فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت نوح (علیه السلام)

1- حضرت نوح عمر بسیار طولانی نمودند (2500 سال) حضرت مهدی (عج)نیز عمری طولانی دارند.
2- حضرت نوح زمین را با سخن خود از کافرین پاک کرد و گفت پروردگارا بر روی زمین دیگر بشری از کافران قرار نده (سوره نوح آیه 26) حضرت مهدی (علیه السلام) نیز زمین را با شمشیر از وجود کافران پاک خواهد نمود.
3- هر که از حضرت نوح تخلف جست هلاک شد از حضرت مهدی (عج)نیز همین طور.
4- فرج حضرت نوح را خداوند آنقدر به تاخیر انداخت که بیشتر معتقدین به حضرت نوح از او برگشتند فرج حضرت ولی عصر (عج)نیز همین طور.
5- ادریس پیامبر به ظهور نوح بشارت داد و به ظهور قائم (عج)نیز خداوند فرشتگان را بشارت داد و همچنین پیامبر (ص) و امامان (علیه السلام) همگی به آمدنش وعده داده اند.
6- نداهای نوح بر شرق و غرب عالم می رسید و این یکی از معجزات آن حضرت بود قائم (عج)نیز هنگام ظهور در مکه بین رکن و مقام فریادی بر می آورد (انابقیة الله) من باقی مانده پیامبران الهی هستم که تمام عالم سخنان آن حضرت را می شنوند.

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت ابراهیم (علیه السلام)

1- حضرت ابراهیم (علیه السلام) دوران حمل و ولادتش مخفیانه بود قائم (عج)نیز حمل و ولادتش مخفی بود.
2- حضرت ابراهیم (علیه السلام) در روز مقداری رشد می کرد که دیگران در یک هفته رشد می کنند و در یک هفته آنقدر رشد می کرد که دیگران در یک ماه رشد می کنند و در یک ماه.... حضرت قائم (عج)نیز رشدشان چنین بود.
3- حضرت ابراهیم (علیه السلام) از مردم عزلت گزید قائم (عج)نیز همان طور می باشد.
4- حضرت ابراهیم (علیه السلام) خانه کعبه را بنا کرد و حجرالاسود را در جایش نصب فرمود حضرت قائم (عج)نیز مسجد الاحرام را در جای اصلی می سازند و حجر الاسود را به جائی که در آن بوده باز می گرداند.
5- حضرت ابراهیم (علیه السلام) را خداوند از آتش نجات داد قائم (عج)نیز که مردم تقاضای معجزه ابراهیم (علیه السلام) از آن حضرت می کنند و حضرت همان معجزه را تکرار می کنند .
6- حضرت ابراهیم (علیه السلام) مردم را به سوی خدا فرا خواند و (اذن فی الناس و بالحج) و قائم (عج)نیز مردم را به سوی خدا دعوت می کند.

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت یوسف (علیه السلام)

1- حضرت یوسف از زیباترین اهل زمان خود بود حضرت قائم (عج)نیز از زیباترین اله زمان خود می باشد.
2- حضرت یوسف مدتی طولانی غایب شد تا این که برادران بر او داخل شدند پس آنها را شناخت در حالی که آنها او را نشناختند حضرت قائم (عج) نیز از خلق غایب شد در عین حالی که در میان آنها راه می رود و مردم را می شناسد ولی مردم حضرت مهدی (عج) را نمی شناسند.
3- حضرت یوسف خداوند امرش را در یک شب اصلاح فرمود که پادشاه مصر آن خواب را دید قائم (عج) نیز خداوند امرش را در یک شب اصلاح می کند پس در آن یک شب یاران آن حضرت را از بلاد دور جمع می کند.
4- حضرت یوسف دچار زندان شد قائم (عج)نیز در زندان دنیا است چرا که این دنیا با این ظلم و ستم معاندین و مخالفان از زندان هم بدتر است.
5- حضرت یوسف از خاص و عام خودش غایب شد و خود را از برادرانش مخفی ساخت با اینکه فاصله میان او و خاندانش بود ولی همیشه به فکر آنان بود. امام زمان (عج) نیز اگر چه از نظر و دید شیعیانش غایب است ولی همیشه به یاد شیعیان می باشد.