فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

داستان غیبت حضرت مهدی (عج)

داستان غیبت حضرت مهدی (عج) از زمان پیامبر و ائمه وجود داشته که از غیبت امام زمان خبر داده اند، پیامبر فرمودند: حضرت مهدی (عج) غائب می شود بگونه ای که مردم خواهند گفت: خداوند احتیاجی به (آل محمد) ندارد و افراد در اصل تولدش شک می کنند. و باید همگی دین خود را نگه دارند و شیطان را به خود راه ندهند.
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: مهدی (عج)غائب می شود، و افراد نادان خواهند گفت: که خداوند احتیاجی به آل محمد نخواهد داشت.
قال رسول الله (ص):
لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیة کنیتی یملاء الارض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً. (82)
اگر باقی بماند از عمر دنیا حتی یک روز، حق تعالی آن روز را آنقدر طولانی کند، تا خروج و قیام کند مردی از اهل بیت من که اسمش هم اسم من و کنیه اش هم کنیه من است.
زمین را مملو می کند از عدل و داد، کما اینکه مملو شده باشد از ظلم و ستم.
و باز پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کس امام زمان خود را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است.
امام صادق (علیه السلام) اگر خبر غیبت امام مهدی (عج) را شنیدید انکار کنید.
غیبت امام زمان (عج) را هم حضرت علی (علیه السلام) و هم پیامبر اکرم (ص) بیان نموده اند و از همان صدر اسلام ما بین مسلمین رواج داشته. و قبل و بعد ولادت مهدی (عج) علماء سنی و شیعه همگی در این باره کتابهایی را نوشته اند.

غیبت صغری و کبری

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: امام مهدی (عج) دو غیبت دارد، یکی طولانی تر از دیگری خواهد بود، که در غیبت اول نواب اربعه جای امام مهدی (عج)را می دانند، و در غیبت دوم فقط عده بسیار اندکی از مومنین جای امام مهدی (عج) را می دانند، و باز امام صادق (علیه السلام) فرمودند، مهدی (عج) دو غیبت دارد،که یکی از غیبتهای ایشان بقدری طولانی می شود که مردم می گویند: امام زمان (عج) مرده است، و گروه دیگر می گویند: کشته شده، و رفته. و فقط عده بسیار اندکی باقی می مانند، که آنها ثابت قدم هستند.

غیبت صغری و ارتباط شیعیان با حضرت مهدی (عج)

در این غیبت عده ای از مردم از دیدار حضرت محروم بودند، و ارتباط مردم بطور کامل با حضرت قطع نبود و بوسیله نواب اربعه مردم خواسته های خود را با امام مطرح می کردند، و سهم امام به توسط این نواب به حضرت داده می شد و مردم از حضرت، سوالات مختلفی می نمودند، که حالت (توقیع) داشت: یعنی افراد معینی ما بین حضرت و مردم واسطه بودند، و خواسته های مردم را که کتباً به حضرت می دادند کتباً نیز جواب می گرفتند.
(توقیع) نامه هایی بود که مردم به حضرت می نوشتند و نواب اربعه آنها را به حضرت داده و حضرت مهدی (عج) با دست خط خود به آنها جواب می دادند.
آیا توقیعات به خط خود امام بود؟ عده ای گفته اند تمامی جواب نامه ها به دست خط خود حضرت مهدی (عج) نوشته شده و شواهدی نیز دارند.
(محمد بن عثمان عمری) می گوید از ناحیه مقدسه توقیعی صادر شد که خطش را خوب می شناختم.
(اسحاق بن یعقوب) می گوید: توسط محمد بن عثمان عمری مشکلی را عنوان نمودم به حضرت که جوابش با خط حضرت دریافت شد.
و عده ای دیگر گفته اند که در نزاعی که رخ داده بود، نامه ای به حضرت فرستادند، و جوابش با خط حضرت آمد، و همگی ادعا دارند که نامه ها با دست خط خود حضرت بوده، ولی چگونگی تشخیص این که دست خط خود امام است، یا نه معلوم نیست.
و توقیعات امام زمان توسط (محمد بن عثمان عمری) به مردم داده می شد.
عده ای گفته اند حضرت یک نویسنده مخصوص داشته، همچنان که امام حسن عسگری (علیه السلام) یک نویسنده مخصوص داشته و می گویند: تمامی نامه ها در زمان حضرت مهدی (عج) از نظر خطشان مثل هم بوده.