فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت خضر (علیه السلام)

1- خضر عمرش را خداوند طولانی نمود و این موضوع نزد شیعه و سنی مسلم است قائم (عج) نیز خداوند عمر با برکتشان را طولانی قرار داده است و یکی از دلائل و استدلالها بر طولانی بودن عمر قائم (عج)طولانی بودن عمر حضرت خضر (علیه السلام) می باشد.
2- نام حضرت خضر (بلیا) می باشد بر چوب خشکی دست نزند مگر این که سبز شود و هر گاه نماز بگذارد اطرافش سبز می شود و حضرت قائم (عج) نیز به هر سرزمینی پا بگذارد سبز و پر گیاه می شود و آب از آنجا می جوشد و چون از آن جا برود آب فرو می رود و زمین به جای خود بر می گردد.
3- خداوند به حضرت خضر قدرت و نیروئی عنایت فرموده که به هر شکل که بخواهد در می آید قائم (عج) نیز خداوند همین قدرت را به ایشان عنایت فرموده.
4- حضرت خضر (علیه السلام) وجه کارهایش برای حضرت موسی آشکار نشد مگر بعد از این که خودش بیان کرد یعنی کشتن آن کودک و سوراخ کردن کشتی و خراب کردن دیوار) که کودک را کشت زیرا اگر کودک به سن بلوغ می رسید پدر و مادر خود را کافر می نمود و کشتی را سوراخ نمود زیرا حاکمی از منطقه ای دیگر می آمد و کشتی های سالم را به ظلم از مردم آن شهر می گرفت و دیوار را خراب کرد زیرا چند کودک یتیمی در کنار آن دیوار به وصیت پدرشان گنجی پنهان کرده بودند که وقت آن نشده بود که دیوار خراب شود و گنج نمایان گردد، پس دیوار را خراب کرده و دوباره ساخت که کودکان بزرگ شده خود گنج را پیدا کنند.
قائم (عج)نیز وجه غیبتش آن طور که باید مکشوف نمی شود مگر بعد از ظهور.
5- حضرت خضر هر سال در مراسم حج شرکت می کند تمام مناسک را انجام می دهد قائم (عج) نیز هر سال در مراسم حج شرکت می کند و مناسک را به بجای می آوردند.

شباهت حضرت مهدی (عج) به حضرت الیاس (علیه السلام)

1- حضرت الیاس خداوند عمرش را همچون خضر طولانی ساخته قائم (عج) نیز خداوند عمرشان را طولانی فرموده اند.
2- حضرت الیاس نیز مانند حضرت خضر هر سال به حج می رود و در آن جا با هم ملاقات می کنند قائم (عج)نیز هر سال در مناسک حج شرکت می کنند.
3- حضرت الیاس از قومش فرار کرد و از نظرشان غایب شد هنگامی که می خواستند او را بکشند حضرت مهدی (عج) نیز همین طور.
4- حضرت الیاس خداوند متعال با دعایش مردگان را زنده می کرد، حضرت مهدی (عج) نیز خداوند به برکتش و به دعایش مردگان بسیاری را زنده خواهد کرد پس از گذشت سالها از عمرشان از جمله اصحاب کهف و دویست و پنجاه نفر از قوم موسی، یوشع بن نون حضرت موسی و مومن آل فرعون و سلمان فارسی و مالک اشتر.
5- الیاس گفته می شود که به فریاد دردمندان می رسد و گمشدگان مضطر را در بیابانها و دشتها راهنمایی می کند و حضرت خضر (علیه السلام) نیز مردم را در جزایر و دریاها فریاد رسی می کند حضرت مهدی (عج)نیز به دردمندان رسیدگی می کند و گمشدگان را در خشکی و دریا راهنمایی می کند و بلکه در زمین و آسمان...
6- برای الیاس به اذن خداوند تعالی از آسمان مائده نازل می شود برای حضرت مهدی (عج)نیز مائده از آسمان نازل می شود. (28)
7- الیاس در کوه دشواری سکونت کرد حضرت مهدی (عج)نیز در روایت علی بن مهزیار اهوازی آمده که حضرت ولی عصر (عج)فرمودند: پدرم به من امر فرموده که از کوهساران جز دشوار آنها و از بلاد جز جاهای پست را بر نگزینم.

شباهت حضرت مهدی (عج) به حضرت موسی (علیه السلام)

1- در مورد حضرت موسی دوران حملش و ولادتش مخفی بود قائم (عج)نیز مدت حملشان و ولادتشان مخفی بود.
2- در مورد حضرت موسی از قومش دو غیبت داشت که یکی از دیگری طولانی تر بود حضرت مهدی (عج)نیز همین طور است.
3- در مورد موسی خداوند با او سخن گفت و چنین فرمود که تو را انتخاب کردم برای یاری دین و... به قائم (عج) نیز هنگامی که به آسمان به سراپرده عرش رفتند چنین جملاتی خطاب شد بلکه بیشتر.
4- در مورد حضرت موسی از قوم خود و دیگران غائب شد از ترس دشمنانش قائم (عج) نیز همین طور.
5- در مورد حضرت موسی وقتی غائب شد قوم در سختی قرار گرفتند به طوری که دشمنان پسران آنها را می کشتند و زنانشان را زنده می گذاشتند... و در غیبت قائم (عج) نیز بر شیعیان سختی و فشار زیادی وارد می آید.
6- در مورد حضرت موسی بنی اسرائیل منتظر قیامش بودند چون به آنها خبر داده شده بود که فرج آنها به دست اوست، قائم (عج) نیز شیعیانش منتظر ظهورش هستند.
7- در مورد حضرت موسی خداوند درباره اش می فرماید: ما به موسی کتاب را دادیم پس در آن اختلاف شد، قائم (عج) نیز همین طور در کتابی که نزد او است و امیر المومنین (علیه السلام) جمع کرده یعنی همان قرآنی که نزد حضرت ولی عصر (عج)است اختلاف می شود.
8- در مورد حضرت موسی خداوند به او عصائی عنایت فرمود و آن را معجزه آن جناب قرار داد حضرت مهدی (عج) نیز همان عصا را همراه خواهد داشت. (29)
9- در مورد حضرت موسی خداوند دشمنش را به زمین فرو برد حضرت مهدی (عج) نیز دشمنانش (لشکر سفیانی را به زمین فرو خواهد برد)
10- در مورد حضرت موسی چون دستش را بر می آورد می درخشید و سفیدی آن بینندگان را خیره می ساخت حضرت مهدی (عج) نیز صورت مبارکشان می درخشد.
11- در مورد حضرت موسی از سنگ برایش دوازده چشمه جوشید حضرت مهدی (عج) نیز از سنگ آب برایش خواهد جوشید .
12- فرعون برای رسیدن به موسی افراد بسیاری را کشت ولی موفق به کشتن موسی نشد و آن چه خدا خواست همان شد حضرت مهدی (عج)نیز فرعونهای زمان به منظور قتل حضرتش چه بسیار از فرزندان پیامبر (ص) را کشتند ولی به حضرت دست پیدا نکردند.
13- در مورد حضرت موسی خداوند در یک شب امرش را اصلاح فرمود حضرت مهدی (عج) نیز خداوند در یک شب امر ظهورش را اصلاح می فرماید.
14- در مورد حضرت موسی خداوند به منظور امتحان قومش ظهور آن حضرت را تاخیر انداخت تا آنهایی که گوساله می پرستیدند از خدا پرستان جدا شوند حضرت مهدی (عج) نیز خداوند به همین منظور ظهورشان را به تاخیر انداخته است.