فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

قرآن و مهدویت

در قرآن آمده که حزب خداوند و طرفداران آن حکومت زمین را گرفته و دین اسلام بر تمام اداین غالب می گردد.
در (سوره انبیاء) آمده که در تورات و زبور نوشتیم که بندگان شایسته ما وارثان زمین هستند.
(سوره نور) خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده اند ، وعده خلیفه بودن بر روی زمین را به آنان داده.
(سوره قصص) ما اراده کرده ایم که مستضعفان را خلیفه و وارثان زمین قرار دهیم.
(سوره قصص) ما اراده کرده ایم که مستضعفان را خلیفه و وارثان زمین قرار دهیم.
(سوره صف) خداوند رسولش را بر تمام ادیان پیروز گرداند، اگر چه مشرکین ناراحت شوند.
از این آیات استفاده می شود که دنیا روزی بدست مومنین خواهد افتاد، و دین اسلام بر تمام دنیا پیروز خواهد شد. که همانا بدست امام زمان (عج) است.

نبوت و امامت در قاموس بشریت

نبوت و امامت در قاموس بشریت باید وجود داشته باشد زیرا:
1- رسید به کمال از سوی انسان امری فطری است، و تمام تلاشها نیز برای رسیدن به این منظور است.
2- یکی از ادله هایی که بسیار مهم است، این که چون خداوند جهان را بیهوده و عبث خلق نکرده به این جهت حد شقاوت و سعادت را با پیامبرش معلوم نمود.
3- انسان از جسم و روح تشکیل شده، که جسم او مادی بوده، ولی روحش از مجردات است.
4- بشر طبعاً خود خواه است و منفعت طلب، و کوشش می کند که دیگران را استثمار کند، و پیامبران و امامان برای هدایت آنان آمده اند.
5- و بعلت این که انسان دائماً در حال حقیقت جویی است، اغلب در تشخیص راه دچار مشکل شده، و در انحراف دچار می شود حتماً نیاز به یک راهنما و امام دارد.

قوانینی که بشر را سعادتمند می کنند

قوانینی هستند- جامع و کامل باشند، و در تمام شئون زندگی بشر دخالت داشته باشد، و احتیاجات واقعی افراد را بیان کنند، و انسان را بسوی سعادت و کمالات واقعی سوق دهند و باید این قوانین برای تمام افراد باشد، نه برای گروه خاصی، و قوانین آنقدر قوی باشد، که بتواند از هرج و مرج جلوگیری کند. و انسانها را بتواند از سقوط و هلاکت نجات دهد.