فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

عقیده علمای اهل سنت درباره وجود مقدس امام زمان (عج)

سویدی، یکی از علماء اهل تسنن می گوید:
آن چه علما بر آن اتفاق دارند آن است که حضرت مهدی (عج) در پایان روزگار قیام می فرماید و زمین را پر از عدل و داد می کند و احادیث را جمع به حضرت مهدی (عج) و ظهورش بسیار است. (69)
ابن ابی الحدید می گوید:
در آخر الزمان مردی از اهل بیت ظاهر خواهد شد که دین را تایید و عدل را آشکار فرماید و مسلمانان از او پیروی نمایند و بر ممالک اسلامی مستولی شود و نام او مهدی (عج) است. (70)
محمد بن طلحه شافعی از اهل سنت می گوید:
هو ابن ابی محمد العسکری (علیه السلام) و مولده بسامراه.
یعنی او فرزند ابی محمد امام حسن عسگری (علیه السلام) می باشد و محل تولدش سامرا بوده است. (71)
ابو عبدالله فقیه محمد بن یوسف گنجی شافعی از اهل سنت می گوید:
ان المهدی والد الحسن العسکری فهو حی موجود باق منه الی الان و لا امتناع فی بقائه بدلیل بقاء عیسی و الخضر و الیاس (علیه السلام)
بدرستی که مهدی (عج) فرزند حسن عسگری (علیه السلام) است او از زمان غیبت تا کنون زنده و موجود و باقی است بقای او امتناع ندارد بدلیل بقای عیسی و خضر و الیاس (علیه السلام). (72)
شیخ الاسلام حموینی از اهل سنت می گوید:
شیخ الاسلام حموینی در فرائد السمطین از محدث و فقیه شافعی ابراهیم بن یعقوب کلابادی نجاری و خواجه کلان شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینابیع الموده از جابر بن عبدالله انصاری نقل می نماید که رسول اکرم (ص) فرمود:
من انکر خروج المهدی فقد کفر بما انزل علی محمد (ص)
یعنی: کسی که خروج حضرت مهدی (عج) را منکر شود محققاً کافر است به آن چه بر محمد (ص) نازل گردیده. (73)
محب الدین طبری از اهل سنت می گوید:
محب الدین طبری از رسول اکرم (ص) روایت می کند که فرمودند: اگر از دنیا نماند مگر یک روز خداوند آن روز را طولانی می کند تا مردی را از اهل بیت من که نامش نام من است مبعوث نماید سلمان پرسید: یا رسول الله از کدام فرزندت؟ حضرت دست مبارکش را روی شانه حسین (علیه السلام) نهاد و فرمود: از این فرزندم. (74)
شیخ محیی الدین از اهل سنت می گوید:
بدانید که چاره ای نیست از خروج مهدی (عج) و لکن او خروج نمی کند تا این که زمین پر از ظلم و جور گردد و آن گاه آن را پر از عدل و داد می کند مهدی (عج) از عترت رسول خدا (ص) و از فرزندان فاطمه (علیه السلام) و جدش حسین بن علی بن ابیطالب و پدرش امام حسن العسکری بن الامام علی النقی (علیه السلام)...(75)
محمد بن طلحه شافعی از اهل سنت می گوید:
محمد بن طلحه شافعی از تفسیر ثعلبی از قول انس بن مالک می نویسد که پیغمبر (ص) فرمود:
نحن ولد عبد المطلب سادة اهل اجنة انا و حمزه و جعفر و علی و الحسن و الحسین و المهدی
ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشت هستیم من و حمزه و جعفر و علی و حسن و حسین و مهدی (عج). (76)
این جوزی از اهل سنت می گوید:
ابن جوزی گوید رسول خدا (ص) فرمود: در آخر الزمان مردی از فرزندان من خروج می کند که نامش مانند اسم من و کنیه اش مانند کنیه من است زمین را پر از عدل می کند چنان که از ظلم پر شده است و این همان مهدی (عج) است و این حدیث مشهور است. (77)
ابن صباغ مالکی از اهل سنت می گوید:
ابن صباغ مالیک می نویسد: ابو محمد حسن عسگری (علیه السلام) پسرش حجت قائم منتظر را برای دولت حقه به جا گذاشت و به علت نامساعد بودن زمان و خوف سلطان ولادت او را مخفی نگهداشته و امرش را مستور نموده است. (78)
ابن صبغ مالکی از اهل سنت می گوید:
همچنین ابن صباغ از عبدالله بن مسعود روایت می کند که رسول خدا (ص) فرمود: اگر نمانده باشد از دنیا مگر یک روز خداوند آن روز را آنقدر طولانی کند تا این که مردی را از امت و خاندان من که هم نام و هم کنیه من باشد مبعوث نماید که زمین را پر از عدل و داد کند هم چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. (79)
ابن ابی الحدید از اهل سنت می گوید:
ابن ابی الحدید می نویسد: تمام فرقه های مسلمین همگی اتفاق کرده اند بر این که دنیا و تکلیف دینی پایان نیابد مگر پس از ظهور مهدی (عج). (80)
شیخ سلیمان بلخی از اهل سنت می گوید:
شیخ سلیمان بلخی از کتاب فرائد السمطین نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود: خلفاء و اوصیای من و حجت های خدا بر مردم پس از من دوازده نفرند اول آنها علی (علیه السلام) و آخرشان فرزندم مهدی (عج) است عیسی بن مریم نازل می شود و پشت سر مهدی (عج) نماز می خواند و زمین به نور پروردگار روشن می شود و سلطه و حکومت مهدی (عج) به مشرق و مغرب می رسد.
صلاح الدین صفدی از اهل سنت می گوید:
صلاح الدین صفدی در شرح دایره می گوید: یقیناً مهدی موعود (عج)امام دوازدهمی از ائمه (علیه السلام) است اولشان سید ما علی (علیه السلام) و آخرشان مهدی (عج) است خداوند از آنان راضی شود و ما را به وجود آنها بهره مند گرداند.(81)
مردم چرا با نام بردن اسم (قائم آل محمد) بلند می شوند و احترام می گذارند؟
زیرا که حضرت در همان لحظه متوجه آن مجلس شده و طبق روایات وارده در آن مکان حضور می یابند و توجه خاصی مبذول می فرمانید.
امام رضا (علیه السلام) فرمودند: هر وقت بلند شدید به احترام حضرت پس بگویید (اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه) خدایا تعجیل کن در فرجش و راحت کن قیامش را.
و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کسی از روی علاقه به نام حضرت بلند شود، حضرت نیز به او نظر خواهد کرد. و باید مسلمانان همگی برای ظهورش دعا کنند.

داستان غیبت حضرت مهدی (عج)

داستان غیبت حضرت مهدی (عج) از زمان پیامبر و ائمه وجود داشته که از غیبت امام زمان خبر داده اند، پیامبر فرمودند: حضرت مهدی (عج) غائب می شود بگونه ای که مردم خواهند گفت: خداوند احتیاجی به (آل محمد) ندارد و افراد در اصل تولدش شک می کنند. و باید همگی دین خود را نگه دارند و شیطان را به خود راه ندهند.
حضرت علی (علیه السلام) فرمود: مهدی (عج)غائب می شود، و افراد نادان خواهند گفت: که خداوند احتیاجی به آل محمد نخواهد داشت.
قال رسول الله (ص):
لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیة کنیتی یملاء الارض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً. (82)
اگر باقی بماند از عمر دنیا حتی یک روز، حق تعالی آن روز را آنقدر طولانی کند، تا خروج و قیام کند مردی از اهل بیت من که اسمش هم اسم من و کنیه اش هم کنیه من است.
زمین را مملو می کند از عدل و داد، کما اینکه مملو شده باشد از ظلم و ستم.
و باز پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هر کس امام زمان خود را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است.
امام صادق (علیه السلام) اگر خبر غیبت امام مهدی (عج) را شنیدید انکار کنید.
غیبت امام زمان (عج) را هم حضرت علی (علیه السلام) و هم پیامبر اکرم (ص) بیان نموده اند و از همان صدر اسلام ما بین مسلمین رواج داشته. و قبل و بعد ولادت مهدی (عج) علماء سنی و شیعه همگی در این باره کتابهایی را نوشته اند.

غیبت صغری و کبری

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: امام مهدی (عج) دو غیبت دارد، یکی طولانی تر از دیگری خواهد بود، که در غیبت اول نواب اربعه جای امام مهدی (عج)را می دانند، و در غیبت دوم فقط عده بسیار اندکی از مومنین جای امام مهدی (عج) را می دانند، و باز امام صادق (علیه السلام) فرمودند، مهدی (عج) دو غیبت دارد،که یکی از غیبتهای ایشان بقدری طولانی می شود که مردم می گویند: امام زمان (عج) مرده است، و گروه دیگر می گویند: کشته شده، و رفته. و فقط عده بسیار اندکی باقی می مانند، که آنها ثابت قدم هستند.