فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

قوانین بشری در اداره دنیا ناقص است:

چون اطلاعات بشر ناقص و محدود است، و از تمامی خواسته ها و نیازهای افراد اطلاع ندارد. اگر هم قوانین جامعی از نیازهای بشر تدوین کنند، باز هم ناقص است، زیرا از ارتباطی که مابین زندگی مادی و معنوی است، بی خبرند. و چون بشر استعمارگر است، پس می خواهد همواره قوانینی را وضع کند، که به نفع خود باشد.
و جامعه بشری نیازمند فردی معصوم است که از هر گونه خطا و اشتباه مصون باشد.
و این عملی نیست مگر با انسان کاملی بنام امام، که به تمام احکام دین عمل نموده و تمام آن احکام را بداند و اگر چنین فردی در اجتماع نباشد، امدادهای غیبی که از طرف خداوند به بشر می شود، قطع می گردد، و همیشه باید کسی باشد که مورد تایید خداوند بوده و رابط بین مردم و خداوند باشد؛ زیرا امام حجت حق و نمونه انسان کامل است، و تمام وجودش مخزن اسرار الهی است و همانند آیینه ای است که حقایق عالم هستی را انعکاس داده تا دیگران استفاده کنند.

امامت از نظر روایات

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: اگر در روی زمین فقط دو نفر باشند، یکی از آنان حتماً حجت خواهد بود، باز فرمودند به خدا سوگند از وقتی که آدم را خداوند قبض روح نمود، تا بحال هرگز زمین خالی از حجتش نبوده و خداوند انسان لایقی را حجت قرار داده.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امامان درهای الهی هستند و مردم بوسیله آنان وارد دین می شوند، و اگر آنان نباشند دین شناخته نمی شود.
پیامبر (ص) فرمودند همچنان که اگر ستارگان نباشند، آسمان نابود می شود، اهل بیت من هم اگر بر روی زمین باشند، اهل زمین هلاک می گردند.

عالم هور قلیا و امام زمان (عج)

عده ای اعتقاد دارند، امام زمان (عج) از این عالم به عالم دیگری رفته بنام هورقلیا و تا هنگامی که انسان به سن بلوغ معنوی نرسیده باشد، امام زمان (عج) غایب خواهد بود، مگر زمانی که بشر لیاقت ملاقات با حضرت را پیدا کند، و عده ای می گویند باید ما برویم تا حضرت مهدی (عج) پیش ما بیاید، و ما خود سازی نکرده باشیم، حضرت را نخواهیم دید. ما باید به مکانی برسیم که بتوانیم حضرت را ببینیم و آن مکان هور قلیا است. و ظلم بر طرف شده و حق ظاهر می شود (البته این عقیده خالی از اشکال نیست.)
احادیث اهل بیت برای عموم مسلمانان حجت است.
ابوذر از پیامبر روایت می کند مثل اهل بیت من، مثل کشتی نوح است که هر کس سوار شد، نجات یابد، و هر کس تخلف کند، هلاک شود.
پیامبر فرمود: هر کسی بخواهد در قیامت نزد من و شجره طوبی باشد ، بعد از من حضرت علی (علیه السلام) را امام خود قرار دهد. زیرا خاندان من از علم و فهم بهره کافی برده اند، و لایق امامت هستند و هر کس تخلف کند، شفاعت من نصیبش نشود. همچنین پیامبر به حضرت علی (علیه السلام) فرمودند، مثل تو و فرزندانت همانند کشتی نوح است، که افراد سوارش شدند، و نجات پیدا کردند و هر کس سرپیچی نمود، غرق شد. و مثل شما مثل ستاره هایی است که، هر گاه یک ستاره غروب کند، ستاره دیگر طلوع می نماید، و این اوضاع تا قیامت باقی خواهد ماند.