فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

در کتاب انجیل یوحنای نبی (علیه السلام) درباره نشانه های ظهور چنین آمده:

1- و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و افلاک متزلزل گردد و آنگاه عدالت بر انسان در آسمان پدید گردد و آن وقت جمیع طوایف سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید.
انجیل متبی باب 24 بند 29 و 30
2- لیکن چون تسلی دهنده که او از جانب پدر نزد شما آید یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد. انجیل یوحنا باب 15ص 27
3- راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت داوری ملزم خواهد نمود و... بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل آن ها را ندارید ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستیها هدایت خواهد کرد زیرا که او از خود تکلم نمی کند بلکه به آن چه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد آن چه از آن من است می گیرد و به شما خبر خواهد داد.
انجیل یوحنا باب 16 شماره 7
4- آن گاه پسر انسان را می بینم که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا اقصای فلک جمع خواهند شد. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر (یعنی: خداوند) هیچ کس اطلاع ندرد و نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم پس در حذر باشید و بیدار شده و دعا کنید زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود انجیل مرفس باب 13 شماره 19 و 32.
5- پس شما نیز مستعد خدمت به او باشید زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید انجیل لوقا باب 12،ص 40.
و دلهای مردمان ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع سکون ظاهر می شود و آن گاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید انجیل لوقا باب 20 (ص) 40.

اسامی و القاب مبارک امام زمان (عج) در کلام معصومین (علیه السلام)

1- مهدی (عج) 2- محسن 3- حامد 4- احمد 5- منعم 6- خاتم الائمه 7- ابوالقاسم 8- اباصالح 9- خاتم الاوصیاء 10- احسان 11- قطب 12- خلف 13- مضطر 14- قائم الزمان 15- خلیفة الله 16- مضطر 17- قیم الزمان 18- خلیفه 19- الاتقیاء 20- قاطع 21- فتح 22- بقیة الله 23- کاشف الغطاء 24- داعی 25- ثائر 26- کمال 27- رب الارض 28- نور الاصفاء 29- کلمة الحق 30- سدرة المنتهی 31- نور الاتقیاء 32- لسان الصدق 33- صاحب 34- ولی الله 35- میزان الحق 36- صاحب الزمان 37- وارث 38- منصور 39- صاحب الرجعه 40- حجت 41- هادی 42- صاحب العصر 43- منتقم 44- حق 45- منتظر 46- حجاب 47- صاحب الامر 48- موعود 49- برهان الله 50- طاب التراث 51- عالم 52- صاحب 53- عدل 54- قائم 55- غوث 56- جوار الکنس 57- ضیاء 58- غایب 59- غایة القصوی 60- خلیل 61- فجر 62- باسط 63- منان 64- مدبر 65- مامول 66- مومل 67- نور آل محمد (ص) 68- نجم 69- بلد الامین 70- بقیة النبیاء 71- تالی 72- حاشر 73- لواء اعظم 74- خازن 75- صمصام الاکبر 76- عین 77- یعسوب الدین 78- جابر.
برخی از نامها و القاب حضرت (علیه السلام) که به خاطر شرایط سخت دوران ظلم خلفاء آن زمان جهت ناشناخته ماندن توسط دوستان آن حضرت خطاب می شد چنین است: فقیه- جعفر- ناحیه مقدسه- رجل- سید- صاحب الدار غریم- صاحب الناحیه

قرآن و مهدویت

در قرآن آمده که حزب خداوند و طرفداران آن حکومت زمین را گرفته و دین اسلام بر تمام اداین غالب می گردد.
در (سوره انبیاء) آمده که در تورات و زبور نوشتیم که بندگان شایسته ما وارثان زمین هستند.
(سوره نور) خداوند به کسانی که ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده اند ، وعده خلیفه بودن بر روی زمین را به آنان داده.
(سوره قصص) ما اراده کرده ایم که مستضعفان را خلیفه و وارثان زمین قرار دهیم.
(سوره قصص) ما اراده کرده ایم که مستضعفان را خلیفه و وارثان زمین قرار دهیم.
(سوره صف) خداوند رسولش را بر تمام ادیان پیروز گرداند، اگر چه مشرکین ناراحت شوند.
از این آیات استفاده می شود که دنیا روزی بدست مومنین خواهد افتاد، و دین اسلام بر تمام دنیا پیروز خواهد شد. که همانا بدست امام زمان (عج) است.