فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

سنتهای پیامبران (علیه السلام) به ویژه رسول اکرم (ص) درباره حضرت مهدی (عج)

ابو بصیر می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: سنتهایی که برای پیامبران در دوره غیبتشان جاری شده است عیناً در مورد قائم ما اهل بیت جاری می شود. (279)
سعید بن جبیر می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیم که فرمود: در مورد قائم ما، سنتهایی از سنن پیامبران جاری می شود: سنتی از آدم، سنتی از نوح، سنتی از ابراهیم، سنتی از موسی، سنتی از عیسی، سنتی از ایوب و سنتی از محمد (ص)، اما سنتی که از آدم و نوح درباره قائم (عج) انجام می شود طول عمر است، از ابراهیم، مخفی بودن ولادت و کناره گیری از مردم، از موسی، خوف و هراس و غیبت، از عیسی، اختلاف مردم درباره او، از ایوب، فرج و گشایش بعد از آزمایش و از محمد (ص)، خروج با(280) شمشیر.
محمد بن مسلم طحان می گوید: بر امام باقر (علیه السلام) وارد شدم، در حالی که قصد داشتم در مورد قائم آل محمد (ص)، از ایشان سوال کنم. آن حضرت ابتدائاً- بدون این که من قصدم را در میان بگذرام- فرمودند: ای محمد بن مسلم!در قائم آل محمد به پنج تن از پیامبران شباهتهایی وجود دارد: یونس بن متی، یوسف بن یعقوب، موسی، عیسی و محمد (ص)، اما شباهتش به یونس، بازگشتش به میان مردم است در حالی که با وجود سن زیاد، جوان به نظر می رسد، اما شباهتش به یوسف، غایب شدن از دید عام و خاص و مخفی شدن از برادرانش و مشکل شدن کار بر پدرش یعقوب (علیه السلام) است، با این که فاصله بین او و خانواده و شیعیانش نزدیک است، اما شباهتش به موسی، دوام ترس و هراس و به دراز کشیدن غیبت، مخفی بودن ولادت، رنج و سختی شیعیانش و ناراحتی و مصیبتی است که کشیدند تا این که خداوند به او اجازه ظهور داد و یاریش کرد و بر دشمنش غلبه داد، اما شباهتش به عیسی، اختلافی است که درباره او واقع شد و گروهی گفتند: متولد نشده است، عده ای گفتند: مرده است. بعضی گفتند: کشته شده و به دار آویخته شده است. اما شباهتش به جدش مصطفی (ص) خروجش، با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و ستمکاران و گردنکشان است و این که با شمشیر و افتادن ترس به دل دشمنان، خداوند او را یاری می کند آن گاه هیچ چیز و هیچ کس از تحت سلطه و غلبه او خارج نخواهد ماند. (281)
در سوالی که احمد بن اسحق بن سعد اشعری از امام عسگری (علیه السلام) پرسیده آمده است: ... از خضر و ذوالقرنین جه سنتی در مورد آن حضرت جاری می شود؟ امام (علیه السلام) در جواب فرموده است: به درازا کشیدن غیبت، ای احمد!... (282)
حنان بن سدیر به نقل از پدرش از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: قائم ما غیبتی دارد که طولانی می شود. عرض کردم: یابن رسول الله!علیت آن چیست؟ فرمود: خداوند نمی خواهد این امر انجام شود مگر این که تمام سنتهایی را که پیامبران در غیبتهایشان داشته اند، در این غیبت قرار دهد و ای سدیر!بنابراین باید تمام مدت مجموع غیبتهای پیامبران، در این غیبت وجود داشته باشد. خداوند می فرماید: (لتر کبن طبقاً عن طبق )(283) مرحله ای پس از مرحله دیگر را طی خواهید کرد مقصود این است- سنتهای گذشتگان در مورد شما جاری خواهد شد.(284)

محل ظهور و دعوت امام زمان (عج)

امام باقر (علیه السلام) فرمود: قائم از راه گردنه ذی طوی فرود می آید، سیصد و سیزده نفر- به تعداد مجاهدان بدر- همراه او هستند، تا این که پشتش را به حجرالاسود تکیه می دهد و بیرق پیروزی را به اهتزاز در می آورد. (285)
صالح بن عقبه از قول امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض (286)
کیست آن هنگامی که مضطر و درمانده او را می خواند پاسخ گوید، و بلا و رنجوری را بر طرف می کند و شما را جانشینان روی زمینی قرار می دهد. نقل می کند که فرمود: درباره قائم آل محمد نازل شده است که در مقام ابراهیم، دو رکعت نماز می گزارد، و خداوند را می خواند، خدا او را پاسخ می گوید و ناراحتی او را بر طرف می نماید و او را خلیفه و جانشین خود در روی زمین قرار می دهد. (287)
مفضل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: مولای قائم ما به کعبه تکیه می زند و می گوید: ای مردم!بدانید! که هر کس می خواهد به آدم و شیث بنگرد، همانا من، آدم و شیث هستم،هر که می خواهد نوح را ببیند، بداند که من نوح هستم، هر که می خواهد ابراهیم و اسماعیل را نظاره کند، من ابراهیم و اسماعیل هستم، هر که میل نگاه به چهره موسی و یوشع بن نون نبی (علیه السلام) را دارد، بداند که من موسی و یوشع بن نون نبی هستم، هر که جمال و کمال عیسی و شمعون را طالب است، من عیسی و شمعون هستم، هر که می خواهد به محمد و امیر المومنین (علیه السلام) بنگرد- و معنی حسن و کمال را دریابد- من محمد و امیر المومنین هستم، هرکه می خواهد جلوه حسن و حسین (علیه السلام) را درک کند، من حسن و حسین هستم و هر که می خواهد امامان سلاله حسین (علیه السلام) را بنگرد، من آن امامان هستم، درخواست و دعوت مار پاسخ مثبت گوئید، من به شما از همان چیزی خبر می دهم که به شما خبر داده شده است و شما به گوش نگرفته اید. هر کس اهل خواندن کتابها و صحف آسمانی و فهم آنهاست، پس به من گوش بسپارد.
سپس شروع به خواندن صحفی که خداوند بر آدم و شیث (علیه السلام) نازل کرده، می نماید. امت آدم صفوة الله و شیث هبةالله می گویند: به خدا قسم که بی هیچ تردیدی، این همان صحف است، به ما چیزی نمایاند که از آن بی خبر بودیم و بر ما پوشیده بود، هیچ چیز از آن کم نشده، عوض نشده و تحریف نگشته است. سپس صحف نوح و ابراهیم و تورات و انجیل و زبور را می خواند، آن گاه اهل انجیل و تورات و زبور می گویند: به خدا قسم که بی هیچ تردیدی، این همان صحف نوح و ابراهیم (علیه السلام) است و چیزی از آن کم نشده، عوض نشده و تحریف نگشته است، و به خدا قسم این همان تورات و زبور و انجیل کامل و دست نخورده است و بیش از آن چیزی است که به دست ما رسیده بود. سپس، آن حضرت قرآن را تلاوت می فرماید، آن گاه مسلمان می گویند: به خدا قسم، بدون هیچ تردیدی، این همان قرآنی است که خداوند بر محمد (ص) نازل کرده است هیچ چیز از آن کاسته نشده، عوض نشده و تحریف نگشته است. (288)

بیعت کنندگان با امام مهدی (عج) و اصحاب و یاری کنندگان آن حضرت

1- امام صادق (علیه السلام) فرمود: ... امام قائم (عج) به کعبه تکیه می زند، دستش را دراز می کند. بیضاء من غیر سوء (289)خداوند به موسی فرمود: دست در گریبانت فرو بر و آن را نورانی، بدون عیب، بیرون آر. حضرت حجت نیز عیناً همین عمل را انجام می دهد. بدون هیچ عیب و مرضی، نورانی دیده می شود و می گوید: این دست خدا و از جانب خدا و به امر خداست. سپس این آیه را تلاوت می کند:
ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسه... (290)
آنها که با تو بیعت کنند همانا با خدا بیعت کرده اند، قدرت پروردگار از تمام قدرتها برتر است و هر کس نقض بیعت کند به زبان خویش پیوند گسسته است.
اول کسی که دست او را ببوسد و با او بیعت می کند جبرئیل است، سپس فرشتگان و نجباء (برگزیدگان) جنیان بیعت می کنند و آن گاه نقباء (بزرگان) دست بیعت می دهند... (291)
2- محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) در مورد آیه (امن یجیب المضطر اذا دعاه) (292)کیست که دعای درمانده را چون بخواندش، اجابت می کند؟! نقل می کند که فرمود: درباره قائم (عج) و جبرئیل که روی ناودان و به صورت پرنده ای سفید به عنوان اولین مخلوق پروردگار با او بیعت می کند و بعد از آن سیصد و سیزده نفر از مردم با او بیعت می کنند، نازل شده(293)
است.
3- ابو خالد کابلی می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: در مکه، برای عمل به کتاب خدا و سنت پیامبرش با امام مهدی (عج) بیعت می شود، آن گاه امام مهدی (عج)، حاکمی در مکه می گمارد و به سمت مدینه حرکت(294) می کند...
4- ابوبصیر می گوید: مردی از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد: چند نفر با قائم (عج) خروج می کنند؟ مردم می گویند با او سیصد و سیزده نفر به تعداد مجاهدان بدر خروج می کنند فرمود: جز در بین عده ای اولوالقوه (نیرومند) خروج نمی کند و اولوالقوه (نیرومندان) کمتر از ده هزار نفر(295) نیست.
5- ریان بن شبیب در حدیث فضل الحسین (علیه السلام)، از قول امام رضا (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: هفت هزار فرشته برای یاری امام حسین (علیه السلام) به زمین فرود آمدند، اما به آنها اجازه یاری و جنگ داده نشده، آنها غبار آلود و پریشان در کنار قبر آن حضرت آماده اند تا این که قائم قیام کند و آنها او را یاری کنند. (296)
مفضل می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: همراه با قائم (عج) سیزده نفر زن هستند. عرض کردم: به آنها چه کاری واگذار می کند؟ فرمود: آنها مجروحان را مداوا و از بیماران نگهداری و پرستاری می کنند، همچنان که در زمان پیامبر چنین بود. (297)
جابر جعفی از امام باقر (علیه السلام) نقل می کند: ... به خدا قسم، سیصد و سیزده نفر که پنجاه نفر زن در میان آنها هستند، بدون قرار قبلی، مثل تکه های ابر که به سرعت باد رد حرکتند، یکی پس از دیگری وارد مکه می شوند و گرد هم می آیند و آن مصداق همین آیه شریفه است که فرمود:
اینما تکونوا یات بکم الله جمیعاً ان الله علی کل شی ء قدیر (298)
هر جا باشید خداوند شما را گرد هم آورد که او بر هر کاری تواناست. (299)
اما زنان به طور کلی و یا زنان مومن در چه حالی هستند؟ آیا با وجود تعداد زیادشان حضرت حجت را یاری می نمایند یا خیر؟
تا کنون غیر از دو روایتی که بر مداوای مجروحان و رسیدگی به بیماران، توسط زنان، دلالت می کند به دلیل دیگری که بر یاری کردن یا یاری نکردن آنها، حضرت حجت را، دلالت کند دست نیافته ایم.
این احتمال نیز هست که آن زنان، همان پیر زنانی باشند که خداوند تعالی درباره آنها فرموده است:
والقواعد من النساء اللاتی الایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینة و ان یستعففن خیر لهن و الله سمیع علیم (300)
و آن زنان باز نشسته و از تک و تا افتاده که امیدی به ازدواج- یا میل و توانی برای امور جنسی- ندارند، بر آنان ایرادی نیست که، بدون زینت و خودنمایی، لباس خود را کنار گذارند، و پوشش جدی لازم برای جوانترها را نداشته باشند. و البته اگر عفاف پیشه کنند، و همان حجاب را رعایت کنند. برای آنها بهتر است و خداوند به همه امور شنوا و داناست.