فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

قیام زید:

زید از نسل امام حسین (علیه السلام) بود. زید مردی با تقوا و عالم بود و صلاحیت رهبری را داشت.
امام صادق (علیه السلام) درباره اش فرمود: عمویم زید برای دنیا و آخرت ما سودمند بود، و در راه خدا شهید شد.
حضرت علی (علیه السلام) فرموده بود، در کوفه مردی بزرگوار قیام می کند که نامش زید است که همانندی مثل او نیست.
و فرشتگان به استقبال آنان می شتابند و آنان بهترین افرادند و رسول خدا از آنها استقبال کرده و می فرماید: پسرم شما به وظیفه خود عمل کردید، داخل بهشت شوید.
رسول خدا (ص) به امام حسین (علیه السلام) فرموده بود: ای حسین از نسل تو شخصی بنام زید قیام خواهد کرد که در بهشت با صورتهای زیبا محشور خواهند شد. هدف زید، هدفی صحیح و درست بود و ادعای امامت نکرد. فقط هدفش سرنگونی حکومت امویان بود، و بعد از پیروزی می خواست حکومت را به امام معصوم بسپارد، و اگر پیروز می شد به وعده خود عمل می کرد.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: عمویم اگر پیروز می شد به وعده خود عمل می کرد و مردم را بسوی امام معصوم راهنمایی می کرد.
پسر زید یحیی می گوید پدرم یکی از بزرگترین عبادت کنندگان بود، و شبها را عبادت می کرد، و روزها روزه بود، ولی پدرم امام نبود، او یکی از زهاد و سادات بزرگوار بود.
و یحیی می گوید پدرم ادعای امامت نکرد و همواره پسر عمویم امام صادق (علیه السلام) را بعنوان امام معرفی می نمود.
قیام زید قیامی نسنجیده نبود، و انگیزه اش امر به معروف و نهی از منکر بود. و نابودی طاغوت و سپردن حکومت به امام معصوم بود پانزده هزار نفر از مردم کوفه با او بیعت کردند، و نکته مهم این است که، زید موضوع قیام خود را به امام صادق (علیه السلام) مطرح نمود، و حضرت فرمود، عمو جان اگر راضی هستی کشته شوی و بدنت را به دار بیاویزند، هر طور که صلاح میدانی عمل کن.
نتیجه تمامی این احادیث وارده از سوی امامان چنین است که:
هر کسی که قیام کرد فوراً دعوتش را قبول نکنید، بلکه اهدافش را بررسی کرده و اگر غیر خدایی است، از او اطاعت نکنید، زیرا که هنوز وقت قیام امام زمان (عج) فرا نرسیده، بعلت این که اسباب قیام مهدی (عج) هنوز فراهم نشده پس هر کس قیام کند، شکست خواهد خورد. قیام حضرت مهدی (عج) نشانه و علامتهایی دارد، و قبل از این علائم هر کس بنام حضرت مهدی (عج) قیام کند و بگوید حضرت مهدی هستم، دروغ می گوید.
و باید اول اسباب و مقدمات قیام حضرت مهدی (عج) آماده شود.

چگونگی ظهور امام زمان (عج)

هر گاه اوضاع عمومی جهان مساعد شود، و افکار جهانیان برای پذیرش حکومت حضرت مهدی (عج) آمادگی پیدا کند، آنگاه خداوند به حضرت مهدی (عج) اجازه ظهور می دهد. و تعداد (سیصد و سیزده) نفر به یاریش خواهند شتافت.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هنگامی که امام زمان ظهور نماید، جوانان شیعه در همان شب با او در مکه ملاقات می کنند و بعداً حضرت مهدی (عج) دعوت عمومی خود را به تمام جهان علنی خواهد کرد و مردم فداکار دورش را خواهند گرفت.
امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: یاران حضرت مهدی (عج) در هنگام ظهور شرق و غرب جهان را اشغال خواهند کرد، و هر یک نیروی چهل مرد را دارند و قلبشان همانند آهن سخت است، و اگر کوه ها بخواهند آنان را از هدفشان، منحرف کنند، کوه ها را از سر راه خود بر می دارند و تا رضایت خداوند فراهم نشود، از جنگ دست بر نخواهند داشت.
و با رعب و وحشتی که بر کفار وارد می شود، تسلیم حضرت می شوند، و اگر سرپیچی کنند قتل عام می گردند و دین اسلام فراگیر می شود.

سرنوشت یهود و مسیحی ها در ظهور مهدی (عج):

دو دسته حدیث و روایت وجود دارد:
الف)در بعضی از آیات قرآن آمده که یهود و مسیحی ها تا روز قیامت باقی خواهند بود. خداوند می فرماید:
ما از نصاری پیمان گرفتیم و آنان، پیمان شکنی کردند و ما هم دشمنی را تا قیامت در بینشان انداختیم و ما تا قیامت نصاری را بر کفار برتری دادیم که این آیات دلالت بر وجود (یهود و نصاری) تا قیامت هستند.
در احادیث امامان نیز آمده امام صادق (علیه السلام) فرمود: حضرت مهدی (عج) با یهود و نصاری مصالحه می کند و آنها جزیه می دهند و سپس طبق این آیات قرآن و احادیث دلالت بر وجود یهود و نصاری تا قیامت است.
احادیث و روایات مخالف دیگری نیز وجود دارند، که دلالت دارد که حضرت مهدی (عج) دین اسلام را به آنها عرضه می کند اگر قبول کنند، محفوظ مانده و اگر مخالفت کنند، کشته خواهند شد.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آنقدر حضرت مهدی (عج) جنگ می کند که جز دین اسلام دینی باقی نمی ماند و احدی باقی نمی ماند، مگر که به رسول الله ایمان بیاورد. و با توجه به این که عیسی مسیح در نماز به حضرت مهدی (عج) اقتدا خواهد کرد منطقی اینست که پیروان عیسی مسیح نیز به پیامبر خود اقتدا کرده و همچون او مسلمان شوند و دین اسلام را قبول کنند.
بنابراین یهود و نصاری باقی خواهند ماند، ولی از شرک دست بر می دارند، و اسلام بر آنها غالب می شود.
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: حضرت مهدی (عج) بر شرق و غرب عالم حکومت خواهد کرد.