فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت یوسف (علیه السلام)

1- حضرت یوسف از زیباترین اهل زمان خود بود حضرت قائم (عج)نیز از زیباترین اله زمان خود می باشد.
2- حضرت یوسف مدتی طولانی غایب شد تا این که برادران بر او داخل شدند پس آنها را شناخت در حالی که آنها او را نشناختند حضرت قائم (عج) نیز از خلق غایب شد در عین حالی که در میان آنها راه می رود و مردم را می شناسد ولی مردم حضرت مهدی (عج) را نمی شناسند.
3- حضرت یوسف خداوند امرش را در یک شب اصلاح فرمود که پادشاه مصر آن خواب را دید قائم (عج) نیز خداوند امرش را در یک شب اصلاح می کند پس در آن یک شب یاران آن حضرت را از بلاد دور جمع می کند.
4- حضرت یوسف دچار زندان شد قائم (عج)نیز در زندان دنیا است چرا که این دنیا با این ظلم و ستم معاندین و مخالفان از زندان هم بدتر است.
5- حضرت یوسف از خاص و عام خودش غایب شد و خود را از برادرانش مخفی ساخت با اینکه فاصله میان او و خاندانش بود ولی همیشه به فکر آنان بود. امام زمان (عج) نیز اگر چه از نظر و دید شیعیانش غایب است ولی همیشه به یاد شیعیان می باشد.

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت خضر (علیه السلام)

1- خضر عمرش را خداوند طولانی نمود و این موضوع نزد شیعه و سنی مسلم است قائم (عج) نیز خداوند عمر با برکتشان را طولانی قرار داده است و یکی از دلائل و استدلالها بر طولانی بودن عمر قائم (عج)طولانی بودن عمر حضرت خضر (علیه السلام) می باشد.
2- نام حضرت خضر (بلیا) می باشد بر چوب خشکی دست نزند مگر این که سبز شود و هر گاه نماز بگذارد اطرافش سبز می شود و حضرت قائم (عج) نیز به هر سرزمینی پا بگذارد سبز و پر گیاه می شود و آب از آنجا می جوشد و چون از آن جا برود آب فرو می رود و زمین به جای خود بر می گردد.
3- خداوند به حضرت خضر قدرت و نیروئی عنایت فرموده که به هر شکل که بخواهد در می آید قائم (عج) نیز خداوند همین قدرت را به ایشان عنایت فرموده.
4- حضرت خضر (علیه السلام) وجه کارهایش برای حضرت موسی آشکار نشد مگر بعد از این که خودش بیان کرد یعنی کشتن آن کودک و سوراخ کردن کشتی و خراب کردن دیوار) که کودک را کشت زیرا اگر کودک به سن بلوغ می رسید پدر و مادر خود را کافر می نمود و کشتی را سوراخ نمود زیرا حاکمی از منطقه ای دیگر می آمد و کشتی های سالم را به ظلم از مردم آن شهر می گرفت و دیوار را خراب کرد زیرا چند کودک یتیمی در کنار آن دیوار به وصیت پدرشان گنجی پنهان کرده بودند که وقت آن نشده بود که دیوار خراب شود و گنج نمایان گردد، پس دیوار را خراب کرده و دوباره ساخت که کودکان بزرگ شده خود گنج را پیدا کنند.
قائم (عج)نیز وجه غیبتش آن طور که باید مکشوف نمی شود مگر بعد از ظهور.
5- حضرت خضر هر سال در مراسم حج شرکت می کند تمام مناسک را انجام می دهد قائم (عج) نیز هر سال در مراسم حج شرکت می کند و مناسک را به بجای می آوردند.

شباهت حضرت مهدی (عج) به حضرت الیاس (علیه السلام)

1- حضرت الیاس خداوند عمرش را همچون خضر طولانی ساخته قائم (عج) نیز خداوند عمرشان را طولانی فرموده اند.
2- حضرت الیاس نیز مانند حضرت خضر هر سال به حج می رود و در آن جا با هم ملاقات می کنند قائم (عج)نیز هر سال در مناسک حج شرکت می کنند.
3- حضرت الیاس از قومش فرار کرد و از نظرشان غایب شد هنگامی که می خواستند او را بکشند حضرت مهدی (عج) نیز همین طور.
4- حضرت الیاس خداوند متعال با دعایش مردگان را زنده می کرد، حضرت مهدی (عج) نیز خداوند به برکتش و به دعایش مردگان بسیاری را زنده خواهد کرد پس از گذشت سالها از عمرشان از جمله اصحاب کهف و دویست و پنجاه نفر از قوم موسی، یوشع بن نون حضرت موسی و مومن آل فرعون و سلمان فارسی و مالک اشتر.
5- الیاس گفته می شود که به فریاد دردمندان می رسد و گمشدگان مضطر را در بیابانها و دشتها راهنمایی می کند و حضرت خضر (علیه السلام) نیز مردم را در جزایر و دریاها فریاد رسی می کند حضرت مهدی (عج)نیز به دردمندان رسیدگی می کند و گمشدگان را در خشکی و دریا راهنمایی می کند و بلکه در زمین و آسمان...
6- برای الیاس به اذن خداوند تعالی از آسمان مائده نازل می شود برای حضرت مهدی (عج)نیز مائده از آسمان نازل می شود. (28)
7- الیاس در کوه دشواری سکونت کرد حضرت مهدی (عج)نیز در روایت علی بن مهزیار اهوازی آمده که حضرت ولی عصر (عج)فرمودند: پدرم به من امر فرموده که از کوهساران جز دشوار آنها و از بلاد جز جاهای پست را بر نگزینم.