فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

قوانینی که بشر را سعادتمند می کنند

قوانینی هستند- جامع و کامل باشند، و در تمام شئون زندگی بشر دخالت داشته باشد، و احتیاجات واقعی افراد را بیان کنند، و انسان را بسوی سعادت و کمالات واقعی سوق دهند و باید این قوانین برای تمام افراد باشد، نه برای گروه خاصی، و قوانین آنقدر قوی باشد، که بتواند از هرج و مرج جلوگیری کند. و انسانها را بتواند از سقوط و هلاکت نجات دهد.

قوانین بشری در اداره دنیا ناقص است:

چون اطلاعات بشر ناقص و محدود است، و از تمامی خواسته ها و نیازهای افراد اطلاع ندارد. اگر هم قوانین جامعی از نیازهای بشر تدوین کنند، باز هم ناقص است، زیرا از ارتباطی که مابین زندگی مادی و معنوی است، بی خبرند. و چون بشر استعمارگر است، پس می خواهد همواره قوانینی را وضع کند، که به نفع خود باشد.
و جامعه بشری نیازمند فردی معصوم است که از هر گونه خطا و اشتباه مصون باشد.
و این عملی نیست مگر با انسان کاملی بنام امام، که به تمام احکام دین عمل نموده و تمام آن احکام را بداند و اگر چنین فردی در اجتماع نباشد، امدادهای غیبی که از طرف خداوند به بشر می شود، قطع می گردد، و همیشه باید کسی باشد که مورد تایید خداوند بوده و رابط بین مردم و خداوند باشد؛ زیرا امام حجت حق و نمونه انسان کامل است، و تمام وجودش مخزن اسرار الهی است و همانند آیینه ای است که حقایق عالم هستی را انعکاس داده تا دیگران استفاده کنند.

امامت از نظر روایات

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: اگر در روی زمین فقط دو نفر باشند، یکی از آنان حتماً حجت خواهد بود، باز فرمودند به خدا سوگند از وقتی که آدم را خداوند قبض روح نمود، تا بحال هرگز زمین خالی از حجتش نبوده و خداوند انسان لایقی را حجت قرار داده.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: امامان درهای الهی هستند و مردم بوسیله آنان وارد دین می شوند، و اگر آنان نباشند دین شناخته نمی شود.
پیامبر (ص) فرمودند همچنان که اگر ستارگان نباشند، آسمان نابود می شود، اهل بیت من هم اگر بر روی زمین باشند، اهل زمین هلاک می گردند.