فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

شباهت حضرت مهدی (عج) به حضرت موسی (علیه السلام)

1- در مورد حضرت موسی دوران حملش و ولادتش مخفی بود قائم (عج)نیز مدت حملشان و ولادتشان مخفی بود.
2- در مورد حضرت موسی از قومش دو غیبت داشت که یکی از دیگری طولانی تر بود حضرت مهدی (عج)نیز همین طور است.
3- در مورد موسی خداوند با او سخن گفت و چنین فرمود که تو را انتخاب کردم برای یاری دین و... به قائم (عج) نیز هنگامی که به آسمان به سراپرده عرش رفتند چنین جملاتی خطاب شد بلکه بیشتر.
4- در مورد حضرت موسی از قوم خود و دیگران غائب شد از ترس دشمنانش قائم (عج) نیز همین طور.
5- در مورد حضرت موسی وقتی غائب شد قوم در سختی قرار گرفتند به طوری که دشمنان پسران آنها را می کشتند و زنانشان را زنده می گذاشتند... و در غیبت قائم (عج) نیز بر شیعیان سختی و فشار زیادی وارد می آید.
6- در مورد حضرت موسی بنی اسرائیل منتظر قیامش بودند چون به آنها خبر داده شده بود که فرج آنها به دست اوست، قائم (عج) نیز شیعیانش منتظر ظهورش هستند.
7- در مورد حضرت موسی خداوند درباره اش می فرماید: ما به موسی کتاب را دادیم پس در آن اختلاف شد، قائم (عج) نیز همین طور در کتابی که نزد او است و امیر المومنین (علیه السلام) جمع کرده یعنی همان قرآنی که نزد حضرت ولی عصر (عج)است اختلاف می شود.
8- در مورد حضرت موسی خداوند به او عصائی عنایت فرمود و آن را معجزه آن جناب قرار داد حضرت مهدی (عج) نیز همان عصا را همراه خواهد داشت. (29)
9- در مورد حضرت موسی خداوند دشمنش را به زمین فرو برد حضرت مهدی (عج) نیز دشمنانش (لشکر سفیانی را به زمین فرو خواهد برد)
10- در مورد حضرت موسی چون دستش را بر می آورد می درخشید و سفیدی آن بینندگان را خیره می ساخت حضرت مهدی (عج) نیز صورت مبارکشان می درخشد.
11- در مورد حضرت موسی از سنگ برایش دوازده چشمه جوشید حضرت مهدی (عج) نیز از سنگ آب برایش خواهد جوشید .
12- فرعون برای رسیدن به موسی افراد بسیاری را کشت ولی موفق به کشتن موسی نشد و آن چه خدا خواست همان شد حضرت مهدی (عج)نیز فرعونهای زمان به منظور قتل حضرتش چه بسیار از فرزندان پیامبر (ص) را کشتند ولی به حضرت دست پیدا نکردند.
13- در مورد حضرت موسی خداوند در یک شب امرش را اصلاح فرمود حضرت مهدی (عج) نیز خداوند در یک شب امر ظهورش را اصلاح می فرماید.
14- در مورد حضرت موسی خداوند به منظور امتحان قومش ظهور آن حضرت را تاخیر انداخت تا آنهایی که گوساله می پرستیدند از خدا پرستان جدا شوند حضرت مهدی (عج) نیز خداوند به همین منظور ظهورشان را به تاخیر انداخته است.

شبیه بودن حضرت مهدی (عج) به حضرت داوود (علیه السلام)

1- حضرت داوود را خداوند عزوجل در زمین خلیفه ساخت و فرمود: یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض
حضرت مهدی (عج)نیز خداوند او را خلیفه روی زمین قرا می دهد.
امن یجیب المضطر اذا دعاه... و یجعلهم خلفاء فی الارض
2- حضرت داوود آهن به امر خداوند برایش نرم شد و حضرت مهدی (عج) نیز خداوند آهن را برایش نرم می کند چنان که در روایت است که مردی از عماد تقاضای معجزه داوود را زا آن حضرت می کند که آن حضرت آهن برایش نرم می شود.
3- سنگ با حضرت داوود سخن گفت و صدا زد ای داوود مرا بگیر و جالوت را با من به قتل برسان قائم (عج) هم شمشیرش او را صدا می زند که ای ولی خدا با من دشمنان خدا را به قتل برسان همچنین در روایت آمده است که سنگ در زمان ظهور آن حضرت (علیه السلام) اگر کسانی در پناه آن پنهان شوند مومن را صدا می زند و به او خبر می دهد.
4- حضرت داوود جالوت را کشت حضرت مهدی (عج) نیز شیطان را می کشد.
5- داوود به وسیله الهام در میان مردم حکم می کرد حضرت مهدی (عج) نیز به حکم داوود قضاوت خواهد کرد و از بینه و شاهد نمی پرسد و نیازی به آن ندارد.
6- حضرت داوود نوشته ای از آسمان بر او نازل شد که مهری زرین بر آن بود در آن سیزده مسئله بود که خداوند به داوود وحی کرده بود. حضرت مهدی (عج) نیز بر منبر کوفه که سیصد و سیزده تن از یارانشان دورشان هستند نوشته ای بیرون می آورد که با مهری زرین ممهور شده...

شباهت حضرت مهدی (عج)به حضرت سلیمان (علیه السلام)

1- حضرت سلیمان داوود را جانشین خود قرار داد در حالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود حضرت مهدی (عج) نیز خداوند او را خلیفه قرار داد در حالی که کودکی تقریباً پنج ساله بودند.
2- حضرت سلیمان گفت پروردگارا به من حکومتی عنایت کن که برای هیچکس بعد از من شایسته نباشد حضرت مهدی (عج)نیز خداوند متعال حکومتی به او عنایت خواهد فرمود که برای احدی از اولین و آخرین از نظر کیفیت و کمیت مانندش نبوده است.
3- برای حضرت سلیمان خداوند باد را در تسخیرش قرار داده بود حضرت مهدی (عج) نیز خداوند باد را در خدمتش قرار می دهد.
4- حضرت سلیمان مدتی از قومش غائب شد حضرت مهدی (عج) نیز غیبتش طولانی تر از سلیمان است.
5- حضرت سلیمان حشمة الله بود حضرت مهدی (عج) نیز حشمة الله است.