فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

شباهت های انبیاء به حضرت مهدی (عج)

شباهت حضرت مهدی (عج)به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم)
سخن جامع در این باب فرمایش رسول اکرم (ص) می باشد که فرمودند:
حضرت مهدی (عج)از فرزندان من است اسم او اسم من و کنیه اش کنیه من از نظر خلق و خوی شبیه ترین مردم به من است... نویسنده کتاب مکیال المکارم در این باره می گوید: از این سخن مبارک مطالب فهمیده می شود که شایسته است در آن به تفکر بیشتری نمائید.
شباهت حضرت مهدی (عج)به امام حسین (علیه السلام)
1- امام حسین (علیه السلام) در مورد حضرت مهدی (عج)فرمودند. (لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی) اگر او را درک می کردم تمام عمر خدمتگزارش می شدم. 2- امام زمان (عج)یا جدا من صبح و شب برای شما اشک می ریزم و بلکه به جای اشک بر شما خون گریه می کنم.
3- اهتمام پیامبران گذشته به گریستن برای حضرت امام حسین (علیه السلام) و بر پا نمودن مجالس سوگواری... نظیر اهتمام امامان (علیه السلام) گذشته است در دعا کردن برای فرج حضرت مهدی (عج)و طلب ظهور آن بزرگوار پیش از این که حضرت متولد شوند، برای این بود که مردم را آگاه به این مسئله کنند تا همه امام آخر الزمان خود را بشناسند.
4- نبودن بیعت طاغوت زمان بر آن دو وجود مقدس چنانچه امام حسین (علیه السلام) حاضر به بیعت نشدند. و مهدی (عج)نیز با هیچ حکومتی بیعت نمی کند.
5- در مظلومیت و غربت هر دو امام حسین (علیه السلام) و امام مهدی (عج)مثل هم هستند.
6- امام حسین (علیه السلام) ترسناک از مدینه بیرون رفتند و در مکه اقامت کردند و سپس به سوی کوفه حرکت فرمودند حضرت مهدی (عج)نیز نظیر همین بر ایشان اتفاق می افتد که سفیانی عده ای را به مدینه می فرست و حضرت مهدی (عج)از آن جا به سوی مکه کوچ می کند.
7- مصیبت آن دو سخت ترین مصیبتهاست مصیبت غربت و تنهایی امام حسن (علیه السلام) و مصیبت طولانی شدن غیبت و غربت و تنهایی و مظلومیت امام عصر (عج).
8- امام حسین (علیه السلام) ندای (هل من ناصر ینصرنی) سر دادند و طلب یاری از مردم نمودند امام عصر (عج)نیز هنگام ظهور طلب یاری می کنند و در قسمتی از روایت است که می فرمایند: خدا را خدا را، درباره ما، ما را یاری کنید، که خداوند شما را یاری کند. و هم اکنون هم اگر گوش دلمان را باز کنیم ندای (هل من ناصر ینصرنی) امام زمان (عج)بلند است که اهل ایمان را به یاری می طلبد انشاءالله که همه ما بتوانیم از یاران حقیقی حضرتش باشیم.

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت نوح (علیه السلام)

1- حضرت نوح عمر بسیار طولانی نمودند (2500 سال) حضرت مهدی (عج)نیز عمری طولانی دارند.
2- حضرت نوح زمین را با سخن خود از کافرین پاک کرد و گفت پروردگارا بر روی زمین دیگر بشری از کافران قرار نده (سوره نوح آیه 26) حضرت مهدی (علیه السلام) نیز زمین را با شمشیر از وجود کافران پاک خواهد نمود.
3- هر که از حضرت نوح تخلف جست هلاک شد از حضرت مهدی (عج)نیز همین طور.
4- فرج حضرت نوح را خداوند آنقدر به تاخیر انداخت که بیشتر معتقدین به حضرت نوح از او برگشتند فرج حضرت ولی عصر (عج)نیز همین طور.
5- ادریس پیامبر به ظهور نوح بشارت داد و به ظهور قائم (عج)نیز خداوند فرشتگان را بشارت داد و همچنین پیامبر (ص) و امامان (علیه السلام) همگی به آمدنش وعده داده اند.
6- نداهای نوح بر شرق و غرب عالم می رسید و این یکی از معجزات آن حضرت بود قائم (عج)نیز هنگام ظهور در مکه بین رکن و مقام فریادی بر می آورد (انابقیة الله) من باقی مانده پیامبران الهی هستم که تمام عالم سخنان آن حضرت را می شنوند.

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت ابراهیم (علیه السلام)

1- حضرت ابراهیم (علیه السلام) دوران حمل و ولادتش مخفیانه بود قائم (عج)نیز حمل و ولادتش مخفی بود.
2- حضرت ابراهیم (علیه السلام) در روز مقداری رشد می کرد که دیگران در یک هفته رشد می کنند و در یک هفته آنقدر رشد می کرد که دیگران در یک ماه رشد می کنند و در یک ماه.... حضرت قائم (عج)نیز رشدشان چنین بود.
3- حضرت ابراهیم (علیه السلام) از مردم عزلت گزید قائم (عج)نیز همان طور می باشد.
4- حضرت ابراهیم (علیه السلام) خانه کعبه را بنا کرد و حجرالاسود را در جایش نصب فرمود حضرت قائم (عج)نیز مسجد الاحرام را در جای اصلی می سازند و حجر الاسود را به جائی که در آن بوده باز می گرداند.
5- حضرت ابراهیم (علیه السلام) را خداوند از آتش نجات داد قائم (عج)نیز که مردم تقاضای معجزه ابراهیم (علیه السلام) از آن حضرت می کنند و حضرت همان معجزه را تکرار می کنند .
6- حضرت ابراهیم (علیه السلام) مردم را به سوی خدا فرا خواند و (اذن فی الناس و بالحج) و قائم (عج)نیز مردم را به سوی خدا دعوت می کند.