فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

آگاهی مهدی (عج) از اعمال شیعیان

عبید بن زراره می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: مهدی (عج) از دیده مردم غایب می شود، او در موسم حج، بر اعمال مردم ناظر است، آنها را می بیند ولی آنها او را نمی بینند. (193)
از امام رضا (علیه السلام) درباره قائم (عج) سوال شد، فرمود: جسمش دیده نمی شود، و نامش برده نمی شود. (194)
حسن بن علی بن فضال می گوید: از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمود: خضر (علیه السلام) از آب حیات نوشید و تا نفخ صور زنده است، نزد ما می آید، به ما سلام می کند، صدایش را می شنویم اما خودش را نمی بینیم. تا این که فرمود: و خداوند، در دوره غیبت، به وسیله او غربت و تنهایی قائم ما را به انس و الفت بدل خواهد کرد. (195)
ابوهاشم جعفری می گوید: شنیدم که امام هادی (علیه السلام) فرمود: جانشین من فرزندم حسن است،با جانشین بعد از جانشین چه خواهید کرد؟ عرض کردم: فدایت شوم چرا چنین چیزی می فرمایید؟ فرمود: زیرا شما خودش را نمی بینید و جایز نیست با نامش از او یاد کنید. عرض کردم، پس چگونه از او یاد کنیم؟ فرمود: بگویید حجت آل محمد (196)
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: بدانید که زمین از حجت خدا خالی نیست اما خداوند به واسطه ستم و نادانی مردم، دیده ایشان را از دیدارش می پوشاند، و اگر زمین لحظه ای از حجت خدا خالی باشد اهلش را در خود فرو خواهد برد، اما حجت خدا، مردم را می شناسد ولی مردم او را نمی شناسند همان طور که یوسف، مردم (برادرانش) را می شناخت و آنها او را نمی شناختند. (197)

نحوه بهره مند شدن مردم از وجود مقدس ولی عصر (عج) در زمان غیبت.

اعمش می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: از زمانی که خداوند، آدم را خلق کرده است، زمین از حجت خدا خالی نبوده است، حجتی که یا آشکار و شناخته شده است و یا پنهان و ناشناس، و تا روز قیامت هم زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود و اگر غیر از این بود عبادت خدا انجام نمی گرفت. سلیمان اعمش می گوید عرض کردم: مردم چگونه از امام پنهان از دیده ها بهره مند می شوند؟ فرمود: همان طور که وقتی خورشید زیر ابرها پنهان است مردم از آن بهره مند می شوند. (198)
در توقیعی (نامه ای) که از ناحیه مقدسه حضرت مهدی (عج) به دست نایبش محمد بن عثمان عمری خارج شد آمده است: ...چگونگی بهره مند شدن امت از من، در دوره غیبت، مثل بهره مندی آنها از خورشید است وقتی که ابرها آن را از دیده ها پنهان می کنند، من برای اهل زمین مایه امنیت هستم همچنان که ستارگان آسمان برای اهل آسمان چنین هستند. پس، از سوال کردن درباره آن چه برای شما فایده ای ندارد خودداری کنید و در بیش از آن چه مورد نیاز شماست خود را به زحمت نیندازید، برای تعجیل فرج، بسیار دعا کنید که فرج شما در آن است... (199)
جابر جعفی از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که او از پیامبر پرسید:
آیا شیعیان در دوره غیبت از امام قائم (علیه السلام) بهره مند می شوند؟ فرمود: آری، سوگند به آن خدایی که مرا به پیامبری فرستاد، از او بهره مند می شوند و همان طور که از خورشید پنهان زیر ابرها بهره می برند، از نور ولایت او، در دوره غیبتش، استفاده کرده به زندگی خود روشنی(200) می بخشند.
امام موسی بن جعفر (علیه السلام) درباره آیه (و اسبغ علیکم نعمة ظاهرة و باطنة )(201)؛ و نعمتهای ظاهری و باطنی خود را بر شما تمام کرده است. فرمود: نعمت ظاهر، امام آشکار و نعمت باطن، امام غایب است که جسمش از دیدگان مردم پنهان است، گنجهای زمین برایش پدیدار می گردد و هر امر غیر ممکنی، ممکن و هر راه دوری برایش نزدیک می شود. (202)

قیام زید:

زید از نسل امام حسین (علیه السلام) بود. زید مردی با تقوا و عالم بود و صلاحیت رهبری را داشت.
امام صادق (علیه السلام) درباره اش فرمود: عمویم زید برای دنیا و آخرت ما سودمند بود، و در راه خدا شهید شد.
حضرت علی (علیه السلام) فرموده بود، در کوفه مردی بزرگوار قیام می کند که نامش زید است که همانندی مثل او نیست.
و فرشتگان به استقبال آنان می شتابند و آنان بهترین افرادند و رسول خدا از آنها استقبال کرده و می فرماید: پسرم شما به وظیفه خود عمل کردید، داخل بهشت شوید.
رسول خدا (ص) به امام حسین (علیه السلام) فرموده بود: ای حسین از نسل تو شخصی بنام زید قیام خواهد کرد که در بهشت با صورتهای زیبا محشور خواهند شد. هدف زید، هدفی صحیح و درست بود و ادعای امامت نکرد. فقط هدفش سرنگونی حکومت امویان بود، و بعد از پیروزی می خواست حکومت را به امام معصوم بسپارد، و اگر پیروز می شد به وعده خود عمل می کرد.
امام صادق (علیه السلام) می فرمود: عمویم اگر پیروز می شد به وعده خود عمل می کرد و مردم را بسوی امام معصوم راهنمایی می کرد.
پسر زید یحیی می گوید پدرم یکی از بزرگترین عبادت کنندگان بود، و شبها را عبادت می کرد، و روزها روزه بود، ولی پدرم امام نبود، او یکی از زهاد و سادات بزرگوار بود.
و یحیی می گوید پدرم ادعای امامت نکرد و همواره پسر عمویم امام صادق (علیه السلام) را بعنوان امام معرفی می نمود.
قیام زید قیامی نسنجیده نبود، و انگیزه اش امر به معروف و نهی از منکر بود. و نابودی طاغوت و سپردن حکومت به امام معصوم بود پانزده هزار نفر از مردم کوفه با او بیعت کردند، و نکته مهم این است که، زید موضوع قیام خود را به امام صادق (علیه السلام) مطرح نمود، و حضرت فرمود، عمو جان اگر راضی هستی کشته شوی و بدنت را به دار بیاویزند، هر طور که صلاح میدانی عمل کن.
نتیجه تمامی این احادیث وارده از سوی امامان چنین است که:
هر کسی که قیام کرد فوراً دعوتش را قبول نکنید، بلکه اهدافش را بررسی کرده و اگر غیر خدایی است، از او اطاعت نکنید، زیرا که هنوز وقت قیام امام زمان (عج) فرا نرسیده، بعلت این که اسباب قیام مهدی (عج) هنوز فراهم نشده پس هر کس قیام کند، شکست خواهد خورد. قیام حضرت مهدی (عج) نشانه و علامتهایی دارد، و قبل از این علائم هر کس بنام حضرت مهدی (عج) قیام کند و بگوید حضرت مهدی هستم، دروغ می گوید.
و باید اول اسباب و مقدمات قیام حضرت مهدی (عج) آماده شود.