را بر می انگیزد، پس من با شما هستم و با دشمنان شما نیستم، من به رجعت شما مومن هستم، قدرت خدا و مشیت او را انکار نمی کنم و هرگز گمان نمی کنم که آن چه او اراده می کند نشدنی باشد. (370)
20- از همان بزرگوار نقل شده است... ای خواننده به سوی خدا!گوش به فرمانم. گوش به فرمانم. آماده یاری شما هستم، تا خداوند به دینش حکم کند و شما را برانگیزد.9 (371)
21- در زیارتی که حسین بن روح نایب امام زمان (عج) بیان نموده چنین آمده است ... و رحمت و برکات و درود خدا بر مهدی (عج) باد تا این که به حضور شما باز گردم و در رجعت شما رستگار شوم. (372)
22- در مصباح الزائر آمده است: از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: هر کس می خواهد پیامبر (ص) و امامان (علیه السلام) را از دور زیارت کند باید بگوید: ... من از معتقدان به فضل شما و معترف به رجعت شما هستم، هیچ قدرتی برای خدا را، انکار نمی کنم و واقع شدن چیزی جز آن چه بخواهد به گمانم خطور نمی کند. (373)

جهان در حکومت حضرت مهدی (عج)

حضرت حکومت خود را در تمام جهان گسترش می دهد. و هر پیرمردی به اذن خدا قدرت چهل مرد را پیدا می کند. حضرت دست خود را بر سر مردم گذاشته عقل و فکر آنها کامل می شود. حضرت به زمین اشاره کرده، زمین طلاهای خود را بیرون می ریزد. حیوانات وحشی آزادانه به داخل شهرها رفت و آمد کنند پولهای رایج همگی از اعتبار افتاده ذکر صلوات اجرت و پول روز گردد.
آسمان نعمت خود را بر مردم تمام کند و زمین محصولاتی پر بارتر و مرغوبتر را بعمل آورد. علومی که اکنون در نزد جهانیان است بسیار محدود است و بیست و پنج قسمت آن در وقت حکومت حضرت نمایان می شود. سفر به کرات آسمانی و دیگر سیاره ها محقق می شود. و از آسمانهای دیگر به سوی زمین مسافرت خواهند نمود. زمین آباد شود عدل و داد در آن برقرار گردد. مردم با هم مهربان شوند جهان سر تا سر امنیت گردد. باران رحمت ببارد، زمین سبز شود. دین اسلام تنها دین رسمی شود.
موفقیت حضرت مهدی (عج) موفقیت تمام پیامبران و معصومین است. و اوست که مجری تمام برنامه آنان است. و حق تعالی در قرآن می فرماید: (ما رد زبور نوشتیم که بندگان ما وارث زمین هستند.)

آیین حضرت مهدی (عج)

مهدی (عج) بدعتها را نابود کرده، همانطور که رسول خدا نابود کرد حضرت مهدی اسلام را از نو بنا خواهد نمود. مهدی (عج) همان روش جدش را دنبال خواهد نمود. پیامبر (ص) فرمود: مهدی (عج) به روش من عمل می کند و فرمود من برای قرآن جنگ می کنم و مهدی (عج) برای سنت من جنگ خواهد کرد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: مهدی (عج) بدون شاهد و گواه حکم می کند همچون داوود و سلیمان. و حضرت امام باقر و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حضرت مهدی (عج) با اجل طبیعی از دنیا وفات خواهد کرد.